Työhyvinvointi

Flow-tila voi vähentää uupumista

Flow on tila, jossa ihminen pystyy syventymään täysin tekemäänsä asiaan ja aika lentää kuin siivillä. Samalla hän pystyy hyödyntämään kaikkia osaamiaan taitoja, mutta tekeminen tuntuu silti vaivattomalta.

Tieteellinen määritelmä flow’lle on optimaalinen tietoisuuden tila. Suomessa sitä on alettu viime vuosina kutsumaan myös virtaustilaksi. Aihetta on tutkinut flow-tilan asiantuntija Jussi Venäläinen, joka kouluttaa flow’n edellytyksien luomista yrityksille ja tietotyöläisille. Hän on juuri julkaissut tietokirjan Flow-tila - Tietotyön viisain vaihde, joka käsittelee flow-tilaa tietotyössä.

– Flow-tila syntyy siitä, kun osaamistaso ja tekemisen vaatimukset kohtaavat. Flow’ssa tekeminen voi tuntua vaivattomalta, mutta se kuitenkin vaatii haastetta, johon vastata. Flow ei myöskään ilmaannu itsestään, vaan vaatii aina jonkin asian tekemistä, joten sitä ei kannata jäädä odottamaan, Jussi Venäläinen sanoo.

Yksi nykyisen työelämän haasteista on, että työntekijöiden aika kuluu vääränlaisiin haasteisiin. Jatkuvat keskeytykset, monien asioiden tekeminen yhtaikaa ja kiireen kulttuuri ovat esimerkkejä haasteista, jotka kuluttavat sekä aikaa että energiaa.

– Organisaatioissa, joissa on kiireen kulttuuri, laadukas työ tai hyvinvointi eivät ole prioriteetteja, Venäläinen toteaa.

Loppuunpalamiset ja mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot kasvussa

– Flow on keino työssä jaksamisen parantamiseen, sillä tutkitusti se edistää tuottavuutta, luovuutta ja oppimista. Käytännössä flow’ssa saa työtehtävänsä aikaiseksi mielekkäämmin ja nopeammin, joka auttaa saamaan pelivaraa työpäiviin. Se myös auttaa ihmisiä sopeutumaan muutoksiin ja parantaa työn merkityksellisyyden kokemusta, Jussi Venäläinen valottaa.

Ihmiset viettävät tutkimuksen mukaan keskimäärin vain viisi prosenttia työajastaan flow’ssa, joka on harmittavan vähän.

– Jos flow’n osuus saataisiin nostettua 20 prosenttiin, voisi se mahdollistaa lyhyemmät työviikot tai työpäivät, tinkimättä aikaansaamisesta, Venäläinen sanoo.

Flow’ta tutkinut Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka on aiemmin todennut, että YK:n ihmisoikeuksissa pitäisi olla kohta, että ihmisen kuuluu kokea töissä virtausta kerran päivässä. (Lähde: Yle)

– On mahdotonta olla flow’ssa kaiken aikaa, eikä se ole tarkoituskaan. Periaatteessa liiallinen flow’n kokeminen työssä voi itsessään olla uuvuttava tekijä, jos muu hyvinvoinnista huolehtiminen unohtuu. Tämä on kuitenkin varsin harvinainen ongelma. Suurin osa työntekijöistä hyötyy flow-tilan edellytysten vaalimisesta, kuten keskittymisen edellytysten parantamisesta ja viisaammista työtavoista. Ne tukevat sekä flow’ta että työssä jaksamista, Jussi Venäläinen summaa.

 

Flow-tila työnteon viisain vaihde

ISBN: 978-952-350-173-7

Suositushinta 27,90

 

Lisätietoja ja lähde:

www.fitra.fi