Työnhaku

Työpaikan valintakriteerit – mikä vaikuttaa valintaan?

Valintakriteerit puhuttavat niin työnhakijan kuin työnantajankin näkökulmasta. Mihin asioihin sinä kiinnität huomiota työpaikkaa valitessasi?

Hyvä esimiestyö nousee usein ensimmäisten kriteerien joukossa esiin, kun puhutaan työpaikan vetovoimasta. Merkittävinä tekijöinä nähdään myös hyvä ilmapiiri, mukavat työkaverit ja työn joustavuus.

– Toimialan rinnalla kulttuuri määrittää organisaation. Sen, mitä yritys on. Usein organisaatiokulttuurin määritys saattaa olla laaja-alaista ja yläkäsitteistä ”hähmää”, mutta olennaisinta on työntekijän kannalta, miten yrityksen kulttuuri näkyy arjessa, suorahakukonsultti, headhunter Hanna Hellas K2 Search Oy:stä sanoo.

Jos yrityksen arki ei suju, se näkyy helposti henkilöstön tyytymättömyytenä. Arki koostuu monista pienistä asioista, joilla on suuri merkitys laajemmassa mittakaavassa. Mistä yrityksessä kiitetään? Millaiset palaverikäytännöt yrityksessä on? Millaisia kahvipöytäkeskusteluja käydään? Onko empatialle sijaa organisaatiossa?

– Voi kysyä, onko yrityksellä sielu? Ja jos on, minkälainen? Työntekijätyytyväisyyttä on tutkittu paljon, ja sitoutuminen sekä tuloksen saavuttaminen helpottuvat, kun yrityksen kulttuuri on selkeä ja sen arvot tunnistetaan myös itselle sopiviksi, Hellas muistuttaa.

Työntekijätyytyväisyys myötävaikuttaa korkeaan asiakastyytyväisyyteen, mikä puolestaan näkyy hyvänä tuloksena viivan alla. Hyvä maine työnantajana kiirii pitkälle.

– Monet panostavat työnantajansa valintaan. Etenkin nuoret valitsevat huolella työpaikkansa, tutustuvat eri työnantajiin, verkostoituvat, perehtyvät ja kyselevät. Hyvä pohjatyö kannattaa, ja näin voikin löytää unelmiensa työpaikan.

Kokonaisvaltainen merkityksellisyyden tunne

Eräässä Deloitten tutkimuksessa nostettiin esiin työntekijän kehittymisintressit ja miten työnantaja voi tukea työntekijän kasvua hänen urallaan. Kokonaisvaltainen merkityksellisyyden ja kehittymisen kokemus ovat työelämässä tärkeitä. Samalla, kun ihmiset hakevat työnsä kautta ammatillista kehittymistä, myös yksilöllinen, ihmisenä kehittyminen koetaan tärkeäksi.

– Tarpeet ovat yksilöllisiä. Yksilön tarpeista nouseva tahtotila tukee itseohjautuvuutta ja motivoi työssä. Kannustankin rekrytoivia esimiehiä ottamaan huomioon yksilön kasvuhalut ja hänen kokonaisvaltaisen matkansa omalla urallaan. Kun esimies on aidosti kiinnostunut alaisensa urasuunnitelmista ja tukee häntä tässä avoimesti, molemmat hyötyvät, Hanna Hellas vinkkaa.

Tämän päivän työnhakija osaa vaatia enemmän. Koska työltä siinä missä muultakin elämältä haetaan merkitystä, ei ole samantekevää missä työskennellään. Ennen valinnan teki lähtökohtaisesti työnantaja, mutta nyt myös työnhakijat punnitsevat huolellisesti valintaansa.

– Ilmapiiri ja työelämä ovat muuttuneet. Joustavuus ja vapaus tehdä työtä omalla tavallaan, yhteisiin tavoitteisiin kivuten, lisäävät työpaikan houkuttelevuutta. Kun työsuhteiden muoto muuttuu ja vaihtelee, tarvitaan entistä enemmän luottamusta ja itseohjautuvuutta.

Myös työpaikan arvojen on tuettava työntekijän omaa arvomaailmaa yhä konkreettisemmin. Arvojen mukainen työskentely kiinnostaa ja on osa molemminpuolista arvostusta. Entistä tiedostavampi ilmapiiri on tullut jäädäkseen.

– Vaikka usein kuulee puhuttavan työvoimapulasta ja kohtaamisongelmasta, meillä on valtava määrä työnhakijoita, jotka ovat valmiita sitoutumaan työnantajaan, joka ottaa huomioon työntekijänsä yksilönä.

Asiantuntijana: Suorahakukonsultti, headhunter Hanna Hellas / K2 Search Oy.