Työnhaku

Oletko poikkeuksellisen älykäs?

Erittäin fiksuilla ihmisillä on Business Insider -julkaisun mukaan joitakin yhdistäviä tekijöitä. Esimerkiksi ennakkoluulottomuus, hyvä huumorintaju ja joustavuus ovat fiksuille ihmisille tyypillisiä piirteitä.

1. Joustavuus

Älykkäät ihmiset pystyvät mukautumaan erilaisiin tilanteisiin. Myös psykologiset tutkimukset tukevat tätä: älykkyydestä kertoo kyky muuttaa käytöstään ympäristön mukaan.

2. Fiksu myöntää jos ei tiedä

Fiksut ihmiset myöntävät, kun he eivät tiedä jotakin. Oman tietämättömyytensä tunnustaminen antaa mahdollisuuden oppimiselle.

3. Uteliaisuus

Jo Albert Einstein sanoi: "Minulla ei ole erikoiskykyjä, olen vain intohimoisen utelias."

4. Ennakkoluulottomuus

Älykkäät ihmiset ovat avoimia uusille mahdollisuuksille. He innostuvat uusista ideoista.

5. Fiksu viihtyy yksin

Älykkäät ihmiset ovat usein hyvin yksilöllisiä. Fiksut saavat yleensä tavanomaista vähemmän tyydytystä ystävien kanssa seurustelusta eli he viihtyvät yksin.

6. Hyvä itsehillintä

Älykkäät pystyvät hillitsemään impulssejaan. Itsehillintä näkyy muun muassa suunnittelun, tavoitteiden määrittelyn, vaihtoehtojen kartoittamisen ja seurausten pohtimisen avulla.

7. Fiksut ovat hauskoja

Älykkäillä ihmisillä on paras huumorintaju ja heillä on usein hyvät jutut.

8. Herkkyys

Fiksut ihmiset voivat lähes tuntea, mitä joku toinen tuntee tai ajattelee. Empaattisuus onkin tunneälyn keskeinen osa-alue.

Lähde: Business Insider