Kesätyön aloitus

Kesätyöntekijä -tarkista nämä työsopimusta solmiessa

Vastuullinen työpaikka

Onnistuitko nappaamaan kesäduunin? Mahtava juttu! Ennen kuin hommat starttaavat, on hyvä suunnata katse kohti työsopimusta.

Työsopimus on tärkeä dokumentti, josta selviää kaikki työsuhdetta koskevat asiat ja se voidaan tehdä joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimus tulisi solmia ennen työsuhteen alkua. Vaikka suullinen työsopimus onkin pätevä kannattaa työsopimus solmia aina kirjallisesti, jolloin työsuhdetta koskeviin seikkoihin on helppo palata ja epäselvissä tilanteissa sovitut kohdat voi näyttää toteen.

Kokosimme yhteen työsopimusta koskevat tärkeimmät tärpit. 

Oletko alaikäinen?

Lain mukaan viisitoista vuotta täyttänyt saa tehdä sekä purkaa työsopimuksensa itse. Alle 15-vuotiaiden kohdalla työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan luvalla myös nuori. Laki määrittää myös alle 18-vuotiaan enimmäistyöaikoja, lepoa sekä lisä- ja ylityön tekemistä. Esimerkiksi alle 15-vuotiaan työaika saa koulujen loma-aikana olla enintään seitsemän tuntia vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa, eikä ylitöitä saa pitää. 

Mitä työsopimuksessa tulisi olla?

Työsopimus tulee lukea huolella läpi ennen allekirjoittamista ja työnantajalta voi hyvin kysyä, mikäli jokin kohta tuntuu epäselvältä. Allekirjoituksella hyväksyt työsopimuksen ehdot, jotka eivät kuitenkaan saa olla lainsäädännön tai alan työehtosopimuksen vastaisia.

Työsopimuksessa tulee käydä ilmi:

- työsopimuksen osapuolet ja työn suorittamispaikka
- mahdollinen koeaika ja sen kesto
- palkka -työsuhteen alkamis- ja päättymisaika (tai toistaiseksi voimassaoleva)
- määräaikaisessa työsopimuksessa määräaikaisuuden peruste -työtehtävät
- työhön soveltuva työehtosopimus -työaika -mahdollinen irtisanomisaika

Mistä tulisi ottaa selvää?

Kesätöitä aloittaessa, olisi hyvä tutustua lainsäädäntöön sekä mahdolliseen työehtosopimukseen. Työehtosopimus (tes) on hyvä selvittää, sillä se määrittelee alallasi noudatettavia vähimmäisehtoja, kuten palkkaa ja työstä maksettavia lisiä. Kun kesätyö on lähtenyt rullaamaan, muista tarkistaa myös palkkanauhasi. Tarkista peruspalkkasi lisäksi mahdolliset lisät ja muut mahdolliset korvaukset. Muista myös, että myös kesätyöntekijälle kertyy vuosilomaa, joka tulee maksaa lomakorvauksena työsuhteen päättyessä, mikäli vuosilomaa ei ole pidetty.

Ongelmia kesätöissä?

Mikäli kohtaat ongelmia kesätyöpaikallasi, ole ensisijaisesti yhteydessä esihenkilöösi. Tutustu myös työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun ja luottamusmieheen. Mikäli kuulut ammattiliittoon, voit olla myös heihin suoraan yhteydessä kiperän paikan tullen.  

Tutustu myös kesäduunari-infoon

Lähteet: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyosopimus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998 https://tyoelamaan.fi/tyosuhde/alaikaisen-tyosuhde/ www.kesaduunari.fi