Talous ja raha

Fintech & finanssialan henkilöstötarpeet

Fintech eli financial technology -käsitettä käytetään kuvailemaan pankki- ja rahoitusalan uusia digitaalisia palveluita ja alalle ilmestyviä uusia digitaalisten talouspalveluiden tarjoajia.

Euroopassa fintech on vasta pääsemässä vauhtiin: Vuoden 2018 aikana käyttöönotettavan PSD2-direktiivin tarkoituksena on lisätä kilpailua rahoitusmarkkinoilla avaamalla ovia uusille palveluntarjoajille. PSD2-direktiivin myötä pankkien ja rahoitusyhtiöiden täytyy olla valmiita avaamaan asiakkaidensa tilitietoja kolmansille osapuolille, eli esimerkiksi fintech-yrityksille.

Tämä lisää kilpailua finanssialalla, jolloin markkinoita hallitsevat pankit ja rahoitusyhtiöt joutuvat miettimään liiketoimintastrategiansa uusiksi. Uudet yritykset markkinoilla tuovat mukanaan uusia työpaikkoja, mutta samalla esimerkiksi liiketoiminnan tehostamiseen liittyvät irtisanomiset vähentävät finanssialan henkilöstön määrää. Miten digitalisaatio ja fintech vaikuttavat finanssialan työllisyysnäkymiin?

Mitä tapahtuu nykyisille työpaikoille?

Pankkien digitalisaatio on ollut jo hetken aikaa nähtävissä vähenevinä konttoreissa ja supistettuina konttoripalveluina. Samalla pankkihenkilöstön määrä on laskenut. Rutiinitehtävien automatisointi ja teknologia-avusteinen itsepalvelu on lisääntynyt. Finanssialan työntekijät näkevät palvelukeskusten käyttöönoton ja työn siirtymisen ulkomaille erittäin todennäköisenä kehityksenä pankkisektorilla. Tarkoittaako tämä, että pankkialan työpaikat katoavat Suomesta?

Pankkiala on perinteisesti ollut korkeasti koulutettujen ala. Useat rutiininomaiset työtehtävät on jo siirretty automatisoinnin piiriin, joten rutiinityöntekijöiden tarve on vähentynyt. Rutiinityötehtävien katoaminen vie työpaikkoja suorittavalta keskitasolta, mutta vastaavasti tietotyön sekä muun ei-rutiininomaisen työntekijöiden tarve kasvaa. Eli asiantuntijoiden ja asiakasrajapinnan työntekijöiden tarve tulee kasvamaan tai pysymään vähintään samana.

Finanssialan työntekijät näkevät digitalisaation kahtijakoisena: Yhä useampi tehtävä automatisoidaan ja suoritetaan itsepalveluna, mutta samalla henkilökohtaisen palvelun merkitys kasvaa. Kuluttajat ovat tottuneet saamaan palvelua haluamiinsa aikoina ja paikasta riippumatta. Verkkopankkipalvelut ovat vastanneet hyvin tähän tarjontaan; laskujen maksaminen, luottorajan nostaminen, laina-asioiden hoitaminen ja muut rutiinitehtävät onnistuvat jo itsepalveluna omalta tietokoneelta, puhelimelta tai tabletilta. Ongelmatapauksissa kuluttajien ei tarvitse käydä konttorissa, pankille voi lähettää kyselyä verkkopankista ja asiakaspalvelijat vastaavat kysymyksiin muun muassa puhelimitse, sähköpostitse, chateissä, verkkovideotapaamisissa ja sosiaalisessa mediassa.

On epätodennäköistä, että kaikki henkilökohtainen asiakaspalvelu tullaan korvaamaan kokonaisuudessaan boteilla tai tekoälyratkaisuilla, ainakaan lähivuosina. Digitaaliset kanavat kuitenkin pystyvät jo nyt lisäämään työntekijöiden tuottavuutta. Esimerkiksi palvelukeskuksessa useita viestintäkanavia käyttävä asiakaspalvelija voi vastata useamman asiakkaan kyselyihin samassa ajassa kuin konttorissa kasvotusten palveleva asiakaspalvelija.

Pankki- ja rahoitusala tulee tarvitsemaan asiantuntijuutta ja tehtävät tulevat jakautumaan yhä vahvemmin asiantuntijatyöhön, automatisoituun työhön ja asiakkaita palvelevaan työhön.

Tämän lisäksi kuluttajien tarpeet muovaavat finanssialaa: Kuluttajat haluavat palvelunsa ajasta ja paikasta riippumattomina, mobiilina ja digitaalisena sekä henkilökohtaisena.

Asiantuntijatyötä ja kuluttajalähtöisyyttä

Kuten monet muutkin yritykset, myös pankit ovat siirtymässä yrityskeskeisestä toimintamallista asiakaslähtöiseen malliin. Fintech-yritysten toiminta perustuu kuluttajien tarpeisiin ja menestyksekkäimmät fintech-yritykset ovat keskittyneet käyttäjäkokemukseen heti ensiaskeleesta alkaen. Menestyäkseen finanssiala tarvitsee teknisesti taitavia tekijöitä, jotka pystyvät ottamaan huomioon loppukäyttäjien tarpeet ja taidot. Työntekijöiden näkökulmasta paras uutinen onkin, että innovaatiot ja uudet ratkaisut luovat työpaikkoja.

Pankit ja rahoitusyhtiöt näkevät myös mahdollisuuksia yhteistyössä fintech-yritysten kanssa, esimerkiksi Nordea ja Spiff kehittävät yhdessä sosiaalista säästösovellusta. Samalla fintech yritykset pääsevät suuren yrityksen siiven alle kehittämään palveluaan tai tuotettaan, mikä hyödyttää myös fintech-yrityksiä, joiden suurimmat haasteet ovat turvallisuus, käyttökokemus ja sääntely. Menestyäkseen fintech-yrityksen täytyy pystyä luomaan turvallinen ja miellyttävä käyttäjäkokemus sekä pystyä toimimaan paikallisen sääntelyn ja lakien mukaisesti. Yhteistyön ja osaavien ammattilaisten palkkaamisen kautta fintech-yritykset menestyvät. Fintechin myötä alalle syntyvät työpaikat tulevat siis olemaan vahvasti asiantuntijatehtäviä.

Fintech muuttaa finanssialan toimintatapoja, ja vaikuttaa alan tulevaisuuteen ja työllistävyyteen. Uusiutuvat ja virheistänsä oppivat yritykset ja ihmiset tulevat menestymään – paikoilleen jääviä uhkaa putoaminen pois tuote- ja työmarkkinoilta.

Tuuli Viinanen / VertaaEnsin.fi