Blogi

Kesätyöpaikka on tärkeä askel nuoren työuralla

Kesätyöntekijöiden rekrytointi tuntuu alkavan vuosi vuodelta aiemmin ja tänä vuonna erityishaastetta hakuun luo koronan mukanaan tuoma taloudellinen tilanne: paikkoja on tarjolla vähemmän kuin "tavallisina" vuosina. Nuorelle kesätyöpaikka on usein ensi askel työuralle ja merkittävä väylä työelämään, joten kesähessun tai -lissun palkkaamiseen kannattaa suhtautua muutenkin kuin pelkän lisäkäsiparin rekrytoimisena. Vastuullinen kesäduuni -kampanja auttaa työnantajia kehittämään kesätyökäytäntöjään ja tarjoamaan nuorelle onnistuneen kesätyökokemuksen.

Kesätyöpaikka on monen nuoren ensimmäinen kosketus työelämään ja näin ollen paljon on kiinni työnantajasta, millainen tuosta kuvasta muotoutuu kesän aikana.

Sen lisäksi, että moni nuori saa työstä ensimmäisen oikein palkkansa, kokemus auttaa nuorta hahmottamaan, minkälaista työelämä on ja jopa mikä siinä erityisesti kiinnostaa. Opiskelijalle kesätyöpaikka on usein tottakai toivottu askel oman alan töihin, ja tuolloin kesätyöpaikan merkitys kasvaa entisestään.

Haastava taloudellinen tilanne hankaloittaa entisestään kesätyönhakua

Oma ensikosketukseni säännölliseen palkkatyöhön alkoi myös kesätöissä: ensin golfkentän kentänhoitajan tehtävissä raikkaassa ulkoilmassa urakoiden 15-vuotiaana. Tuon ensimmäisen kesän jälkeen siirryin asiakaspalvelu- ja toimistotöihin samaisella golfkentällä – pesti, joka kesti lopulta pitkälle opintoihini. Vaikka opiskeluaikoina ahkerasti hainkin joka kevät opiskelemani alan töihin, ei noissa hauissa koskaan lykästänyt. Uskon, että ovi oman alan hommiin olisi auennut lopulta helpommin opintojen päätyttyä, jos kokemusta olisi ollut alan kesätyörupeamista.

Sama tilanne on monella nuorella: alan kesätöihin on kova tunku ja hommiin valitaan usein ne, joilla jo on kokemusta. Mutta miten hankkia tuota kokemusta, kun ei ole kokemusta? Kilpailun kovetessa vain muutamat saavat jalan oven väliin, mikä on valitettavaa. Suosittelenkin kesätyöntekijöitä rekrytoivia punnitsemaan aiemman alan kokemuksen merkitystä:

onko tärkeää, että on aiempaa kokemusta vai hyvä asenne ja halu oppia?

Voisiko pestin antaa kerrankin sellaiselle, jolla intoa olisi, mutta näyttöjä ei vielä ehkä riittävästi? Nuorelle tilaisuus voi olla todella merkittävä uran alkumetreillä.

Näin koronavuonna tilanne on entistä haastavampi: kesätyöpaikkoja on niukemmin tarjolla ja hakijoita kuitenkin se sama määrä, ellei enemmänkin. Työnantajien rooli nuorten työllistäjinä kasvaa entisestään ja on yhä tärkeämpää pitää huoli siitä, että rekrytointi ja kesätyörupeamat toteutetaan vastuullisesti ja nuoret yksilöinä huomioiden. Lisäkäsipareja toki tarvitaan kesän lomakauden paikkaamiseen, mutta on työnantajan vastuulla huomioida kesätyössä nuoren kehittyminen ja viihtyminen työssä – annettu mahdollisuus voi poikia paljon hyvää.