Työnhaku

Kerro motivaatiostasi työnhaussa

Työhakemuksessa kannattaa kertoa omasta motivaatiosta, ei niinkään kerrata cv:tä ja menneitä onnistumisia.

Työnhakijat ovat pääsääntöisesti hyvin valmistautuneita rekrytointihaastatteluihin. Suurin epäselvyys ja tietovaje hakemuksissa liittyykin usein motivaatioon ja siitä kertomisen puutteeseen.

Monesti motivaatiota uutta työtä kohtaan ei ole avattu hakemuksissa lainkaan. Cv kertoo osaamisesta ja taustoista, joten hakemuskirjettä ei kannata käyttää näiden asioiden toistamiseen. Hakemus kannattaa hyödyntää mahdollisuutena vakuuttaa toinen osapuoli siitä, että sinut kannattaa kutsua haastatteluun.

Työhakemuksen vapaamuotoisessa osuudessa kannattaa nimenomaan keskittyä siihen, että näyttää oman innokkuutensa ja perustelee, miksi juuri tämä työ ja juuri tämä organisaatio kiinnostavat. Millaisia odotuksia työhön liittyy, miten työ sopii omiin ammatillisiin tavoitteisiin ja mihin suuntaan sen jälkeen ja sen myötä haluaa kehittyä. Koska motivaatio on pitkäjänteisen työssä viihtymisen ja sitoutumisen tärkein edellytys, rekrytoijat ja esimiehet haluavat päästä siitä kärryille jo hakemusta lukiessa.

Pohdi omaa motivaatiotasi näiden kysymysten kautta:

1.Mistä innostut työssäsi?

2. Mitkä asiat saavat tai saisivat sinut lähtemään aamuisin mieluusti töihin?

3. Onko sinulle tärkeää tekemäsi työn yhteiskunnallinen merkitys?

4. Onko sinulle tärkeää ammatillisen kehittymisen mahdollisuus?

Kehitä hakuprosessia

Rekrytointiprosessissa tavoitteena on yleensä selvittää kolme tekijää: motivaatio, osaaminen ja yhteensopivuus. Kaikki kolme tekijää ovat tärkeitä, ja parhaimmillaan kompromisseja ei tarvitse tehdä yhdenkään osalta. Usein jostain täytyy kuitenkin tinkiä, ja tällöin kriittisimmäksi rekrytoinnin onnistumisen näkökulmasta muodostuu motivaatio.

Osaamistaan voi aina kehittää, kunhan oppimiskykyä ja -halua eli motivaatiota löytyy. Yhteensopivuutta voidaan tarkastella yksilön istumisena organisaatiokulttuuriin ja tiimin dynamiikkaan, sopimisena kaavailtuun rooliin. Yhteensopivuus liittyy niin henkilön omiin ominaisuuksiin kuin yhtä lailla työyhteisön ja tiimin kykyyn arvostaa toinen toistensa erilaisuutta. Molemminpuolisen motivaation - niin hakijan kuin työyhteisön osalta - tulee olla kohdallaan.

Myy omaa motivaatiotasi

Hakemusta tehdessä kannattaa tarkastella myös työnantajan näkökulmaa – heille haku on ainutlaatuinen, he hakevat organisaatioonsa tärkeää puuttuvaa palasta. Miten juuri sinun toiveesi ja tavoitteesi sopivat yhteen työnantajan tarpeidensa kanssa? Työn merkityksellisyyteen, työssä viihtymiseen ja uratoiveisiin liittyvät odotukset eivät vaihdu tuon tuosta, ne ovat varsin pysyviä motivaatiotekijöitä. Kun näkee kerran kunnolla vaivaa ja pohtii omia motivaatiotekijöitään, ollaan jo pitkällä.

Lähde: Kauppalehti