Vastaa kyselyyn

Hei työnhakija, haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Siksi olemme kiitollisia, jos vastaat kyselyymme. Osallistu kyselyyn tästä ›

Oikotie Työpaikat
Työllisyysnäkymät

Yhä useampi eläkeläinen jatkaa työelämässä

22.10.2017 klo 11:41

Työnteko vanhuuseläkkeen ohessa on ollut viime vuosina kasvussa. Vaikka vanhuuseläkkeellä saa tienata vapaasti ilman tulorajoja, syyt työnteon jatkamiselle ovat usein muita kuin taloudellisia.

Työ antaa ihmiselle merkityksellisyyttä ja pitää kiinni ajassa ja sosiaalisessa elämässä. Tämän takia monet vanhuuseläkkeelle siirtyneet haluavat jatkaa työelämässä ainakin osa-aikaisesti.

Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Anu Polvisen mukaan eläkettä saavista 63–68-vuotiaista yli 10 % jatkaa työntekoa ja luku on ollut nousussa jo vuosia.

– Eläkkeelle siirtyvät ihmiset ovat heitä edeltäviä sukupolvia terveempiä ja koulutetumpia. Eläkeikäisille on usein kertynyt runsaasti työkokemusta ja hiljaista tietoa, joka on myös työnantajan näkökulmasta arvokasta.

Yrittäjä nauttii yrittäjyydestä eläkkeelläkin

Tänä vuonna voimaan tullut työeläkeuudistus nostaa eläkeikää porrastetusti ikäluokittain. Eläkeikää nostetaan kolme kuukautta vuodessa, kunnes 65 vuoden eläkeikä on saavutettu. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan kehitykseen eli vuodesta 2030 eteenpäin jokaisella vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneellä ikäluokalla on oma eläkeikänsä. Tällä halutaan varmistaa työvoiman riittävyys suurten ikäluokkien vanhetessa ja syntyvyyden alentuessa.

Polvisen mukaan korkeammin koulutetut työskentelevät eläkkeellä vähemmän koulutettuja useammin. Työelämässä jatkavat toimivat usein erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Myös yrittäjät jatkavat muita useammin työelämässä eläkeiän saavutettuaan. Heistä monelle yrittäjyys on elämäntapa, jonka myötä kiinnostus omaan alaan ei lopahda eläkeiän ylittyessä.

Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkysely 2016:n mukaan eläkeläiset suosivat erityisesti sivutoimista yrittäjyyttä. Monet jopa innostuvat toteuttamaan unelmiaan uudella alalla eläkkeelle siirryttyään. Eläkeläisten mukaan sivutoiminen yrittäjyys tuo päiviin rytmiä ja mielekästä tekemistä. Eläkkeen ohella tienatut rahat moni käyttää esimerkiksi matkusteluun.

Elämänsisältöä, tai tärkeää tuloa

– Ihmisten haluun jatkaa työelämässä vaikuttavat monet tekijät, kuten oma terveys, työkyky, työolot tai työssä viihtyminen. Myös taloudellisilla tekijöillä voi olla vaikutusta. Valtaosa vanhuuseläkkeellä työskentelevistä tekee työtä osa-aikaisesti, jolloin työ ei kuormita jaksamista liikaa.

Etenkin eläkkeen pienuudesta kärsiville eläkkeellä työskentely voi kuitenkin olla myös tärkeä tulonlähde. Tätä tukee se, että vanhuuseläkkeellä tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevat voivat työskennellä ilman ansiorajoja. Yrittäjän eläkevakuutus on vanhuuseläkeläisille vapaaehtoinen.

Vanhuuseläkkeellä oleva voi myös hieman parantaa eläkettään työnteolla, sillä työssä jatkaminen kasvattaa uutta eläkettä 1,5 % palkkatuloista aina 68 ikävuoteen saakka.

Työvoimapula edistää työllistymistä

Entisessä työpaikassa jatkamisen lisäksi eläkeläisille on tarjolla monenlaisia työmahdollisuuksia keikkatyön parissa. Pääkaupunkiseudulla keikkailla voisi esimerkiksi terveydenhuollon, päivähoidon ja laitospalvelujen aloilla.

Osaajapulasta kärsivällä rakennusalalla kokeneita työntekijöitä houkutellaan takaisin jopa 7000 euron kuukausipalkoilla. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on poistanut rajoituksen, jonka myötä vanhuuseläkkeellä työskentelevien työntekijöiden piti aiemmin poistua työelämästä viimeistään 68 vuoden iässä.

Anna Väre