Vastuullisuus

Kesätyöntekijästä Marimekon toimitusjohtajaksi: Tiina Alahuhta-Kasko on Vastuullinen kesäduuni 2020 -kampanjan suojelija

Vastuullinen työpaikka

Luottamus, integriteetti, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus, näissä arvoissa piilee onnistuneen kesätyön resepti. Sitä mieltä on ainakin Vastuullinen kesäduuni 2020 -kampanjan kymmenvuotisjuhlakauden suojelija: Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko!  

Omankin uransa kesätöistä aloittaneen Tiina Alahuhta-Kaskon mielestä kesätyö on erityisen tärkeässä roolissa oman polun valitsemisessa. Kesätyö on monelle ensimmäinen konkreettinen kosketus työelämään ja luotsaa nuoren suhtautumista työelämään tulevaisuudessa sekä innostaa opiskelemaan.

”Kesätyö tarjoaa nuorelle mahdollisuuden saada konkreettisia ja kokonaisvaltaisia kokemuksia eri aloista, ammateista ja työyhteisöistä,” Alahuhta-Kasko pohtii.

Hän uskoo vahvasti siihen, että jokaisessa nuoressa uinuu ainutlaatuinen lahjakkuus, jonka löytämisessä kesätyöllä on tärkeä rooli. Kohtaamalla nuoret yksilöinä heitä voi rohkaista eteenpäin työelämän taipaleella.  

Luottamuksen kautta onnistumisiin

Omia kesätyökokemuksiaan Marimekon toimitusjohtaja muistelee lämmöllä. Kesätyöt Marimekossa Alahuhta-Kasko aloitti vuonna 2002. Marimekon yrityskulttuuri teki häneen lähtemättömän vaikutuksen heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

”Silloinen toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen piti kesätyöntekijöiden perehdytyksen itse, kertoi Marimekon filosofiasta ja kohtasi ennen kaikkea nuoret vahvasti yksilöinä nostattaen uskoa siihen, että meissä kaikissa piilee oma lahjakkuus,” Alahuhta-Kasko kuvailee.

Tähän päivään asti mukana kulkee itsevarmuus, jonka perustukset rakentuivat ensimmäisessä kesätyössä.

”Minulle annettiin alusta asti monipuolisia tehtäviä ja osaamiseeni luotettiin. Uskon, että kun ihmiseen luotetaan, haluaa hän tehdä parhaansa ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan. Koin tämän ensimmäisessä kesätyössäni todella konkreettisesti ja se oli todella voimaannuttavaa,” Alahuhta-Kasko painottaa.  

Hyvinvoiva työyhteisö lähtee hyvinvoivista yksilöistä

Toinen vuosien mittaa tärkeäksi noussut arvo on autenttisuus ja mahdollisuus olla oma itsensä. Marimekkoa hän kuvailee erilaisista ihmisistä ja persoonista koostuvaksi yhteisöksi. Yhdessä tekeminen ja onnistuminen antavat voimaa arkipäivään ja kannustavat käyttämään rohkeasti omaa osaamista ja luovuutta.

Rakastan erilaisia ihmisiä ja persoonia. Ihmisille pitäisi kaikissa tilanteissa ja rooleissa tarjota mahdollisuus olla oma itsensä.

Hän lisää, että työelämäkontekstissa autenttisuus ja diversiteetti lähtevät siitä, että työyhteisössä vallitsee luottamuksen ilmapiiri, jossa vaalitaan erilaisia persoonia ja erilaista osaamista. Tällöin jokainen voi olla oma itsensä ja menestyä omalla ydinosaamisalueellaan.

”Onnistuneet kesätyökokemukset auttavat ennen kaikkea nuorta oppimaan ja kehittymään, luovat positiivista omakuvaa ja valavat itsevarmuutta oman urapolun löytymiseen. Kiinnittyminen työelämään puolestaan vaikuttaa olennaisesti yksilön hyvinvointiin ja täten koko yhteiskunnan toimivuuteen,” Alahuhta-Kasko tuumaa.

”Uskon, että kaikkien yritysten, toimialasta ja koosta riippumatta, täytyy menestyksekkään tulevaisuuden rakentamiseksi ymmärtää nuorten mielenmaisemaa ja maailmankuvaa,” hän lisää.  

Kuvat: Niko Jekkonen
Teksti: Charlotta Forsberg