Rekrytointi

Pelillistäminen rekrytoinnissa

Sanomatalossa 23.5.17 järjestetty Pelillistämisratkaisut rekrytointiin ja yritysviestintään -aamiaistilaisuus toi esiin pelien mahdollisuuksia työnhakuprosessissa ja työnantajamielikuvan luomisessa.

Pelit kuuluvat ihmisten arkeen, niiden parissa viihdytään ja vietetään aikaa. Pelit ovat tulleet jäädäkseen myös rekrytointiin ja yritysviestintään. Pelillistäminen on yksinkertaisuudessaan pelilogiikan lisäämistä arkipäiväisiin tehtäviin, jolloin tavoitteena on aina suoritusten parantaminen. Se on pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöihin esimerkiksi verkkopalveluissa, koulutuksessa ja työelämässä.

Pelillistämisellä parannetaan työnhakijakokemusta, vahvistetaan työnantajakuvaa ja osallistetaan henkilökuntaa.

Oikotie Työpaikkojen tuotepäällikkö Hanna Auvinen kertoi tilaisuudessa pelillistämisen trendeistä: avoimuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutus korostuvat pelillistämisen maailmassa.

Pelitoimii, kun siinä on kohderyhmää kiinnostavaa ja aktivoivaa sisältöä. Pelillisyyttä voi hyödyntää perehdytyksessä ja koulutuksessa, työnhaussa tai henkilöstön motivoinnissa.

Myönteinen kokemus lisää vetovoimaisuutta

Pelejä hyödynnetään ja käytetään rekrytoinnin tehokeinona. Kohderyhmää puhuttelevan pelin voi yhdistää työpaikkailmoitukseen, jolloin vetovoimaisuus työpaikkaa kohtaan yleensä kasvaa.

Helsingin kaupunki on käyttänyt pelillistämistä esimerkiksi kotisairaanhoitajien rekrytoinnin apuna. Hoitajatesti on ollut toimiva osa kotihoidon rekrytoinnin kehittämishanketta. Kotihoidon vetovoimaisuus -hanke toteutettiin vuosina 2014–2016.

Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstöresurssipalvelujen työvoimasuunnittelija Eeva Monto kertoi, että hankkeen tavoitteena oli tunnistaa kotihoidon vetovoimaisuuden elementit: löytää tarpeeksi sopivia hakijoita kotihoidon työtehtäviin ja luoda toiminnallinen perehdytysmalli.

Hoitajatesti otettiin käyttöön Sairaanhoitajapäivillä vuonna 2015 ja palaute on ollut alusta asti hyvää. Peli jää mieleen ja sitä on helppo linkittää työpaikkailmoitukseen, viikkokirjeeseen, aktivointikeinona messutapahtumissa jne.

Pelillistämisen myötä työnantajakuva on parantunut, Helsingin kaupunki on erottunut työnantajana sekä kiinnostavuus ja vetovoimaisuus ovat lisääntyneet.

Hyviä kokemuksia Sanoma Gamesin pilottipeleistä

Sanoma Gamesin asiakkuuspäällikkö Antti Hassinen kertoi palveluprosessin kehittämisestä pelien näkökulmasta. Hän kertoi myös onnistuneista pilottipelikokemuksista. Huolellinen suunnittelu mahdollistaa monenlaisten pelien luomisen ja tavoitteiden toteutumisen.

Pelejä suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Osa peleistä on käytettävissä ainoastaan yrityksen intrassa, toiset ovat tietovisa-tyyppisiä jne. Kaikissa pelitarpeissa on hyvin erilaiset lähtötilanteet, joten kirjo on laaja.

Osa käyttää pelejä perehdytykseen tai koulutukseen, toisilla tarpeet ovat puhtaasti kaupalliset tai mainospainotteiset. Tavoitteesta riippumatta kaikkia pelejä yhdistävät kuitenkin hyöty, yksinkertaisuus ja hauskuus.

Sanoma Games tarjoaa kokonaisvaltaiset peliratkaisut asiakkaiden tarpeisiin. Ensitapaamisesta tarpeiden kartoitukseen, suunnitteluehdotukseen, toteutukseen ja testaukseen menee aikaa keskimäärin 4–6 viikkoa.

Pelimaailmassa tunne kohtaa teknologian, jolloin ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä on keskiössä. Kun ihminen pelaa, kertyy valtava määrä dataa.

Hakijakokemus on tunnekokemus. Peliratkaisuja voidaan käyttää tavoitteiden saavuttamiseen, kuten uusien työntekijöiden sisäänajo, työskentelytavat ja työkalut, strategia ja arvot, työsuhdeasiat, opetus/koulutus, motivoituminen, fiiliksen testaus, osaamisen testaus; pelillistämisessä on valtavasti mahdollisuuksia, kun vain tartumme niihin.

Miksi peli rekrytoinnissa ja yritysviestinnässä?

Positiivinen muistijälki

Vuorovaikutteinen, osallistava tapa toimia

Aktivoi ihmisiä

Sopivien henkilöiden tunnistaminen ja löytäminen

Erottuminen työnantajana

Työnantajan imago

Vetovoimaisuutta, kiinnostavuutta

Tietoa, edelläkävijyyttä

www.sanomagames.fi