(Removed from publishing)

Peruskoulun päätoiminen tuntiopettaja joustavan pienryhmän opettamiseen
Espoon kaupunki

Original publication date 8.10.2019

Peruskoulun päätoiminen tuntiopettaja joustavan pienryhmän opettamiseen

Työavain 3-1739-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 01.11.2019 (päättyy 12.07.2020)
Hakuaika päättyy 21.10.2019 kello 15:45
Kalajärven koulu , Hiirisuontie 1 02970 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Joustavan pienryhmän opettajan tehtävät yhtenäisessä peruskoulussa 7.-9. luokilla. Etsimme opettajaa, jolla on aineenopettajan pätevyyden lisäksi taitoa ja intoa ohjata nuoria, joilla on monenlaisia haasteita opinnoissaan. Ryhmän koostumus on joustava: oppilaat opiskelevat osittain yleisopetuksen ryhmässä ja osittain pienryhmässä. Joskus opettajan resurssia voidaan käyttää myös yleisopetuksen ryhmässä samanaikaisopettajana. Tehtävä on koulussamme uusi. Haluamme opettajan, joka osaa luoda uutta ja kehittää työtään niin, että joustava pienryhmä löytää luontevan paikkansa koulustamme ja oppilaat saavat mahdollisimman oikeanlaista tukea opintoihinsa oikeaan aikaan. Kalajärven koulu on noin 450 oppilaan koulu, jossa tavoitteena on hyvinvoiva oppilas. Yläkoulussa oppilaita on noin 210. Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri. Joustavan pienryhmän opettaja kuuluu erityisopetuksen tiimiin, jonka jäsenillä on vahva keskinäinen tuki toisistaan. Opetustunteja on 24 viikossa.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun aineenopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi, onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään itsenäistä ja kehittävää työotetta. Tehtävä vaatii myös vahvaa yhteistyökykyä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Arvostamme kokemusta pienryhmän opettamisesta sekä oppilaiden yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Maria Similä
040 5537 827
maria.simila@espoo.fi

Apulaisrehtori Olli Santala
050 4622 086
olli.santala@espoo.fi