(Removed from publishing)

Psykologi, sijaisuuksia
Espoon kaupunki

Original publication date 12.12.2019

Avoinna erimittaisia koko- ja osa-aikaisia sijaisuuksia esi- ja perusopetuksessa.

Psykologi edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä oppimista niin yksilöinä kuin yhteisön jäseninä. Tehtävänkuva muodostuu ensisijaisesti kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toimintakulttuurin edistämiseen tähtäävästä yhteisöllisestä työstä, konsultaatiosta, asiakastyöstä sekä yhteistyön koordinoimisesta kotien ja sidosryhmien kanssa.

Opiskeluhuollon jäsenenä psykologi toimii tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveyshuollon toimijoiden kanssa. Tehtävä mahdollistaa laajan perehtymisen lastenpsykiatrian että lastenneurologian häiriöiden kirjoon ensiarviokontaktien, tutkimusten sekä terapeuttisten tukikontaktien muodossa. Tehtävään sisältyy neuropsykologin sekä psykoterapeutin työnohjaus, alueellisen tiimin perehdytys ja tuki sekä laajat kouluttautumismahdollisuudet. Mahdollisuus tulla osaksi Espoon monilukuista psykologien työyhteisöä.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki


Työaika: 38 h 15 min

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu psykologi.
Pätevien hakijoiden puuttuessa myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan.

Tehtävässä edellytetään: hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä kiinnostusta työskennellä kouluyhteisöjen, lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Arvostamme: kokemusta yhteisöjen, lasten tai nuorten kanssa tehtävästä työstä. Koulumaailman tuntemus luetaan eduksi.