(Removed from publishing)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Original publication date 12.6.2019

Tehtävän kuvaus


Hei sinä ikääntyneiden palvelukentän osaaja ja monitaitoinen tekijä! Hae meille Syystielle palvelukeskukseen opintovapaan sijaisuuteen.

Palvelukeskustoiminta edistää asiakkaidemme toimintakykyisyyttä ja kotona asumista tuottamalla toimintakykyä ja aktiivisuutta tukevaa toimintaa. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä tunnistaa ja tukea riskiryhmässä olevia. Suurin osa palvelukeskustoiminnassa mukana olevista asiakkaista on lähialueella asuvia eläkeläisiä.

Ohjaajan työ palvelukeskuksessa on monipuolista. Työhösi kuuluu palvelukeskuksen tuettujen ryhmien ohjaaminen. Toivomme sinulta ryhmäohjaustaitoja ja perehtyneisyyttä haavoittuvien tai tukea tarvitsevien ikäihmisten ohjaamisen menetelmiin.
Ohjaajana olet avainhenkilö vapaaehtoistoiminnasta niin talon sisällä kuin talon ulkopuolella. Työtäsi on uusien vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, ohjaaminen ja tukeminen. Luonnollisesti toimit yhteyshenkilönä vapaaehtoisten ja yksiköiden välillä.
Syystien palvelukeskuksessa toimii useita kymmeniä ryhmiä, joissa järjestäjänä ovat ikääntyneet henkilöt, yhdistykset tai muut yhteistyökumppanimme. Ohjaajana yksi tärkeä tehtäväsi on olla matalan kynnyksen yhteistyötahona ja mahdollistaa/tukea ryhmien itsenäistä toimintaa.

Palvelukeskus järjestää runsaasti erilaisia tilaisuuksia. Työ vaatii fyysistä toimintakykyisyyttä, koska usein tilaisuudet luodaan omin voimin tilajärjestelyistä purkuun.
Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja oman työkentän haltuun ottoon, vaikkakin monia asioita tehdään yhdessä palvelukeskuksen tai talon muun henkilökunnan kanssa.

Palvelukeskuksessa työkavereitasi ovat sosiaaliohjaaja, fysioterapeutti ja asiakasneuvojat. Tiivis ja välitön yhteydenpito talossa ja talon ulkopuolisiin toimijoihin (mm. yhdistykset, järjestöt, vapaaehtoiset, työväenopisto) on tärkeää. Yhteistyön onnistumiseksi toivomme sinulta erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä hyvään suulliseen sekä kirjalliseen viestintään.

Työssäsi palvelukeskuksessa asiakas on aina keskiössä. Asiakkaitamme ovat ensisijaisesti ikääntyneet, mutta myös moninaiset yhteistyötahomme. Tässä työssä arvostava ja kunnioittava kohtaaminen on ensiarvoista. Työ vaatii joustavuutta, mutta sallii myös luovuutta. Jos tunnistat ilmoituksessa olevia ominaisuuksia itsestäsi, haluat olla tekemässä ja kehittämässä palvelukeskustoimintaa kaupungin tavoitteiden suuntaisesti, laitathan hakemuksen tulemaan!

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Työkokemus ikäihmisten kanssa. Verkostotyöosaaminen. Kokemus tuettujen ryhmien (esim. Pilke, omahoitovalmennus, muistiryhmät) ohjaamisesta.