Uratarinat

Työn ytimessä: Jungle Juice Bar -yrittäjä/perustaja Noora Fagerström

Noora Fagerström kertoo työstään Jungle Juice Barin perustajana ja yrittäjänä.

1) Taustasi: Miten päädyit alalle?

Olen nuoresta asti halunnut olla yrittäjä, ja monta vuotta mietin sitä mikä minua oikeasti kiinnostaa. Kun idea kirkastui, hioin liiketoimintasuunnitelmaa ja perustin yrityksen heti ammattikorkeakoulusta valmistuttuani.

2) Mitä työsi pitää sisällään?

Paljon kehitystyötä, uusia projekteja, uusien raaka-aineiden ja juomien testaamista, tapaamisia ja verkostoitumista. Lisäksi kierrän paljon meidän toimipisteitä, jotta pysyn perillä siitä mitä kentällä tapahtuu.

3) Millaisia työpäiväsi ovat?

Suurin osa ajasta menee palavereissa, niin sisäisissä kuin ulkoisissakin. Sisäisiä palavereita ovat muun muassa hallituksen kokoukset, johtoryhmän tapaamiset sekä viikkopalaverit hallinnon tiimin kanssa. Ulkoiset palaverit liittyvät paljon kehitystyöhön ja uusiin projekteihin.

4) Mikä on parasta työssäsi?

Päätösten tekeminen. Nautin siitä, että pääsen vaikuttamaan asioihin ja näen miten ne edistyvät. Toisinaan päätökset ovat myös vääriä, mutta niistä on hyvä oppia. Kolmen lapsen äitinä pidän myös siitä, että minulla on vapaus valita työajat ja lomat.

5) Mikä on haasteellisinta työssäsi?

Vastuu. Meillä työskentelee todella paljon nuoria, ja haluan että he saavat meiltä hyvän pohjan työelämään. Tämä on monelle ensimmäinen työpaikka, ja meillä on suuri vastuu siinä, että he saavat hyvän perehdytyksen ja koulutuksen niin sosiaalisiin tilanteisiin kuin työelämän perusteisiin.

6) Mikä tekee työstäsi merkityksellistä?

Nuorten työllistäminen, hyvän tekeminen sekä terveellisten elämäntapojen edistäminen. Nuorten työllistäminen on mielestäni erittäin tärkeää, sillä paljon puhutaan nuorten työttömyydestä ja syrjäytymisestä. Nykyään on vaikea saada töitä jos ei ole työkokemusta, mutta jos ei saa edes sitä ensimmäistä työtä, niin on vaikeaa kerryttää kokemusta. Koen, että pystymme vaikuttamaan tähän suuresti.

Hyvän tekemisellä tarkoitan hyväntekeväisyyttä. Lahjoitamme joka vuosi useita tuhansia euroja eri hyväntekeväisyyskohteisiin, toisinaan jopa useita kymmeniä tuhansia. Yrityksillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet tehdä hyvää yhteiskunnan eteen kuin yksilöillä.

Terveellisiä elämäntapoja edistämme siten, että helpotamme asiakkaiden arkea tarjoamalla kasviksia ja hedelmiä juotavassa muodossa. Tarjoamme niin sanotusti terveellistä pikaruokaa, ilman lisättyä sokeria tai haitallisia lisäaineita.

Nämä kaikki ovat minulle hyvin merkityksellisiä asioita. Haluan että ihmiset voivat hyvin, ja että meillä kaikilla olisi hyvä olla.

7) Miten vietät vapaa-aikaasi?

Lasten kanssa tulee touhuttua paljon, niin heidän harrastuksissaan kuin esimerkiksi puistossa leikkien. Minulla on aika paljon harrastuksia myös itselläni, on mukavaa kehittää itseään myös töiden ulkopuolella. Lisäksi luen kirjoja ja matkustelemme.

8) Miten neuvoisit alasta haaveilevaa?

Yrittäjyydestä kannattaa ottaa selvää ja oman idean takana on syytä seistä sataprosenttisesti. Yrittäjyydessä on paljon vastuita, ja niihin tulisi perehtyä kunnolla. Nykyään on paljon tarjolla erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia, joita kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Verkostoituminen on myös erittäin tärkeää.