(Removed from publishing)

Sosiaalityöntekijä, 8 virkaa
Vantaan kaupunki

Original publication date 19.2.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Perhesosiaalityön yksikkö

Vernissakatu 6, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 09.04.2019 tai sopimuksen mukaan -

Haluatko olla mukana kehittämässä uutta Perhesosiaalityön yksikköä? Tässä on tilaisuutesi!

Haemme 8 sosiaalityöntekijää uuteen Perhesosiaalityön yksikköön, vakinaiseen virkoihin 9.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vantaalla vahvistetaan ja kehitetään erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalihuollon palveluja. Erityisen tuen sosiaalityöhön tulee yhteensä 9 sosiaalityöntekijää ja 2 sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimin tehtävänä on palvella erityisen tuen tarpeessa olevia perheitä.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityö on lasten ja perheiden kannalta merkittävää työtä ja sinulla on mahdollisuus olla mukana sitä kehittämässä.

Toimit sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu.

Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa rakentaen lapsen ja perheen tarpeita vastaavaa tukimuotojen kokonaisuutta.

Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta.

Olemme mukana SIB Vantaa toiminnassa.Toiminnan pohjana on SOS-lapsikyläsäätiön kehittämä Perhekumppani –malli.

Uusi toimistomme sijaitsee Tikkurilassa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä.

Työntekoamme on tukemassa muutosvalmennus sekä säännölliset työnohjaukset. Tiimillä on vuosittain työnkehittämispäiviä ja työhyvinvointipäivä. Lisäksi Vantaan kaupunki tarjoaa erilaisia työsuhde-etuja. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus 3 kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten.

Yhden sosiaalityöntekijän tehtävään kuuluu Verkostokoordinaattorin tehtäviä.

Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan palkata korkeintaan vuoden määräaikaiseen sijaisuuteen henkilö, jolla on suoritettuna laissa määritelty riittävä määrä sosiaalityön opintoja.

Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää reipasta ja aloitteellista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn .

Tehtävän hoitamiseksi sinulla on käytössäsi mm. oma työhuone, kannettava tietokone, älypuhelin ja lakimiesyksikön tuki.Vantaan kaupunki tukee työmatkojasi työsuhdematkalipulla Otamme käyttöön Apotti- asiakastietojärjestelmän toukokuussa 2019.Vantaalla on käytössä rekrytointilisä 150 e/kk

Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon antama todistus hyväksyttävästä terveydentilasta ennen viran vahvistamista.

Katso tästä 


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus).

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 8
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka
Työaika: 38 h 15 min/viikko


Yhteystiedot:
Vastaava sosiaalityön esimies, Ann-Britt Knoblock
p. 040-5183488, annbritt.knoblock@vantaa.fi

Sanna Vaaltola, sanna.vaaltola@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.