Blogi

Operaatio työmotivaation palautus

Vuosi on vaihtunut uuteen, mutta motivaatio omaa työtä kohtaan on kadoksissa. Mikä avuksi motivaation palautukseen?

Työmotivaatio jaetaan yleensä sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Ulkoiset motivaatiotekijät ovat nimensäkin mukaisesti ulkoisia ”porkkanoita ja keppiä”, eli palkkaan, työtehtävään ja esimerkiksi esimiestyöhön liittyviä asioita, jotka motivoivat työntekijää. Sisäiset motivaatiotekijät taas syntyvät työn merkityksellisyydestä, onnistumisista ja esimerkiksi mahdollisuudesta vaikuttaa oman työn sisältöön.

Motivaation puute saattaa hyvin johtua ulkoisista tekijöistä, kuten tyytymättömyydestä palkkaan, mutta niiden suhteen työntekijän vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Toki aina voi keskustella ulkoisista tekijöistä vaikuttavien henkilöiden kuten pomon, kanssa, mutta aina tämä ei johda muutokseen vaikka tahtoa olisikin. Sisäiseen motivaatioon taas jokainen pystyy vaikuttamaan itsekin, joten keskitytään siihen tällä kertaa.

Jotta työmotivaatiotaan voi parantaa, tulee tuntea omat vahvuutensa. Vahvuuksien tunnistaminen helpottaa tavoitteiden asettamista ja onnistumista näissä – kun tietää, mikä on mahdollista, sitä on helpompi tavoitella. Jos omien vahvuuksien tunnistaminen tuntuu haastavalta, apua voi kysyä esimieheltä tai kollegoilta; heillä on todennäköisesti objektiivisempi näkemys osaamisestasi kuin sinulla.

Onnistumisen hetket työssä taas sekä kannustavat jatkamaan että luovat hyvää fiilistä. Jos työmotivaatio on hukassa, kannattaakin miettiä, miten onnistumisia voisi aktiivisemmin etsiä ja mitä niin pienten kuin suurtenkin onnistumisten saavuttamiseksi tulisi tehdä. Pieneksi pilkkomalla tavoitteiden saavuttaminen tuntuu helpommalta ja onnistumisen tunteeseen pääse nopeammin ja useammin kiinni. Tavoitteeksi voi asettaa niin päivä-, viikko- kuin kuukausitasoisia onnistumisia.

Usein puhutaan motivaation puutteesta ja siitä, miten työ ei oikein ”nappaa”, mutta harva pysähtyy aidosti miettimään, mikä sitten nappaisi. Työmotivaation etsinnässä onkin syytä käydä välillä myös sen alkulähteillä ja miettiä, mikä oikeastaan työssä motivoi – onko se tunnustus hyvästä työstä, uralla eteneminen vai jotain ihan muuta. Oman motivaation tunnistaminen auttaa siis myös itsensä motivoinnissa – on haastavaa saavuttaa tavoitteita, jos ei tiedä mitä ne ovat, miten ne voisi saavuttaa tai miksi juuri näiden tavoitteiden perässä juoksee.

Jos näidenkin pohdintojen jälkeen työmotivaatiota saa kaivaa kaivinkoneella esiin, voi olla paikallaan miettiä, miksi ylipäätään tekee työtä, josta ei saa iloa ja motivoidu. Jos nykytyö ei innosta, olisiko aika vaihtaa hommia?

Paula Narkiniemi

vapaa kirjoittaja

Twitter: @PoolaKristiina