Työhyvinvointi

Kun harkitset ammatinvaihtoa

Moni polku voi johtaa uuteen ammattiin tai uudelle alalle.

Haastattelimme työterveyspsykologi Pirjo Auttia Talin lääkärikeskus Aavasta ammatin vaihtamisesta.

Ammatinvaihdon taustalla voi olla ”pakko” tai ”sisäinen halu”. Ammatinvaihto voi tulla kyseeseen esimerkiksi yt-neuvotteluiden myötä tai siksi, että on ollut pidempään epätyydyttävä tilanne omassa työssä. Alasta riippuen aina ei tarvitse hankkia uutta koulutusta, joskus vanhakin koulutus käy tai voi siirtyä oman työpaikan sisällä eri työtehtäviin ja aloittaa esimerkiksi alemmalta tasolta – markkinointisuunnittelija voi esimerkiksi siirtyä HR-assistentiksi - media-alalta terveydenhuoltoalalle siirtyminen taas todennäköisesti vaatisi opiskeluita välissä.

Missä tilanteissa ammatinvaihtoa kannattaa harkita?

”Ammatinvaihtoa kannattaa harkita siinä tilanteessa, että on väärällä alalla tai ala, jolla on työskennellyt, ei enää pitkään aikaan ole ollut itseä varten ja on voimakas tunne siitä, että haluaisi tehdä jotain muuta. Monella ammatinvaihto tai sen harkitseminen tulee yt-neuvotteluiden myötä, jos oman alan töitä ei ole. Voi olla ns. ”pakko” tai voi olla sisäinen halu. Kaikki ovat välillä lopen kyllästyneitä omaan työhönsä, mutta se on yleensä ohimenevää. Jos epätyydyttävä tilanne jatkuu pitkään, asialle kannattaa tehdä jotain. Omaa itseä kannattaa kuunnella - kehokin kertoo paljon, ihminen voi yhtäkkiä alkaa sairastelemaan.”

Kannattaako harrastuksesta tehdä ammattia?

”Harrastuksesta ammatin tehneet ovat monesti aika rohkeitakin ihmisiä, joille se on ”niin se oma juttu”. He ovat asiassaan todella syvällä ja hyvin paneutuneita siihen. Harrastuksesta ammatin tekeminen ei ole kaikille mahdollista tai realistista.”
 
Täytyykö vanhan koulutuksen liittyä jotenkin uuteen koulutukseen? Miten olemassa oleva koulutus kannattaisi huomioida ammattia vaihtaessa?  Voiko siitä olla jotain hyötyä tietyissä ammateissa?

”Aina kannattaa selvittää ja miettiä, miten ja voiko ylipäätään hyödyntää aiempaa tekemäänsä – se voi olla harrastus tai aiempi työkokemus. Kuitenkin - tänä päivänä ihmiset voivat kouluttautua tai siirtyä hyvin eri aloille, ilman että se millään tavalla muistuttaa entistä työtä tai koulutusta. ”
 
Kuinka yleistä ammatinvaihto on?

”Yleistä. Ja sellainen tulevaisuuden ennuste on, että se tulee lisääntymään.”
 
Onko ammatinvaihtoon jotain ikärajaa?

”Niin kauan kuin on työssäolovuosia jäljellä, voi aina lähteä opiskelemaan uutta alaa. Ihminen oppii läpi elämän.”
 
Minkälainen prosessi ammatinvaihdossa on kyseessä?

”Jos ammatinvaihto tulee yt-neuvotteluiden seurauksena ja on ”pakko” vaihtaa alaa, niin se ei välttämättä tunnu yhtä mieluisalta kuin ammatin vaihtaminen omasta halusta. Ihmiset voivat joutua vaihtamaan alaa myös terveydellisistä syistä (esimerkiksi kampaaja voi joutua vaihtamaan alaa siksi, että ei enää pysty käsittelemään kemikaaleja).”
 
Minkälaisia kustannuksia ammatinvaihto tarkoittaa?

”Riippuu alasta. Moni joutuu varautumaan elintason laskuun opiskelujen ajaksi. Ja riippuu tietysti vähän siitä, mitä opiskelee - miten on mahdollista saada tukea.”
 
Mitä listaisit ”muistilistalle” ammatinvaihtoon liittyen?

  • Omalle ammatinvaihdolleen kannattaa miettiä hyvät perustelut – miksi on vaihtamassa ammattia. Hetken mielijohteesta ammattia ei kannata vaihtaa.
  • Pohdi realistisesti omia edellytyksiäsi uudelle alalle – sovellutko sille.
  • Kaikki ovat välillä lopen kyllästyneitä omaan työhönsä, mutta se on yleensä ohimenevää. Jos epätyydyttävä tilanne jatkuu pitkään, asialle kannattaa tehdä jotain. Omaa itseään kannattaa kuunnella.
  • On hyvä muistaa myös, että jokaisessa työssä on epätyydyttäviä tilanteita ja että monella alalla on epävakautta ja muutosta - se on tullut työelämään jäädäkseen, alasta riippumatta.

 
Mistä voin saada tukea ja ohjausta ammatinvaihtoon?

Ammatinvaihtoon voit saada tukea sekä Työ-ja elinkeinoministeriöltä (TE-palvelut) että erilaisilta uudelleen työllistymiseen valmentavilta kursseilta. Yt-neuvotteluiden yhteydessä yritykset usein järjestävät irtisanottaville työntekijöille uudelleentyöllistymistä tukevaa koulutusta.
 
Yhteistyössä:

i