Työuran alussa

Menesty työssäsi!

Mitä työssä menestyminen sinulle merkitsee? Onko se maallista mammonaa vai mielekästä tekemistä, vaikuttamisen mahdollisuuksia vai kaikkea tätä yhdessä?

Työssä menestymisen voi kokea hyvin monin tavoin. Monelle työssä menestyminen on suotuisaa urakehitystä, mutta aivan yhtä hyvin se voi olla myös sitä, että nauttii siitä mitä tekee.

– Työssä menestyminen on sitä, että saa aikaan sen mitä tavoitellaan ja että ihminen pääsääntöisesti onnistuu siinä mihin hän ryhtyy. Jokaisessa tehtävässä on mahdollisuus menestyä, joten työmenestys ei ole vain uratykkien asia vaan sen pitäisi olla jokaisen työtä tekevän ihmisen tahtotila, johtava konsultti Kati Järvinen Soveltosta sanoo.

Ihmisillä on myös luontainen tarve olla hyvä ja tarpeellinen. Tunne työssä  menestymisestä vastaa tähän tarpeeseen erinomaisesti. Menestyminen on erityisesti sitä, että työ on sisäisesti palkitsevaa ja tuntuu tekijästään mielekkäältä.

– Menestyminen ei aina tarkoita rahaa ja maallista mammonaa, vaikka se voi olla sitäkin. Todellinen työelämän menestyjä kokee työnsä hyödylliseksi, merkitykselliseksi ja antoisaksi. Hän saa työstä itselleen riittävän taloudellisen palkkion, joka mahdollistaa hyvän, turvallisen ja tasapainoisen elämän, Kati Järvinen sanoo.

Menestyjä pitää elämänsä tasapainossa

Raatamisen kirkas kruunu tuntuu usein raskaalta kantaa. Paras työssä menestyjä osaakin pitää elämänsä työstä huolimatta tasapainossa.

–  Todellinen työssä menestyminen tarkoittaa sitä, että sitä ei tee hinnalla millä hyvänsä. Työ on parhaimmillaan virtaa antava ja elämään merkityksellistä sisältöä tuottava elementti. Kun ihminen voi todella sanoa pitävänsä työstään, ollaan jo voiton puolella, Kati Järvinen painottaa.

Mutta mitä työssä menestyminen vaatii? Miten siihen voi panostaa?

– Työssä menestyminen on mahdollista, kun ihminen käyttää pääsääntöisesti omia vahvuuksiaan ja ainutlaatuisia lahjakkuuksiaan hyvässä, toisiaan täydentävässä yhteistyössä muiden kanssa. Se vaatii ensinnäkin vahvaa itsetuntemusta, että ihminen tietää mitä haluaa ja minkälaisissa tehtävissä on parhaimmillaan. Lisäksi se vaatii ihmiselle sopivan työn ja työympäristön, joka tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että tapa tehdä töitä on optimaalinen ja että ihminen esimerkiksi osaa vaivatta käyttää niitä työvälineitä, joita työssä tarvitaan, Järvinen summaa.

Työssä menestyminen edellyttää myös muita taitoja. Se tarkoittaa kaikkien teknisten ja henkisten kitkatekijöiden tietoista kitkemistä, jotta ihminen haluaa ja pystyy tekemään työnsä todella hyvin.

– Toki se vaatii myös onnea, että esimerkiksi on onnistunut työllistymään itselleen parhaiten soveltuviin tehtäviin, mutta sattuma tapahtuu aina valmistautuneelle mielelle - menestymisen mahdollisuudet avautuvat kun ihminen näkee ne ympärillään ja rohkaistuu tarttumaan niistä kiinni, Kati Järvinen kannustaa.

Rohkeutta vaaditaan

Jos työssä menestymiseen tarvitaan rohkeutta, tarvitaan siihen myös neuvottelutaitoja. Jos oma toimenkuva tai tavoitteet ovat epäselviä tai ihminen ei tiedä miksi päivittäin raahautuu töihin, on otettava itseään niskasta kiinni ja avattava keskustelu aiheesta.

– Mitä minä haluan? -kysymys nousee ihmisillä eri elämänvaiheiden myötä mieleen yhä uudelleen. Tästä ja oman panoksen hyödyllisyydestä on pystyttävä työyhteisöissä puhumaan avoimesti. Ihmisellä on kuitenkin itsellään suurin vastuu huolehtia, että ensinnäkin tunnistaa sen missä ja miten voi olla parhaimmillaan ja hakeutuminen kohti tällaisia tehtäviä. Passiivisuus ei kannata, Kati Järvinen vinkkaa.

Aktiiviseen oman paikan hakemiseen kannattaa siis panostaa. Toki esimiehillä ja johdolla on myös tavoitteiden kirkastamisessa merkittävä rooli. Jos tavoitteet ovat epäselvät, kannattaa asia ottaa puheeksi.

Työssä menestyminen mahdollistuu myös sillä, että ihminen tekee jokaisen työnsä niin hyvin kuin mahdollista, menestys nimittäin ruokkii menestystä. Hommansa hyvin hoitavalla satelee myös uusia haasteita. Näiden taustalla on myönteinen suhtautuminen itseen ja työhön.

–  On  kuitenkin osattava sanoa ei sellaisille haasteille ja tehtäville, jotka vievät ihmistä itseään väärään suuntaan. Tästä esimerkkinä esimerkiksi huippuasiantuntijan nostaminen esimiestehtäviin. Mikäli ihmisten johtaminen ei ole ihmisen juttu, on todennäköisyys epäonnistua tai suoriutua korkeintaan keskinkertaisesti korkea, Järvinen muistuttaa.

Menestys, onnellisuus ja tasapaino

Työssä menestyminen tarkoittaa myös sitä, että oma henkilökohtainen onnellisuus lisääntyy.

”Modernin menestyjän velvollisuus on näyttää, miten voi olla onnellinen. Silloin kestävä onnellisuus voi muodostua ihailtavaksi statukseksi ja esimerkilliseksi elämäntyyliksi." WWF:n onnellisuuspoliittinen manifesti.

– Onnellisuuden lisääntymiseen liittyy vahvasti hyvä elämän tasapaino eli kyky johtaa omaa suorituskykyään eli hallita stressiä. On hyvä muistaa, että stressi on tunne, johon voi vaikuttaa. Huippusuoritukset tarvitsevat stressiä, työelämä on paikoittain hektistä ja aikapaineista. Tärkeintä on kuitenkin osata palautua siitä ja lisätä sellaisia työtehtäviä, jotka itse asiassa energisoivat. Työ on parhaimmillaan virtaa tuottava lähde. Kotiasioiden, ihmissuhteiden ja elämän hallinnan on oltava kunnossa, Kati Järvinen sanoo.

Työssä menestyminen edellyttää siis vahvaa itsesäätelykykyä, jotta ihminen itse tunnistaa ja osaa säädellä omaa stressikuormaansa ja tietää mikä palauttaa. Hassua kyllä, mutta stressi voi olla kuin ystävä, joka auttaa suoriutumaan vaikeissa paikoissa ja joka kertoo viestiä siitä missä omat rajat menevät.

Asiantuntijana:  Kati Järvinen,  johtava konsultti, Hyvinvointi ja tuottavuus.

www.sovelto.fi

Vinkki!Kati Järvinen on kirjoittanut myös kirjat Mielekäs työ - uuden ajan uraopas ja Työn mielekkyyden johtaminen - käytännön opas. Talentum