(Removed from publishing)

Työvoimakoulutus: Tohtorit liike-elämän palvelukseen F.E.C.
Aalto University Professional Development (Aalto PRO)

Original publication date 11.1.2019

Rekrytointiin tähtäävän koulutuksen tavoitteena on saattaa yhteen uutta osaavaa työntekijää tarvitseva yritys ja tohtorikoulutuksen saanut työtön tai työttömyysuhan alla oleva työnhakija. Koulutuksen aikana osallistuja perehtyy yritystoiminnan keskeisiin toimintaperiaatteisiin ja taloudellisiin reunaehtoihin sekä esimerkiksi markkinoinnin perusprosesseihin ja innovaatio- ja tuotekehitykseen.

Tohtorit liike-elämän palvelukseen F.E.C.* - koulutuksessa kehität osaamistasi liiketoiminnan perusteiden, suunnittelun ja kehittämisen alueilla. Vahvistat valmiuksiasi toimia liiketoiminnan kehittämis- ja projektinhallintatehtävissä ja saat erinomaisen mahdollisuuden löytää oman asiantuntijaroolisi.

Työskentelyn aikana ei olla työsopimussuhteessa vaan tehdään ns. koulutussopimus.

Ajankohta: 13.3.-10.9.2019 (120pv)

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena: 16 lähiopetuspäivää Aalto PROssa, 9 etäpäivää ja 95 työssäoppimispäivää. Pääosan koulutuksesta osallistujat työskentelevät yrityksessä.

Tohtorit liike-elämän palvelukseen F.E.C. -koulutusohjelma on suunnattu ensisijaisesti Uudenmaan alueen työnhakijoille ja sen lähiopetuspäivät pidetään Helsingissä. Aalto PRO:n hyvät yhteydet yritysmaailmaan sekä kokeneet työnhaun ammattilaiset ovat käytettävissäsi. Tule mukaan edistämään työllistymistäsi kanssamme!

Lisätietoja, hakuohjeet ja yhteydenotot: www.aaltopro.fi/tohtorifec.

Koulutukseen haetaan Työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella 15.2.2019 mennessä. Koulutuksen numero on 683822.

--

Koulutusohjelman kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset tekniikan, luonnontieteellisten tai humanististen tieteiden tohtoritutkinnon suorittaneet.

Vaatimuksena on hyvä suomen kielen taito, sillä koulutus järjestetään kokonaan suomeksi.

Koulutusohjelma on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaa työvoimakoulutusta ja se on osallistujalle maksuton.

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työntekijän kanssa - tavoitteena työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.