(Removed from publishing)

Opettaja, Sosiaali- ja terveysala, psykologia
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Original publication date 11.11.2019

Omnia hakee opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.-31.12.2020.

Opettajan tehtävänä on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Opettaja selvittää oppijan oppimisen lähtökohdat ja osaamisen sekä ohjaa häntä asettamaan omat oppimistavoitteensa.

Opettaja suunnittelee oppimisprosessin ja valmistelee oppimistilanteet yhteistyössä oppijan, muun opetushenkilöstön sekä oppimisympäristössä työskentelevien muiden henkilöiden kanssa. Opettaja ohjaa yksilöllistä oppimisprosessia erilaisissa oppimisympäristöissä oppijan itsetuntoa tukien ja vuorovaikutustaitoja kehittäen. Opettaja antaa palautetta oppijan edistymisestä ja tavoitteiden mukaisen osaamisen saavuttamisesta.

Opetettavat sisällöt ovat kehityspsykologian ja mielenterveyden alueelta ja sisältävät myös työssäoppimisen ohjausta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Soveltuva tutkinto on esim. psykologian maisteri.

Opetustehtävä edellyttää ammatillisen koulutuksen tuntemusta, kokemusta ammatillisesta opetuksesta sekä psykologian alan sisältöjen hallintaa ja kokemusta käytännön työstä.

Lisäksi tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä eri-ikäisten ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa työskentelyä. Työ edellyttää joustavuutta ja kykyä sopeutua muutoksiin omassa työssä sekä valmiutta opettaa myös englannin kielellä.

Eduksi luetaan muiden sosiaali- ja terveysalan sisältöjen hallinta.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Hakuaika päättyy 25.11.2019 15:00