Vastuullisuus

Kuinka edistää yhdenvertaisuutta kesätyöpaikalla? -Vastuullisin kesäduuni-kilpailun kunniamaininnan saanut Osuuskauppa kertoo toimivan esimerkin

Vastuullinen työpaikka

Vastuullisin kesäduuni-kilpailussa palkitaan vuosittain vuoden parhaat kesätyönantajat, vuoden kesätyöntekijä sekä jaetaan kunniamainintoja esimerkillisesti toimineille yrityksille. Vuonna 2020 yksi kunniamaininnoista oli kampanjan teemana toiminut: ” Yhdenvertaisuuden esimerkillinen edistäjä”. Tänä vuonna kunniamaininnan nappasi Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag.

Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla toimiva Osuuskauppa Varuboden- Osla Handelslag kehitti rekrytointivaiheeseen nuorten työnhakua helpottavan Hakubotin. Hakubotin myötä jokainen kesätyötä hakeva nuori sai mahdollisuuden päästä työhaastatteluun. Yrityksessä oli pistetty merkille, että erityisesti vieraskielisille sekä ensimmäisiä kesätyöpaikkoja hakeville nuorille pitkien hakemuslomakkeiden täyttäminen voi tuntua hankalalta, joten hommaa päätettiin helpottaa Hakubotin avulla.

– Koimme, että kirjallinen hakemus asettaa etusijalle ne hakijat, jotka ovat taitavia kirjoittajia, vaikka työssä tarvitaan nimenomaan hyviä ihmistaitoja ja uteliaisuutta. Kun otetaan huomioon, että erityisesti nuorilla ei välttämättä ole pitkää työkokemusta ja toisaalta vieraskielisillä ja muilla erityisryhmillä kirjoitettu suomen kieli ei välttämättä ole vahvuus, oli helppo todeta, että haluamme kokeilla jotain muuta. Samalla meillä oli toiveena helpottaa hakuprosessia sekä hakemuksen tekoa, kertoo Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin henkilöstöpäällikkö Paula Pajunen.

Kunniamaininnan saajan valitsivat kampanjan asiantuntijakumppaneina toimivat Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas & Plan International Suomi.

– Ratkaisussa oli tunnistettu työnhakuun liittyvä yleinen haaste: pitkät hakulomakkeet, joiden täyttäminen on työlästä kenelle tahansa, mutta etenkin nuorille ja/tai henkilöille, joilla suomen kielen kirjalliset taidot eivät ole vahvat. Tähän epäkohtaan oli puututtu kätevällä Hakubotti -ratkaisulla, jossa riitti hakijan yhteystiedot ja työpaikan sijaintitoive. Erityiskiitosta on annettava siitä, että ratkaisun myötä jokainen hakija sai mahdollisuuden päästä haastatteluun, CV työelämään- hankkeen koordinaattori Emilia Heikkilä Plan International Suomesta perustelee valintaa.

– Osuuskauppa on alueellaan iso työnantaja, joka haluaa panostaa työntekijöidensä hyvinvoinnin lisäksi vastuullisuuteen. Hakubotti-ratkaisussa vastuullisuutta on mietitty ja sen eteen on myös toimittu. Vastuullisuus nähdään laajasti toiminnantapana ja monimuotoinen työyhteisö voimavarana, jota halutaan kehittää, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlaksen työllisyyskoordinaattori Pia Vaajakallio kommentoi.

Mahdollisuus kesätöihin kaikille nuorille

Vaajakallio painottaa kesätyön olevan tärkeä kokemus jokaiselle nuorelle. Hän kehottaa työnantajia kiinnittämään monimuotoisuuteen huomiota kesätyörekrytoinneissa, sillä samalla työnantaja saa itse kokemusta erilaisista nuorista ja eri taustoista tulevien ihmisten osaamisesta sekä haasteista. Monimuotoisessa työyhteisössä myös osaaminen lisääntyy.

– Ensimmäiset työkokemukset ovat hyvin tärkeitä kaikille nuorille. Erityisryhmiin kuuluvien nuorten voi olla muita vaikeampaa saada kesätyöpaikkoja ja opiskelujen aikana tehtäviä työharjoittelujaksoja. 

Jos nuoret eivät saa työkokemusta heidän on vaikea nähdä itseään työntekijänä ja ajatus itsestä työntekijäkansalaisena siirtyy tai vaikeutuu kokonaan.

 – Mitä kauemmin nuori on ilman työkemusta sitä haastavampaa on työelämään siirtyminen.

– Yhdenvertaisuuden edistämisen myötä kaikki voittavat, kun saadaan potentiaali käyttöön ja hyvinvoivia työntekijöitä. Monimuotoisessa työyhteisössä osataan hyödyntää erilaisia toimintatapoja ja keinoja, jotta taustaltaan erilaisten ihmisten kyvyt saadaan parhaiten käyttöön ja erilaisuus toimii voimavarana, Heikkilä puolestaan kertoo.

Millaisin toimin yritykset sitten ovat panostaneet yhdenvertaisuuden edistämiseen?

Heikkilä nimeää ensimmäisenä anonyymin rekrytoinnin, joka poistaa nimeen ja nimenpohjalta oletettuun sukupuoleen pohjautuvan syrjinnän mahdollisuuden hakuvaiheessa.

–Lisäksi yrityksissä kouluttaudutaan aiheeseen liittyen, tehdään työntekijöille kyselyitä yhdenvertaisuuteen liittyvistä kokemuksista, ja pyritään saavuttamaan sukupuolten tasa-arvo seuraamalla sukupuolijakaumaa eri tehtävissä. Etenkin maahanmuuttajataustaiset ja nuoret työntekijät voivat kohdata työmarkkinoilla myös lainvastaista kohtelua, joten on mainittava, että yhdenvertaisuuteen kuuluu työlainsäädännön noudattaminen.

Osuuskauppa Varuboden-Oslassa monimuotoisuuden edistämisen eteen ollaan tehty töitä- ja tullaan tekemään myös tulevaisuudessa.

Huomasimme, että hakulomakkeella kysytään edelleen tietoja, joita emme todellisuudessa tarvitse ja teimme tähän muutoksen.

– Olemme myös siirtyneet käyttämään videohaastatteluja lyhyen kirjallisen hakemuksen lisäksi, jotta saamme paremmin hakuprosessiin mukaan ne, joille on hankalaa tuoda itsensä esiin kirjoittamalla. Mielestämme on vastuullista pohtia niitä keinoja ja vaihtoehtoja, joilla saamme lisättyä yhdenvertaisuutta erilaisten henkilöiden työnhaussa. Toivottavasti näiden keinojen avulla työyhteisömme monimuotoisuus kaiken kaikkiaan lisääntyy, Pajula toivoo.