Lomat

Äitiysloma, vanhempainvapaa – vai miten se meni?

Perheenlisäykseen ja vanhempainvapaisiin liittyy monenlaisia vaiheita, jotka eivät aina välttämättä ole kovin selkeitä. Selvitimme Kelasta, miten äitiyteen ja isyyteen liittyvät vanhempainvapaat pidetään ja missä vaiheessa niitä voi pitää.

Äitiysvapaa, äitiysraha – termit selviksi

Äitiysvapaa alkaa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Äitiysvapaalle voi jäädä 30−50 arkipäivää eli noin 5−8 viikkoa ennen laskettua aikaa. Saat itse päättää, milloin aloitat äitiysvapaasi.

Äitiysrahaa maksetaan Kelasta siitä hetkestä, kun äitiysvapaasi alkaa. Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä eli noin 4 kuukautta. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin arkipyhät pois lukien.

Muista ilmoittaa työnantajalle äitiysvapaastasi viimeistään 2 kuukautta ennen äitiysvapaan alkua. Selvitä, maksaako työnantajasi palkkaa äitiysvapaan ajalta. Tarvitset tiedon äitiysrahahakemukseen.

Hae äitiysraha viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa. Jos saat äitiysvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan siltä ajalta työnantajallesi. Oikeus äitiysrahaan alkaa, kun raskautesi on kestänyt 154 päivää. Ehtona on, että olet kuulunut Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää juuri ennen laskettua aikaa.

Jos lapsi syntyy ennenaikaisesti, saat äitiysrahaa heti syntymää seuraavasta arkipäivästä alkaen. Äitiysrahaa maksetaan normaalisti noin 4 kuukautta. Äitiysrahan jälkeen maksettavaa vanhempainrahaa taas maksetaan tällöin normaalia pidempään. Mikäli  raskaus keskeytetään, oikeutta äitiysrahaan ei ole, vaikka raskaus olisi kestänyt 154 päivää.

Opiskelu ja työskentely äitiysvapaan aikana

Voit työskennellä äitiysvapaasi aikana ja saada Kelasta äitiysrahaa, mutta työskentelypäiviltäsi äitiysraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Työskentely sunnuntaisin tai arkipyhinä ei vaikuta äitiysrahaasi, sillä äitiysrahaa maksetaan vain arkipäiviltä. Jos opiskelet päätoimisesti ja saat opintotukea, sinulle maksetaan opintotuen lisäksi äitiysrahaa vähimmäismääräisenä. Jos et nosta opintotukea etkä työskentele, äitiysraha maksetaan tavalliseen tapaan täysimääräisenä.

Mikäli menet töihin tai aloitat opiskelun, ilmoita siitä heti Kelaan. Näin sinulle maksetaan oikein äitiysrahaa ja vältyt turhalta takaisinperinnältä. Palkkatietoja, työskentelyä sunnuntaisin tai arkipyhinä ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Jos saat varhennettua äitiysrahaa, et voi työskennellä lainkaan (paitsi sunnuntaisin ja arkipyhinä, koska siltä päivältä tukea ei makseta) etkä opiskella päätoimisesti.

Äitiysvapaalta vanhempainvapaalle

Äitiysvapaan jälkeen voit jäädä vanhempainvapaalle ja saada vanhempainrahaa. Vanhempainvapaalle voi jäädä myös isä tai voitte jakaa vanhempainvapaan. Vanhempainvapaan jälkeen voit jäädä hoitovapaalle ja saada kotihoidon tukea. Voit myös palata töihin osa-aikaisesti ja saada joustavaa hoitorahaa.

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Parhaiten selvität määrän päivärahan määrän laskurilla, jonka löydät Kelan sivuilta www.kela.fi. Vanhempainpäivärahakauden pituuden laskurilla näet, kauanko etuutta maksetaan ja koska vapaasi alkavat. Vanhempainvapaalle voi jäädä joko äiti tai isä. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää eli noin puoli vuotta. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Lapsi on noin 9 kuukautta, kun vanhempainraha päättyy. Vanhempainraha päättyy aikaisemmin, jos saat seuraavan lapsen ja hänestä äitiys- tai isyysrahaa.

Vanhempainvapaalle voi jäädä äiti tai isä

Vanhemmat voivat sopia keskenään vanhempainvapaan käytöstä. Isän tulee olla vanhempainrahaa saadakseen joko avo- tai avioliitossa lapsen äidin kanssa.

Vanhemmat voivat olla vapaalla myös vuorotellen, mutta eivät yhtä aikaa (poikkeuksena monikkoperheet). Jos vanhemmat jakavat vapaan, voivat he pitää molemmat enintään kaksi haluamansa pituista jaksoa. Vanhempainvapaan aikana voi työskennellä vähimmäismääräisenä. Työskentely sunnuntaina tai arkipyhinä ei vaikuta vanhempainrahaan.

Osittaista vanhempainvapaata äiti ja isä voivat pitää samaan aikaan, jolloin molemmat tekevät osa-aikatyötä ja saavat osittaista vanhempainrahaa.

Lastenhoidon tuet

Kun vanhempainrahan maksaminen päättyy, lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. Voit järjestää lapsen hoidon vanhempainvapaan jälkeen eri tavoin. Lapsi voi mennä kunnalliseen tai yksityiseen päivähoitoon tai lasta voidaan hoitaa kotona.

Voit saada kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea, jos lapsi ei ole kunnallisessa hoidossa. Joustavaa tai osittaista hoitorahaa voit saada, jos työaikasi on enintään 30 tuntia viikossa ja etuuden muut edellytykset täyttyvät.

Lastenhoidon tukia ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Vähimmäisaikaan lasketaan mukaan molempien vanhempien lastenhoidon tukijaksot sekä perheen kaikki keskeytymättä jatkuvat eri lastenhoidon tuet yhteensä.

Hoitovapaa työssä käyvälle vanhemmalle

Oikeus hoitovapaaseen perustuu työsopimuslakiin. Hoitovapaan myöntää työnantaja, joten sovi vapaasta työnantajasi kanssa. Ilmoita vapaasta työnantajallesi viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista.

Voit pitää hoitovapaasi yhdessä tai kahdessa osassa (jokaista lasta kohti). Vapaan tulee kestää vähintään kuukausi kerrallaan. Hoitovapaata voi pitää useammassakin jaksossa, jos saat siihen työnantajan luvan. Kela maksaa lastenhoidon tukea perheelle kuinka monelta jaksolta tahansa, kunhan jaksot ovat vähintään kuukauden mittaisia. Molemmat vanhemmat eivät voi olla hoitovapaalla yhtä aikaa, mutta osittaisen hoitovapaan voi jakaa molemmille.

Tietoa hoitovapaasta voi saada myös työehtosopimuksesta, ja ongelmatilanteissa kannattaa keskustella esimerkiksi ammattiliiton edustajan kanssa.

Lähde: Kela