YAMK - enemmän mahdollisuuksia työelämässä

Mainos

Laurea-ammattikorkeakoulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto eli YAMK mahdollistaa monenlaisia etenemismahdollisuuksia uralla.

Laurea-ammattikorkeakoulun ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista vastaava johtaja Katri Ojasalo uskoo osaamisen kehittymisen olevan yksi vastaus Suomen kilpailukyvyn nousuun.

– Ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa monenlaisen uralla etenemisen. YAMK-opiskelijoilla on jo AMK-tutkinto sekä kolmen vuoden työkokemus. Meillä on siis hyvin motivoituneita ja jo valmiiksi ammattitaitoisia opiskelijoita, Katri Ojasalo kiittelee.

Vantaan kaupungin palvelupäällikkönä toimiva Tiina Hörkkö on samaa mieltä. Hän opiskeli ensin psykiatriseksi sairaanhoitajaksi, sitten sairaanhoitajaksi ammattikorkeassa ja täydentänyt opintojaan sairaanhoitajan ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla Laureassa keskittyen terveyden edistämiseen, alueelliseen kehittämiseen ja johtamiseen.

– Olen toiminut hyvin monenlaisissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla: sairaanhoitajana päihdepuolella, lastensuojelussa ja vankilassa. YAMK on mahdollistanut uralla etenemisen sekä erilaiset kehittämishankkeet, joissa olen saanut olla mukana. Esimerkiksi nykyisessä tehtävässäni Vantaan kaupungin palvelupäällikkönä YAMK-tutkinto oli yksi pääsyvaatimus, Tiina Hörkkö kertoo.

Tiina kokee olevansa kehittämisorientoitunut palvelupäällikkö, jolle uuden oppiminen on enemmänkin selviö kuin velvollisuus.

– Jämäkkyys, ennakoitavuus ja eettisyys – niistä on hyötyä lähes kaikissa ammateissa. YAMK mahdollisti uran ja perheen yhdistämisen ja valmistuin kahdessa vuodessa, vuonna 2011. Laureassa opiskelija- ja verkostoitumisyhteistyö ovat aivan omaa luokkaansa ja yhteydenpito tuottaa hedelmää edelleen, aktiivinen Laurea-alumni Tiina Hörkkö toteaa.

Kokeneita opiskelijoita

Laurean YAMK-opiskelijoilla on usein vaadittua kolmea vuotta pidempi työkokemus.

– Opiskelijat ovat iältään noin 30 - 50-vuotiaita ja heillä on keskimäärin kahdeksan vuotta työkokemusta, johtaja Katri Ojasalo kertoo.

YAMK-opintojen tavoitteena on myös törmäyttää eri alojen ihmisiä. Esimerkiksi johtamisen lähiopinnot järjestetään kaikille yhteisesti alasta riippumatta. Työelämän verkostoituminen voi siis alkaa jo opintovaiheessa.

– Verkostoituminen on näkynyt voimakkaasti omalla urapolullani. Valmistuin markkinoinnin tradenomiksi vuonna 1997. Opiskelin työn ohessa YAMK-tutkinnon ja perustin yhdessä opiskelukavereideni kanssa mainostoimiston. Opiskelu pitää yllä mielenkiintoa ja motivaatiota omaa työtä kohtaan, toimitusjohtaja Jarmo “Aapo” Hollanti Mainostoimisto Halo Oy:stä sanoo.

YAMK rikkoo rajoja

Laurean TKI-johtaja Krista Keränen oli aikoinaan ensimmäisten AMK-tutkinnon aloittaneiden joukossa Laureaa edeltäneessä EVAMKissa vuonna 1995. Vuonna 1991 hän oli perustanut siskonsa kanssa oman catering-yrityksen, joka tuntui menevän eteenpäin samoin harppauksin kuin Kristan opinnot. Krista on suorittanut restonomi (AMK)-, tradenomi (AMK)-  ja restonomi (YAMK)-tutkinnot

– Koen olevani todellinen AMK-tuote. Urani on edennyt hotelli- ja ravintolakoulusta lähtien sujuvasti, mielenkiinnon kohteitani seuraten. 2000-luvun alussa siskoni otti enemmän vastuuta catering-yrityksestämme ja vuonna 2010 yritys myytiin pois. Vuonna 2002 minut nimitettiin osa-aikaiseksi lehtoriksi Laureaan ja YAMK-opintojen jälkeen pääsin kehittämispäälliköksi Laureaan. Nyt toimin johtajana Laureassa, vastuualueinani yrittäjyys, innovaatiot  ja kansainvälinen liiketoiminta. Jatko-opinnot olen suorittanut  Cambridgen yliopistossa ja väitöskirjani on juuri painoon menossa. Olen siis elävä esimerkki siitä, että myös ammattikorkeakoulupohjalta voi tehdä väitöskirjan, Krista Keränen kannustaa.

Mikä YAMK?

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lisäksi opiskelijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voi syventää ja laajentaa osaamistaan ja saada mahdollisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Laurea tarjoaa 12 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä, ja tutkinnon voi suorittaa töiden ohessa noin 1,5 - 2,5 vuodessa.

Laurean YAMK-koulutusten vahvuuksiksi on eri laatuarvioinneissa todettu muun muassa oppimisen kytkentä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, koulutusten työelämäläheisyys ja -lähtöisyys sekä laajat sidosryhmäverkostot. YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja toimiin kuin ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa on tähän mennessä valmistunut 11.000 YAMK-tutkinnon suorittanutta, joista lähes10 prosenttia Laureasta.

www.laurea.fi

Teksti: Riikka Hollo, Kuva: Sini Pennanen