Työuran alussa

Mitä nuoret arvostavat työelämässä?

Studentwork keräsi raporttiinsa nuorten odotuksia työelämää ja työnantajaa kohtaan Suomessa ja Ruotsissa.

Vastaajista 88 % oli sitä mieltä, että työn merkityksellisyys on tärkeämpi asia kuin palkka. 9 % piti rahaa ja taloudellisia hyötyjä tärkeimpinä työmotivaation kannalta. 84 % arvosti työaikojen joustavuutta ja 73 % etätyömahdollisuutta. 37 % halusi yrittäjiksi.

Studentworkin toimitusjohtajan Emmi Kantosen mukaan yksilön ja työpaikan arvojen yhdistyminen ovat nousussa. Nuoret arvostavat matalaa hierarkiaa. Hyvinvointiin liittyvät asiat korostuvat, kun viisi vuotta sitten ekologisuus oli tärkeää. Hyvät työkaverit ovat olennainen osa työelämää ja töissä pitää olla myös hauskaa.

Nuoret osaajat työelämässä -tutkimukseen vastasi yhteensä 2 876 nuorta.

Lähde: Aamulehti