(Removed from publishing)

Ohjaaja (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Original publication date 3.12.2018

Tehtävän kuvaus


Nuorten vastaanoton kokonaisuus muodostuu Kallion, Herttoniemen ja Malminkartanon lastensuojelun vastaanottolaitosten osastoista.
Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanottotyötä ja arviointitoimintaa 13-17 vuotiaiden nuorten parissa.

Sijoitukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja nuoret ovat pääosin kiireellisesti sijoitettuina. Osastojakson aikana vastataan nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, palveluun sisältyy myös nuoren ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä lapsen ja perheen tilanteen ja tuen tarpeen arviointi ja kartoitus.

Asiakkaamme ovat paljon eri palveluita tarvitsevia, mikä edellyttää ohjaajilta nopeaa ja hallittua osastotilanteen ja lapsiryhmän kokonaistilanteen hahmottamista ja oman työn koordinointitaitoja.

Vastaanottoyksiköillä on päivystysvelvoite vastata erilaisiin lyhytkestoisiin tarpeisiin, tarjoamalla hoivaa ja huolenpitoa nuorille, jotka ovat luvatta poissa omasta sijaishuoltopaikastaan. Näissä tilanteissa tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja tilanteet voivat olla monenlaisia järjestelyjä vaativia, jotta nuori saadaan takaisin omaan sijoituspaikkaansa.

Haemme nyt joukkoomme kahta kokenutta ohjaajaa vahvistamaan osastoilla tehtävää päivystysluonteista asiakastyötä. Molemmat työsuhteet alkavat 2.1. mutta toinen on sijaisuus, päättyen 9.6.2019.

Ohjaajilla tulee olla valmiudet olla mukana erilaisissa vastaanottotilanteisissa sekä kykyä toimia päivystysluonteisissa tehtävissä ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa asiakkaiden ja eri verkostojen kanssa.
Toimenkuva on vielä kehittymässä, työtehtäviin tulee kuulumaan mm. valvontaa osastoilla, erilaisissa kuljetus- tai saattamistehtävissä mukanaoloa, työparina toimimista erilaisissa asiakastilanteissa.
Nyt haettavat ohjaajat eivät osallistu itse arviointi- tai omaohjaajatyöhön. Huomioitavaa on myös se, että työpiste vaihtelee eri nuorten vastaanoton yksiköiden välillä päivystystehtävän ja asiakastarpeiden mukaan.

Tehtävät täytetään siis 2.1.2019 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut toteutetaan 18.12.2018 klo 8-15 välisenä aikana Kallion vastaanoton tiloissa.

Helsingin kaupunki työnantajana tarjoaa kattavat henkilöstöetuudet.

Täytä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


aiempaa kokemusta lastensuojelulaitoksessa työskentelystä sekä hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä soveltuvuutta tehtävään.