Lomat

Isämyönteisyys työpaikalla

Työpaikan isämyönteisyys on puhuttanut jo kauan. Mutta miten isämyönteisyyttä saataisiin edelleen lisättyä työpaikoilla?

Isämyönteisyyteen on tartuttu yhteiskunnassamme monin keinoin, mutta paljon on vielä tekemättä. Kuutisen vuotta sitten käynnistyi muun muassa Isänä työelämässä -projekti, jonka tavoitteena oli edistää isäystävällistä työkulttuuria sekä lisätä miesten tietoisuutta työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksista.

– Miehet osaavat helposti sanoa, onko jokin työpaikka isämyönteinen vai ei. Isämyönteisyyteen vaikuttaa etenkin esimiehen suhtautuminen perheenlisäykseen ja isyyteen, hallinto- ja viestintäpäällikkö Antti Alén Miessakit ry:stä sanoo.

Isämyönteinen työkulttuuri näkyy työpaikoilla muun muassa hyväksyvänä, kannustavana asenteena ja konkreettisina tekoina. Tällaisessa työpaikassa pienten lasten isät voivat olla kotona lapsen kanssa oman työnsä ohella.

– Asenteen lisäksi isämyönteisyys vaatii tekoja. Työpaikalla se tarkoittaa halua järjestää asia. Ensin suunnitellaan ja sitten toteutetaan. Jokainen työyhteisö voi tehdä oman suunnitelmansa isämyönteisyyden, töiden järjestelyn ja isän perhevapaan mahdollistamiseksi, Alén sanoo.

Isämyönteisyys on kilpailuvaltti rekrytoinnissa

Isämyönteisyys on myös työpaikan vetovoimatekijä ja tärkeä osa positiivista työnantajakuvaa. Osa miehistä kysyy jo työpaikkahaastattelussa palkan lisäksi sitä, miten perhe-elämä tulee huomioiduksi. Miehet haluavat enemmän aikaa lastensa kanssa – ja se on hieno asia.

– Isiä kannattaa kannustaa keskustelemaan puolison ja työpaikan esimiehen kanssa siitä, miten perheen ja työn voisi sovittaa yhteen kaikkein sujuvimmin. Avoin keskustelu on avain hyvään lopputulokseen, Antti Alén muistuttaa.

Perhe on miehelle aivan yhtä tärkeä kuin naiselle. Osa miehistä jopa vaihtaa työpaikkaa saadakseen enemmän aikaa perheen ja lapsensa kanssa.

– Isyyden tukeminen voi lisätä merkittävästi yrityksen vetovoimaa. Työnantajakuvan rakentamisessa ja kehittämisessä isyys on siis olennainen osa työnantajan houkuttelevuutta.

Lisää isämyönteisyyttä työpaikoille:

1. Pohtikaa yhdessä, tulevatko isät huomioitua tarpeeksi työyhteisössänne.

2. Kukaan ei ole korvaamaton – ei edes mies. Isä voi pitää perhevapaata siinä missä äitikin. Tärkeintä on se, miten työt järjestetään perhevapaan aikana.

3. Luottamus omaan vanhemmuuteen vahvistuu perhevapaan aikana.

4. Vanhemmilla on yksi yhteinen vanhemmuuden alue ja omat vanhemmuuden alueensa. Mies saa olla rohkeasti omanlaisensa vanhempi – erilainen kuin nainen, mutta omalla tavallaan aivan yhtä hyvä.

5. Vuorotyö, vaativa työ – molemmat vanhemmat joustavat. Vanhemmuus ei saa olla yhden harteilla, jos perheessä on kaksi aikuista.

6. Pieni taloudellinen kannustin auttaa usein. Se ei ole suuren suuri, mutta tasaantuu yleensä verotuksessa.

7. Huumori auttaa monessa – myös työpaikalla ja perhe-elämässä. Kannattaa kokeilla!

Tukea, kannustusta ja mielenkiintoista asiaa miehille: www.miessakit.fi