Kesätyötarinat

Telialla kesätyöntekijän vahvuudet pääsevät loistamaan

Telia Finland Oyj

Emmi Räätäriä ja Aleksanteri Vuoristoa yhdistää paitsi opinnot kauppakorkeakoulussa, myös utelias suhtautuminen teknologian uusimpia ilmiöitä kohtaan. Kesätyökokemus Telialla on raottanut ovea tulevaisuuden teknologiaratkaisujen maailmaan ja saanut näkemään alan tarjoaman uramahdollisuuksien kirjon. 

Teknologian aallonharjalla

Aiemmin markkinointiviestinnän parissa työskennellyt Emmi kiinnostui mahdollisuudesta yhdistää liiketoimintanäkökulma teknologisiin ratkaisuihin. Työ Telian Division X -innovaatioyksikössä ratkaisuarkkitehtina sisältää paljon yhteistyötä esimerkiksi Telian eri liiketoiminta-alueiden edustajien ja johtajien kanssa.

– Halusin aktiivisesti pyrkiä teknologian alalle ja päästä oppimaan enemmän myös itse tekniikasta ja sen tuomista mahdollisuuksista. En aiemmin esimerkiksi tiennyt, mikä NB-IoT on ja mitä sillä voi tehdä, mutta nyt tiedän! Emmi iloitsee viitaten Narrowband Internet of Things -teknologiaan, jolla laitteita voidaan kytkeä verkkoon tehokkaasti ja luotettavasti.

Myös Aleksanteri kiinnostui uusien teknologioiden sovelluksista sekä erityisesti tekoälystä, jonka parissa hän onkin päässyt kesän aikana työskentelemään aktiivisesti. Hänen työtehtäviinsä kuuluu erilaisten tekoälyratkaisujen suunnittelu, kehittäminen ja ohjelmointi sekä niiden esittely eri tahoille yhtiön sisällä.

– Tekoäly on tulevaisuuden teknologia, jota voidaan kuitenkin jo nyt hyödyntää. Elämme ikään kuin tekoälyn renessanssia, jonka myötä on tullut mahdollisuus käyttää tekoälyä lukemattomiin eri käyttökohteisiin, Aleksanteri kertoo.

Vaikka lopputuloksena voikin olla laaja kokonaisuus, kaikki alkaa yksittäisestä ideasta ja sen kehittämisestä eteenpäin. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, myös Aleksanterin työssä.

– Yleensä kynän, lehtiön ja kahvikupillisen kanssa mietin erilaisia ratkaisuja ja niiden teknisiä toteutuksia. Tarkoituksena on, että tekoälyratkaisut tuottavat parempaa dataa, jota voidaan hyödyntää vaikkapa raportoinnissa tai analytiikassa, Aleksanteri selittää. 

Oma työpanos näkyy lopputuloksessa

Kesätyö Telialla on osoittanut, miten monipuolisia uramahdollisuuksia teknologia-alalla on tarjolla. Teknisen osaamisen lisäksi alalla tarvitaan muun muassa myynnin, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoita. Emmi uskoo, että etenkin eri aloja hallitseville moniosaajille löytyy kysyntää.

Kesän aikana Emmi ja Aleksanteri ovat päässeet näkemään lähietäisyydeltä, miten iso organisaatio toimii ja miten sen sisällä tehdään päätöksiä. Työntekijän vahvuudet tunnistetaan Telialla hyvin ja ne osataan ohjata sellaisiin tehtäviin, joissa työntekijän potentiaali pääsee loistamaan. On ollut palkitsevaa huomata, kuinka oman työpanoksen vaikutus näkyy lopputuloksessa. 

– Parasta on kun saa aikaan jotain sellaista, jonka tietää olevan merkityksellinen osa prosessia. Ideoiden muuttuminen konkreettisiksi motivoi ja innostaa jatkamaan eteenpäin, Emmi toteaa.

– Minulle työn merkityksellisyys on tärkeä arvo. On hienoa, että omalla tekemisellä on oikeasti merkitystä yhtiölle ja maailmalle sen ympärillä, Aleksanteri lisää.

Molemmat uskovat kesätyössä opituista taidoista olevan merkittävästi hyötyä työelämässä myös tulevaisuudessa. Sen lisäksi, että itse tekniikan tuntemus on kasvanut, kesätyö on kehittänyt ongelmanratkaisutaitoja ja rohkeutta lähteä tavoittelemaan sellaisiakin ratkaisuja, joiden toimiminen on epävarmaa.

– Tässä työssä pärjää, kun on innokas ja utelias oppimaan uutta. Pitää uskaltaa rohkeasti kysyä, jos ei ymmärrä jotain sekä osaltaan myös hyväksyä se, että opittavaa on paljon eikä kaikkea voi osata heti, summaa Emmi.

Lue lisää Teliasta kesätyönantajana!

Teksti: Emma Järvi
Kuva: Niko Jekkonen

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Telian kanssa.