Työhyvinvointi

Kun "kovalevy" täyttyy

Tökkiikö muistisi? Tuntuuko, että asiat eivät pysy mielessäsi?

Kenenkään muisti ei toimi aina moitteettomasti. Ihmisen kyky pitää asioita mielessä, uuden oppiminen ja asioiden muistaminen ovat rajallisia.

Muistamisen ongelmat ovat meille kaikille tuttuja työelämästä ja yleensäkin arjesta. Uuden tuttavuuden nimi saattaa unohtua, viittä vaille valmis sähköposti voi jäädä lähettämättä, kun ajatus katkeaa. Toisinaan saattaa huomata hakevansa jotakin, mutta ei muistakaan mitä se oli.

Työmuisti työstää asioita jatkuvasti

Edellä mainitut muistamisen ongelmat liittyvät usein työmuistin rajoituksiin. Työmuisti on muistijärjestelmä, jossa asioita työstetään mielessä juuri sillä hetkellä. Työmuistia tarvitaan kun pidetään mielessä tämänhetkisessä tehtävässä tarvittavia tietoja ja asioita, kuten uuden tuttavuuden nimeä, keskeneräistä sähköpostia tai tietoa siitä mitä ollaan etsimässä. Työmuistia tarvitaan myös esimerkiksi lukemisessa, ongelmanratkaisussa ja oppimisessa.

Ihminen pystyy pitämään mielessä vain pari asiaa kerrallaan. Asiat unohtuvat työmuistista nopeasti, alle puolessa minuutissa, jollei niitä toista ja kertaa. Tässä on siis syy, miksi uuden tuttavuuden nimi unohtuu, kun mieli täyttyy meneillään olevasta keskustelusta. Jos taas keskeytys vie huomion pois tehtävästä, saattaa unohtua, ettei keskeytynyt tehtävä ollutkaan vielä valmis.

Työmuisti häiriintyy helposti

Jokaisen työmuisti on paitsi rajallinen, myös hyvin altis häiriintymään. Tutkimusten mukaan puheen hälinä vaikeuttaa asioiden muistamista erityisesti silloin, kun on kyse sanallisesta tehtävästä, kuten lukemisesta, kirjoittamisesta tai sanojen oppimisesta. Kuvahäly, kuten liikkuvat esineet ja välkkyvät kohteet sen sijaan vaikeuttavat kuvallisen tiedon ja asioiden sijaintien mielessä pitämistä.

Oppiminen on hidasta, unohtaminen nopeaa

Asioita opitaan hitaasti ja unohtaminen on arkipäivää. Säilömuisti on tietoja, taitoja ja kokemuksia tallentava muistivarasto. Unohtaminen voi liittyä siihenkin, jos ei ole riittävän kauan toistanut ja työstänyt asiaa, jotta siitä ehtisi syntyä pysyvä muisto.

Muistitekniikat ovat keinoja, joiden avulla muistamista ja oppimista voi lisätä ja parantaa. Tutkimusten mukaan kaksi tehokkainta muistitekniikkaa ovat harjoituskokeet ja asian opetteleminen useassa jaksossa.

On hyvä tietää millaisia rajoituksia muistin toimintaan liittyy ja millaiset olosuhteet muistamista vaikeuttavat. Silloin osaa hallita häiriöitä ja keskeytyksiä sekä ymmärtää vähentää tarpeetonta muistikuormaa. Nämä ovat taitoja, joiden avulla jokainen voi parantaa kykyään muistaa ja oppia. Näin ollen “kovalevy” ei pääse täyttymään ja ajatus juoksee.

Lähde ja asiantuntija: Työterveyslaitos / Virpi Kalakoski, PsT, erikoistutkija.