Kesätyöntekijälle

Duunikoutsi auttaa nuorta työnhaussa

Duunikoutsi-mobiilisovellus on työelämätaitojen valmentaja ja henkinen tuki nuorelle.

Nuoret kaipaavat tukea työelämän alussa ja kokevat, että he eivät saa tarpeeksi tietoa työelämään liittyvistä asioista koulunsa kautta. Myös harjoituksen ja kokemuksen puute voi aiheuttaa ylimääräistä jännitystä työnhakutilanteissa.

Työnantajat haluavat jakaa nuorille vinkkejä työelämän pelisäännöistä, jotta hakuprosessi sujuisi paremmin ja yhteentörmäyksiltä vältyttäisiin. Ratkaisuksi tähän ongelmaan Talous ja Nuoret TAT sekä Oikotie Työpaikat loivat yhteistyössä Duunikoutsi-mobiilisovelluksen, jonka avulla nuoret voivat kartuttaa työelämätaitojaan ja treenata työnhakua henkilökohtaista kehitystä tukevassa virtuaaliympäristössä.Sovellus tarjoaa tietoa ja haasteita TET-jaksoihin ja kesätyön eri vaiheisiin. Tehtävien haastavuus on suunniteltu eri-ikäisten hakijoiden tarpeisiin soveltuvaksi. Puhelimeen ladattava Duunikoutsi-sovellus on nuoren henkinen tuki työnhakuun.

– Nuoret ovat kasvaneet tekniikan käyttäjiksi ja uskomme vahvasti, että nuorille suunnatut palvelut tulee tarjota heille luontaisissa kanavissa. Duunikoutsin tarkoituksena on helpottaa TET -paikan tai kesätyön hakua. Sovellus poistaa epävarmuutta kertomalla, miten missäkin tilanteessa tulee toimia. Haluamme tarjota nuorelle mahdollisimman paljon tietoa työelämästä ennen kuin työnhausta on ehtinyt kehittyä pelottavaa mörköä nuoren mielessä. Uskomme, että Duunikoutsi on juuri se juttu, jonka nuori kokee omakseen, TATin Kumppanuuspäällikkö Riikka Lehtinen sanoo.

Tukea tarvitaan omien vahvuuksien tunnistamiseen

Duunikoutsi-mobiilisovelluksen avulla työelämätietoa on saatavilla helposti ja nopeasti, juuri silloin, kun nuori kokee epävarmuutta. Sovellus on suunniteltu auttamaan nuorta omien vahvuuksien tunnistamisessa ja itsetuntemuksen kehittämisessä. Se avaa myös työelämän pelisääntöjä ja kertoo nuoren oikeuksista ja velvollisuuksista. Hieman vanhempia työnhakijoita sovellus sparraa urasuunnittelussa.

Nuoret tarvitsevat tukea erityisesti omien vahvuuksiensa ja kiinnostustensa tunnistamisessa. Duunikoutsin avulla voi itsenäisesti tai ohjatusti koulussa käydä läpi työelämään liittyviä asioita, ja samalla saa kokonaiskuvan TET-jaksosta tai kesätöistä.

Kesätyöt ovat tärkeä välietappi nuoren matkalla aikuisuuteen ja on tärkeää, että nuorille saadaan tarjottua hyviä kesätyökokemuksia, jotta  tulevaisuudessa on motivoituneita työntekijöitä.

– Onnistuneen kesätyökokemuksen pitäisi olla itsestäänselvyys ja jokaisen nuoren perusoikeus. Tukemalla nuoria kesätyönhaun taipaleella, pystymme vaikuttamaan positiivisesti heidän kokemukseensa ja auttaa kehittämään pystyvyyden tunnetta työntekijänä, Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen sanoo.

Duunikoutsi -sovellus tarjoaa tietoa ja haasteita TET-jaksoihin ja kesätyön eri vaiheisiin. Tehtävien haastavuus on suunniteltu vastaamaan eri-ikäisten hakijoiden tarpeisiin. Puhelimeen ladattava Duunikoutsi-sovellus on nuoren henkinen tuki työnhaun taipaleelle.

– Työelämään liittyy nuorten mielestä paljon epävarmuutta – Duunikoutsin tarkoituksena on poistaa näitä epävarmuuksia selkeillä neuvoilla ja tehtävillä, ja siten myös helpottaa TET-paikan tai kesäduunin hakua. Nuoret ovat kasvaneet puhelin kädessä ja Duunikoutsi-mobiilisovellus kulkee näin ollen aina mukana. Vinkit joka tilanteeseen löytyvät takataskusta, TATin Kumppanuuspäällikkö Riikka Lehtinen kertoo.

Duunikoutsi-sovelluksen ovat toteuttaneet yhteistyössä Talous ja nuoret TAT ja Oikotie Työpaikat. Pelin teknisestä toteutuksesta vastaa 10Monkeys. Duunikoutsi on ladattavissa sovelluskaupoista.