Data

Kesäduunitutkimus: työnantaja, panosta oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutumiseen!

Vastuullinen työpaikka

Lähes 10 000 nuorta arvioivat kesätyökokemuksensa Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanjan toteuttamassa kesäduunitutkimuksessa. Tuoreet tutkimustulokset paljastavat, että oikeudenmukainen kohtelu, mielekkäät työtehtävät ja hyvä perehdytys vaikuttavat kesätyökokemuksen onnistumiseen kaikkein eniten.

Näistä oikeudenmukaisuus toteutui hyvin, mutta palautetta ja tukea työn tekemiseen toivottiin lisää. Suomalaiset naiset ja miehet ovat vielä kesätöissä yhtä tyytyväisiä palkkaansa ja eroja sukupuolten välillä alkaakin näkyä vasta myöhemmin.

Ammattiin opiskelevat ovat kesätöidensä palkkaan lukiolaisia tyytyväisempiä. Hienoa kuitenkin tutkimuksessa on, että keskimäärin nuorten kesätyökokemukset ovat positiivisia!

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus toteutuvat

Kesätyöntekijöistä 93 prosenttia kokevat kohtelunsa työpaikalla täysin tai jokseenkin tasapuoliseksi. Työnantajan oikeudenmukaisuus saa kauttaaltaan hyvät arvosanat. Eroja on kuitenkin jonkin verran nuorten koulutusasteesta ja iästä riippuen.

– Peruskoulussa opiskelevat kokevat kohtelunsa kesätöissä pääsääntöisesti oikeudenmukaisena ja tasapuolisena. Ammattiopistossa opiskelevat ovat tyytyväisempiä kesätöidensä palkkatasoon kuin lukiolaiset. Yliopisto-opiskelijoista peräti 89 prosenttia kokevat palkkatasonsa jokseenkin tai täysin kohtuulliseksi, toteaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

Tutkimuksessa ensimmäisen vuoden työntekijöiden arviot ovat myönteisempiä kuin kokeneempien. Alle 15-vuotiaista 82 prosenttia ovat täysin tyytyväisiä kohtelunsa tasapuolisuuteen työpaikalla. 19-vuotiailla vastaava luku on 62 prosenttia.

Naiset kokevat miehiä enemmän epäoikeudenmukaisuutta kesätöissä. Naisista 10 prosenttia on jokseenkin ja 2 prosenttia täysin sitä mieltä, että heidän vaikutusmahdollisuutensa ja kuulemisensa työpaikoilla eivät toteudu. Miehistä vain 5 prosenttia kokevat, että nämä jokseenkin toteutuvat ja 1 prosentti on täysin sitä mieltä, että oikeudenmukaisuus työpaikalla ei toteudu.

Naiset ja miehet ovat vielä kesätöissä yhtä tyytyväisiä palkkaansa

​​Suomalaisessa työelämässä on tunnetusti ja tutkitusti palkkauksessa sukupuolista eriarvoisuutta sekä palkkojen suuruudessa että palkkatyytyväisyydessä. Tutkimuksen mukaan vielä kesätyössä tuota eroavaisuutta ei ole.

– Näyttää siltä, että sukupuoliset eroavaisuudet palkkatyytyväisyydessä syntyvät Suomessa opintojen jälkeisessä työelämässä. Nuoret naiset ja miehet ovat kesätöissä yhtäläisen tyytyväisiä palkkaansa. Sekä naisista että miehistä 49 prosenttia on täysin tyytyväisiä kesätyöpalkkaansa ja 36 prosenttia jokseenkin tyytyväisiä, Salminen-Kultanen sanoo.

Valtioneuvoston maaliskuussa julkaiseman työolobarometrin mukaan koko työelämässä miehistä kokee palkkansa erittäin tai melko kannustavaksi 66 prosenttia, naisista 51 prosenttia. Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimuksessa palkkaansa piti hyvin tai melko oikeudenmukaisena 64 prosenttia naispuolisista palkansaajista. Miesten vastaava prosentti oli 84. Tilastokeskus toteuttaa tutkimuksen 5 vuoden välein.

Koulutustaso tekee eroja palkkatyytyväisyydessä

Nuorten joukossa eroavaisuudet palkkatyytyväisyydessä löytyvät sukupuolen sijaan koulutustaustasta. Myös työnantajan koko vaikuttaa nuorten kokemukseen palkkauksesta.

– Lukiolaisista vain 40 prosenttia on täysin tyytyväisiä palkkansa kohtuullisuuteen. Vastaava prosentti on peruskoululaisista 54 ja ammattikoululaisista 50. Peruskoululaisten suurta palkkatyytyväisyyttä selittänee heidän ikänsä. Alaikäiset lienevät herkemmin tyytyväisiä matalaankin palkkaan. Ammattikorkeakoulussa opiskelevista taas 50 prosenttia ja yliopistossa opiskelevista 53 prosenttia ovat täysin tyytyväisiä palkkansa kohtuullisuuteen, Salminen-Kultanen lisää.

Yli 1000 työntekijän työnantajien kohdalla nuorista 47 prosenttia näkee kesätyöpalkkansa täysin kohtuullisena. 250–1000 työntekijän työnantajissa vastaava lukema on 52 prosenttia, ja alle 250 työntekijän kokoluokassa 57 prosenttia.

Palautekulttuuri aiheuttaa tyytymättömyyttä

Nuoret toivovat työelämään säännöllisempää palautetta esihenkilöiltään ja kollegoiltaan. Vain 36 prosenttia nuorista antaa kesätyöpaikalleen puhtaat paperit tässä suhteessa.

– Suomalaisten nuorten viesti on, että henkilökohtaista palautetta olisi tärkeää saada lisää. Tämä on merkki siitä, että nuoret ottavat kesätyönsä tosissaan ja haluavat kehittää osaamistaan.

Henkilökohtaisella palautteella on tässä suuri rooli, Salminen-Kultanen kertoo. 6 prosenttia nuorista kertovat jääneensä täysin tyytymättömäksi saamansa palautteen säännöllisyyteen. 18 prosenttia vastaajista kokevat saamansa palautteen jääneen jokseenkin epäsäännölliseksi. 38 prosentin mielestä palautetta tuli jokseenkin riittävän säännöllisesti.  

Tuoreet kesätyötiedot selviävät Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tutkimusyhtiö IROResearchilla teettämän tutkimuksen vastauksista. Kampanjan järjestää Oikotie. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä kesä–elokuussa 2021. Tutkimukseen vastasi 9458 suomalaista kesätyöntekijää, jotka työskentelivät yhteensä 129 työnantajan palveluksessa. Vastaajista naisia on 59 prosenttia, miehiä 38 prosenttia, muunsukupuolisia 1 prosentti ja 3 prosenttia ei ilmoittanut sukupuoltaan.