(Removed from publishing)

Turvakodin ohjaaja
Pääkaupungin turvakoti ry

Original publication date 5.12.2018

Turvakoti Pellakseen haetaan ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ on kaksivuorotyötä (aamu-, väli- ja iltavuoroja klo 7.45-22 välille sijoittuen) ja sisältää myös viikonlopputyötä.

Turvakodin ohjaajan työtehtäviin kuuluu turvakodin asiakkaiden koko asiakasprosessin hoitaminen: asiakkaaksi ottamisen arviointi, alkuhaastattelut, yksilökeskustelut, kriisityö, yhteistyö viranomaisten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely. Turvakodin ohjaajat työskentelevät myös turvakodin asiakaslasten kanssa. Kriisikeskusteluita käydään myös turvakodin ulkopuolisten asiakkaiden kanssa puhelimitse. Lisäksi ohjaajan tehtäviin kuuluu myös yksikön kodinhoidollisia töitä. 

Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä. Työryhmä koostuu arjen sujumisesta huolehtivasta vastaavasta ohjaajasta sekä kuudesta amk-koulutetusta ohjaajasta. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen toimintamuotojen työntekijät.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys ja työkokemus lähisuhdeväkivallan kriisityöstä (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 598/2015). Lisäksi toivomme hakijoilta kokemusta sosiaalihuollon kentällä, erityisesti lastensuojelun työtehtävissä toimimisesta. Työhön sitoutuminen ja kiinnostus sen kehittämiseen katsotaan hakijan eduksi. Työstä kiitettävällä tavalla selviytyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä. Muu kielitaito on eduksi. Hygieniapassi vaaditaan. Tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään soveltuvat hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka järjestettäneen 8.1.2019.