Vastuullisuus

Digiloikasta liveloikkaan -Keskitetyllä perehdytyksellä varmuutta kesätyöntekijän ensimmäisiin päiviin

Vastuullinen työpaikka

Muistatko itse oman ihka ensimmäisen työpäiväsi? HOK-Elannon henkilöstön kehittämispäällikkönä työskentelevä Kaarlo Virtanen muistaa. Moitteita tuli jo ensimmäisen puolen tunnin aikana, kun työvaatteiden pukeutumissäännöt olivat jääneet opastamatta innokkaana työtään aloittelevalle Virtaselle.

”Kesätyöntekijän perehdytysmallia luodessa tulee tärkeimpänä punaisena lankana pitää sitä seikkaa, että kyseessä on ensimmäinen työpäivä. Ehkä jopa ensimmäinen työpaikka, jossa käsitys työelämän pelisäännöistä muodostetaan. Ammennan tästä myös omaan työhöni – meillä mennään aina perehdytettävä edellä”, Virtanen kertoo.

HOK-Elannon Alepat ja S-marketit työllistävät vuosittain noin 200 kesätyöntekijää. Taatakseen kaikille tasalaatuisen alun HOK-Elanto on järjestänyt kesätyöntekijöille keskitettyjä perehdytyspäiviä heidän ensimmäisinä työpäivinään. Näin perusasiat on käyty kaikkien kanssa läpi ennen toimipaikassa aloittamista, ja varsinainen työnteko voi alkaa jouhevammin. Mietityttävistä asioista on keskusteltu ryhmässä, ja kun kaikki ovat uusia, on helpompi uskaltaa kysyä. Poikkeuskeväänä konttorilla tapahtuvalle perehdytykselle piti kuitenkin löytää nopeasti uusi ja toimiva malli.

”Keskitetyssä perehdytyksessä meillä on toimipaikoille palvelulupaus, että aloittaessaan varsinaiset työt työntekijä hallitsee jo perusasiat esimerkiksi kassan käytöstä. Kun emme voineet enää kutsua kaikkia samaan paikkaan perehtymään, piti tätä haastetta alkaa ratkoa nopeasti ja luovasti”, kuvailee Virtanen kevään kulkua. 

 

Kaarlo Virtanen

Virtanen sai idean uudesta perehdytysmallista, jossa hyödynnetään etäyhteyksiä ja työntekijöiden tulevia toimipaikkoja. Kun Virtanen huomasi kolmasluokkalaisen poikansa käyvän etäkoulua toimivasti tekniikan välityksellä kotoa, kasvoi hänen uskonsa perehdytysmallin onnistumista kohtaan.

”Nyt keskitetty perehdytys seuraa työntekijää toimipaikkaan. Esimies ottaa työntekijän vastaan, mutta perehdytyspäivän vetää asiaan koulutettu perehdyttäjämme etäyhteyden kautta. Perehdytys sisältää myös muun muassa toimipisteen turvallisuuteen liittyviä harjoitteita, joita työntekijä tekee oikeassa työympäristössään – ei siis pelkkää luennointia”, Virtanen kertoo.

”Tietenkin perehdytys jatkuu toimipaikassa ensimmäisen päivän jälkeenkin. Uudistetussa mallissamme on sekin hyvä puoli, että työyhteisö tulee tutuksi heti ja kynnys kysyä apua työkavereilta madaltuu.”

Joustavuutta, tehokkuutta ja tasalaatuisuutta

S-ryhmä koostuu 19 alueosuuskaupasta ja perehdytystä kehitetään verkostomaisesti. SOK:lla HR-asiantuntijana toimiva Hanna Humaljoki uskoo, että HOK-Elannon mallia voisi hyödyntää tulevaisuudessa myös nykyistä laajemmin:

”Uskon että etäyhteyden kautta tapahtuvaa perehdytystä voitaisiin hyödyntää jatkossa laajemminkin S-ryhmässä. Siitä voisi olla hyötyä silloinkin, kun perehdytetään työntekijöitä niissä alueosuuskaupoissa, joissa on pitkät välimatkat”.

Keskitetyn perehdytysmallin hyötyjä ovat olleet muun muassa tehokkuus ja tasalaatuisuus. Etäyhteyden kautta tapahtuva perehdytys säilyttää nämä edut, mutta tuo mukaan myös uutta:

”Mallin hyvä puoli on se, ettei koulutus tapahdu pelkästään etäyhteyden välityksellä, vaan toimipaikassa päästään konkreettisesti tarkastelemaan ja tutkimaan, miten työpaikalla toimitaan. Digiloikka on tuonut mukanaan myös liveloikan!”

Vahvuuksista voimaa työuralle

Virtanen kertoo osallistujien antaneen koulutuksesta kiitettävää palautetta. Erityisesti perehdytyksen tehokkuus sekä omatoiminen tekeminen toimipisteellä ovat ilahduttaneet tulevia kesätyöntekijöitä.

”Palautekeskiarvo osallistujilta on ollut 4,6 asteikolla yhdestä viiteen. Parasta palautetta on ollut se, kun osallistujat ovat kertoneet, että päivän jälkeen jäi hyvä fiilis ja sai varmuutta tulevaan kesätyörupeamaan. Myös esimiehet ovat kiittäneet mallia erinomaiseksi.”, Virtanen kertoo.

”Kehitämme tietenkin koko ajan myös koko perehdytysprosessiamme. Perehdytys ei ole yksittäinen päivä, vaan pidempi jatkumo.”

Esimiestyössä toimineelle Virtaselle nuoren kesätyöntekijän ensikohtaaminen on se hetki, joka pidetään kirkkaana mielessä kehitystyötä tehdessä.

”Nuoret tarvitsevat erilaista johtajuutta kuin jo pidempään työelämässä toimineet. On hyvä pitää myös mielessä, etteivät kesätyöntekijät välttämättä tiedä, millaista työelämä on. Perehdytyksessä käydään läpi paitsi työhön liittyviä toimintamalleja, myös sitä, miten töissä ollaan. Hiljaista oppimista tapahtuu esimerkiksi työkulttuurista ja kommunikaatiosta”, Virtanen kommentoi.

Henkilöstötyön ammattilaisena työskentelevä Humaljoki on Virtasen kanssa samoilla linjoilla. ”Perehdytys on tärkeässä roolissa, kun sanoitetaan nuorille työn merkityksellisyyttä”, Humaljoki kertoo.

Esimiehiä kannustetaankin kiinnittämään huomiota nuoren työntekijän kohtaamiseen.

”Hyvässä perehdytyksessä nuori kohdataan hänen vahvuuksistaan käsin, eikä osoitella virheitä. S-ryhmä työllistää paljon nuoria ja meillä on suuri vastuu isona työnantajana. Kokemuksella on yksilölle suuri merkitys myös jatkon kannalta”, Humaljoki tiivistää.  

Kuvat: HOK-Elanto
Teksti: Riikka Hautala