(Removed from publishing)

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka
Kiuruveden seurakunta

Original publication date 7.1.2019

Kiuruvesi on vireä maalaiskaupunki Pohjois-Savossa. Seurakunnassa on 7 200 jäsentä ja 16 työntekijää. Bertil Liljeqvistin suunnittelemassa kirkossa on Kangasalan urkutehtaan vuonna 1978 valmistamat 34-äänikertaiset urut, kuoriurut ja flyygeli. Seurakuntatalolla on kolme pianoa. Kiuruvedellä on kaksi kyläkirkkoa.

Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä ylempi korkeakoulututkinto. Viranhaltija vastaa jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakuntatilaisuuksien musiikista. Esimiehenä on kirkkoherra.

Pidämme tärkeänä virsilaulua, nuorten hengellistä musiikkia ja kuorotoimintaa sekä kokonaisvaltaista ammatillista osaamista ja sitoutumista kirkon perustehtävän toteuttamiseen. hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja sekä yhteistyökykyä. Kanttori osallistuu myös rippikoulun pitoon.

Seurakunnassa on kirkkokuoro, soitinryhmiä on ollut vaihtelevasti. Lisäksi paikkakunnalla onmies- ja naiskuorot, jotka osallistuvat myös seurakunnan toimintaan.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Hakijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu  jäsen. Ajokortti ja auto ovat viran hoidon kannalta tärkeitä.

Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Palkkaus on kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen vaativuusryhmä 601, peruspalkka 2 670,19 €/kk. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteriote.

Kiuruveden seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa pe 8.2.2019 klo 14 mennessä osoitteeseen Kirkkokatu 8 A, 74700 Kiuruvesi tai s-postiin matti.oikarinen@evl.fi. Kuoreen tai s-postiin maininta "Kanttorin virka". Viran vastaanotto sopimuksen mukaan. Lisätietoja kirkkoherra Matti Oikarinen puh. 0400 981 065.