Työhyvinvointi

Pidennetty työaika – suostuisitko?

Työmarkkinajohtajien mukaan julkisen sektorin työaikaa voisi pidentää. Mitä mieltä olet? Pitäisikö työaikoja todella pidentää? Perusteita asialle löytyy.

Taloussanomat viittaa Helsingin Sanomissa 3.2.15 julkaistuun mielipidekirjoitukseen, jossa kunta-alan, valtion sekä kirkon työmarkkinajohtajat ehdottivat julkisen sektorin työaikojen pidentämistä.

Julkinen sektori työllistää 534 000 ihmistä eli noin neljänneksen palkansaajista. Kunta-alan, valtion ja kirkon työmarkkinajohtajien mukaan työaikojen pidentäminen turvaisi palvelujen tuottamisen nykyisellä tai vähemmällä henkilöstöllä. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkion sekä kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalosen mielestä työaikaa voisi pidentää päivittäistä työaikaa lisäämällä, lomia lyhentämällä tai muuttamalla joitakin juhlapyhiä työpainotteisimmiksi.

Työn tekeminen tehostuu, kun työntekoprosessia muutetaan niin, että tyhjät hetket vähenevät ja työaikana saadaan entistä enemmän aikaiseksi. Työajan pidentäminen auttaisikin julkisen sektorin paineeseen väen vähentämisestä. Työaika pitenisi lisäksi työolosuhteita parantamalla ja sairauspoissaolojen vähentämiseen kannustavalla toiminnalla. Jo vartti lisää tehokasta työaikaa päiväss, olisi hyvä alku.

Työmarkkinajohtajat painottavat, että ehdotus työajan pidentämisestä on vasta  keskustelun avaus. Jos asiasta ryhdyttäisiin neuvottelemaan, vaatisi se osittain ainakin työ- ja virkaehtosopimusten muuttamista. Työajoista on neuvoteltu kunta-alallakin vuosikymmeniä.

Monia työaikamuotoja

Kunta-alalla on käytössä useita erilaisia työaikamuotoja. Yleistyöaikaa noudattavilla säännöllinen työaika on enintään 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Näin työskentelee suurin osa kunta-alalla. Säännöllistä työaikaa noudattavat tekevät työtä 37 tuntia viikossa. Virastotyöaika on sekä kunnalla että valtiolla 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa.

Esimerkiksi sairaaloissa on käytössä jaksotyöaika: kolmen viikon työaikajaksossa on enintään 114 tuntia 45 minuuttia ja kuuden viikon työaikajaksossa 229 tuntia 30 minuuttia. Jaksoista kertyy jokaista työpäivää kohden  7 tuntia ja 39 minuuttia työtä.

Joustoa lomiin ja työaikaan

Valtiolla kertyy vuosilomaa alle vuoden palveluksesta 22 päivää ja yli vuoden palveluksesta 30 päivää. Sekä valtiolla että kunnalla yli 15 vuoden työura tarkoittaa 38 vuosilomapäivää. Kuntatyöntekijät saavat 10 vuoden työurasta lomaa 30 päivää, 5-10 vuoden palveluksesta 28 päivää ja alle viisi vuotta työskennelleet saavat 23 päivää lomaa.

JHL ei usko työmarkkinajohtajien esittämien säästöjen toteutumiseen työaikaa pidentämällä. Se ei ole valmis pidentämään päivittäistä tai vuosittaista työaikaa ilman kompensaatiota. Vaikka työmarkkinajohtajien ajatuksessa on paljon hyviä asioita työelämän laadun kehittämisestä, tuottavuuden kasvua monikaan ei allekirjoita. Joustavuus työajan ja työelämän menettelytavoissa tuntuu olevan päivän sana.

Lähde: Taloussanomat ja Helsingin Sanomat