Vastuullisuus

Hyvä johtajuus korostuu, kun valta ja vastuu jakautuvat työyhteisöön 

29.5.2018 klo 7:00

Parhaiden työpaikkojen listoilla ovat vuodesta toiseen ne yritykset, jotka panostavat itseohjautuvuuteen ja sisäisen motivaation johtamiseen.

On helppo ymmärtää, että valta ja vastuu lisäävät motivaatiota ja työn mielekkyyttä. Nykymyllerryksessä ei edes pärjää, jollei kykene tekemään muutoksia ja päätöksiä itsenäisesti.

Esimiehet vähenevät taloudellisista syistä, mutta myös siksi, että reagointiaika ei enää riitä hyväksyttämään kaikkia päätöksiä esimiehillä. Sitä paitsi asiakas tunnetaan parhaiten siellä missä heitä palvellaan. Ennalta-arvaamattomat tilanteet ja äkilliset muutostarpeet tulevat yleensä eteen juuri asiakasrajapinnassa. Onneksi yhä useammin päätöksenteko on viety sinne missä on paras asiantuntemus. Työntekijään luotetaan ja hänelle annetaan mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Asiakaskokemus paranee, ja sitähän ensisijaisesti tavoitellaan.

Kun valta jakautuu työyhteisöön, johtajan rooli on ohjata, tukea ja varmistaa, että suunta on kaikille selvä. Johtaja myös varmistaa, että keskustelulle luodaan hyvät edellytykset. Uskon vahvasti, että sen jälkeen, kun missio, visio, arvot ja ainakin jonkinmoinen strategia on omaksuttu, johtajan arvokkaimmaksi rooliksi nousee kyky inspiroida työntekijöitä. Luovuudelle on sekä kilpailun aiheuttama tilaus että työntekijöiden tarve. Sisäinen motivaatio on nimittäin yhteydessä itsensä toteuttamisen ja kehittymisen tarpeisiin. Me haluamme vaikuttaa omaan työhömme ja hyödyntää omia vahvuuksiamme.

Kun esimiehet häviävät, työntekijän on opeteltava johtamaan ja motivoimaan myös itse itseään. On opeteltava ajanhallintaa ja priorisointia. On keskityttävä tekemään oikeita asioita ja täytyy osata hallita resursseja, myös omaa kapasitettiaan. Töihin mennään vapaaehtoisesti, joten kannattaa kerrata miksi minä itse haluan tehdä töitä juuri tässä organisaatiossa. Pelkkä raha ei riitä motivaattoriksi, kun tavoitteet ovat kovat, vauhti hurja ja vastuu painaa. Itseohjautuva organisaatio voi toimia vain, kun kaikki ovat sitoutuneet tekemään töitä yhteisen päämäärän eteen.

Työpaikan kulttuuri kukoistaa, kun on yhteiset arvot, usko samaan päämäärään ja rakkaus lajiin. Silloin töissä viihdytään, joustetaan ja kaikki kantavat vastuunsa. Ikävätkin työt tulevat tehdyiksi. Valta on silloin helppo vierittää eteenpäin sinne, missä sen käyttökin on luontevinta.

Pirkko Tavaila, Certified Holistic Health Coach, KTM, MTi, työyhteisövalmentaja, luennoitsija, mentori, kirjoittaja, WholeBody Focusing Practitioner

www.eatbenow.com