Työllisyysnäkymät

Työllistä itse itsesi

Kevytyrittäjyys kiehtoo, mutta pelottaa monia. Se ei ole yrittäjyyttä, vaan keino työllistää itse itsensä.

Kevytyrittäjyys on suhteellisen uusi ja monipuolinen tapa tehdä työtä. Kevytyrittäjäksi voi olla ryhtyä niin palkansaaja kuin työtönkin. Kevytyrittäjänä voi toimia päätoimisesti tai sitä voi tehdä ns. sivutyönä. Työntekoa hankaloittaa ainoastaan kevytyrittäjien epämääräinen asema erilaisiin viranomaisiin nähden.

Kuka on kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjä on henkilö, joka hankkii itse toimeksiantajansa, tekee sovitut työt ja antaa laskutuksen hoidettavaksi siihen erikoistuneelle palveluntarjoajalle, kuten Ukko.fi:lle tai Eezylle. Kevytyrittäjyys-ilmiö on Suomessa vielä melko uusi, mutta se kasvaa kokoajan.

Kevytyrittäjät luokitellaan palkansaajiin ja yrittäjiin. Verotuksen, vakuutusten ja kirjanpitovelvollisuuden näkökulmasta he ovat palkansaajia, mutta työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjiä.

Kevytyrittäjyys – hyvä varasuunnitelma

Kevytyrittäjyys voi olla hyvä varasuunnitelma työelämän muutoksia ajatellen. Työttömälle se mahdollistaa työelämässä kiinni pysymisen, kun taas sivutyönä se tukee toisen palveluksessa päätyötään tekevän työmarkkinavalmiuksia ja tarjoaa lisätuloja.

Sitra ja Osuuskunta Eezy selvittivät kyselytutkimuksella millaisia kevytyrittäjät ovat. Kyselyyn vastasi 1000 henkilöä.  Kyselyn mukaan kevytyrittäjän prototyyppi on yli 30-vuotias, useimmiten mies, ja hän asuu eteläisessä Suomessa. Hänellä on alempi korkeakoulututkinto tai toisen asteen koulutus.

60 prosenttia vastanneista kertoi työskentelevänsä satunnaisesti. Yli puolet tekee töitä taiteen ja viihteen, viestinnän tai rakentamisen toimialoilla. Yleisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi muusikko, toimittaja, kirvesmies ja asiantuntija. Useimmiten heidän osaamistaan hyödyntää pienehkö, alle 10 työntekijän yritys tai kotitalous. Toimeksiantajia on pääsääntöisesti enemmän kuin yksi.

Noin joka viides kyselyyn vastaaja sai työllistävänsä itsensä ainoastaan kevytyrittäjänä ja joka neljännelle se on sivubisnes kokopäivätyön tai opiskelun ohessa. Neljänneksellä oli jokin osa-aikainen työ tai eläke kevytyrittäjyyden rinnalla ja noin neljännes sai samanaikaisesti myös työttömyyskorvausta. On hyvä muistaa, että osa-aikainen kevytyrittäjä voi olla oikeutettu soviteltuun päivärahaan.

Päätoimisissa kevytyrittäjissä oli enemmän teollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin osaajia, kun taas sivutoimisissa töissä painottuivat taiteet ja viihde, informaatio- ja viestintäala sekä erilaiset tukipalvelut.

Lähde: Sitra ja Eezy

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja sen Työelämän taitekohdat -avainalue ideoi ja kokeilee toimintamalleja, jotka auttavat työtä ja työntekijöitä löytämään toisensa nykyistä tehokkaammin. Lisäksi se herättelee suomalaisia kehittämään uuden työn markkinoilla ja uudessa työelämässä tarvittavia valmiuksia.

Eezy Osk on vuonna 2008 perustettu Suomen johtava laskutusosuuskunta. Eezy tarjoaa omaa työtään myyville yksityishenkilöille laskutusväylän omaa yritystä perustamatta. Eezy sopii yhtä hyvin niin yksittäisen työn laskuttamiseen, kuin päätoimiseen työskentelyynkin.