Työhyvinvointi

Ahdistaako lähestyvä loma?

Apua, loma lähestyy – mitäpä jos se herättääkin ilon sijaan ahdistusta?

Kuulostaako tutulta; loma lähenee, mutta työasiat kaatuvat päälle ja perheessä on riitaa lomanvietosta? Liian suuret odotukset ja suorittaminen voivat aiheuttaa turhaa loma-ahdistusta. Mikä auttaa, jos ajatus leppoisasta lomailusta kääntyykin stressaavaksi?

Terveystalon työterveyspsykologi Annamari Heikkilän mukaan loman kaltaiset siirtymät elämässä herättävät usein paljon tunteita ja ahdistustakin. Yleisintä loma-ahdistus on ennen pitkiä kesälomia. Lomaan kohdistetaan helposti kohtuuttomiakin odotuksia. Kun ne eivät kohtaa todellisuutta, tyytymättömyys on väistämätöntä.

Suorituskeskeisyys pois

Lomasta ahdistuminen liittyy myös suomalaisille tyypilliseen suorituskeskeisyyteen, jossa pelkkä oleminen saattaa tuntua haastavalta. Itsetunto ja -luottamus rakentuvat nykyään liian usein suoritusten varaan. Suorituskeskeiset ihmiset ovat alttiimpia sille, että vapaa-aikaakin aletaan suorittaa tarkkojen suunnitelmien ja tiukkojen aikataulujen mukaan. Kannattaa kuitenkin pohtia, onko se itselle oikea tapa palautua työstä.

Heikkilän mukaan ei pidä ajatella, että ahdistuksen tunteista pitää vain päästä eroon, sillä myös epämiellyttävät tunteet kuuluvat elämään. Tärkeämpää on hyväksyä tunteet ja tunnistaa, mihin ne liittyvät.

Ahdistus on viesti siitä, että on odotuksia. Saatetaan esimerkiksi toivoa, että elämä olisi erilaista kuin se on ollut kuluneen vuoden aikana. On hyvä pysähtyä miettimään, mistä ahdistuksessa oikeasti on kysymys: liittyykö se enemmän loma-ajan odotuksiin vai tyytymättömyyteen omaan työhön? Tunteiden reflektointi on tärkeää, sillä se auttaa kehittymään ihmisenä.

Loma on virkistäytymistä varten

Loma vaatii uskallusta irrottautua työstä. Työelämä on muuttunut joustavammaksi ja repaleisemmaksi, ja erityisesti johto- ja esimiestasolla on vaikeaa erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan. Heikkilän mukaan omalla suhtautumisella on merkittävä vaikutus hyvinvointiin.

Ajatus siitä, että maailma pitää saada valmiiksi aina ennen juhannusta ja joulua on vanhentunut, eikä se ole edes mahdollista nykytyöelämässä. Täysin ehdoton suhtautuminen työn ja vapaa-ajan tiukkaan erotteluun ei myöskään välttämättä ole kovin hyödyllistä. Joko-tai-ajattelua kannattaa yrittää pehmentää, sillä psyykkinen pahoinvointi liittyy usein mustavalkoiseen ajatteluun.

Ihmiset, jotka pystyvät suhtautumaan joustavasti työelämään, eivät kuormitu yksittäiseen sähköpostiin tai puheluun vastaamisesta loman aikana. Jos työ on mielekäs osa elämää ja tuottaa voimavaroja, ei hetkellinen työasioiden miettiminen lomalla välttämättä haittaa. Sen sijaan rentoutuneena voi saada hyviä ideoita, mikä voi olla hyvin inspiroivaakin.

Heikkilä ei kuitenkaan kannusta ihmisiä tekemään töitä loman aikana, sillä loma on ensisijaisesti palautumista varten. Työyhteisössä on hyvä yhteisesti sopia, että toisten lomaa kunnioitetaan. Ennen kuin häiritsee lomailijaa, olisi hyvä miettiä vaatiiko tilanne todella juuri tämän yhden ihmisen tietämystä ja osaamista. Mikäli ei, tilanne tulisi ratkaista toista kautta, Heikkilä painottaa.

Työstressistä ei palaudu löhöilemällä

Ihmiset ovat erilaisia ja siksi vinkkejä täydellisen loman saavuttamiseen on vaikea antaa. Heikkilän mukaan tärkeintä lomalla on tehdä itselle merkityksellistä ja mielihyvää tuottavia asioita.

Jotkut nauttivat etukäteen tehdyistä suunnitelmista, toisille taas on tärkeämpää heittää kello ja kalenteri nurkkaan. Kesälomallakin kannattaa miettiä, mistä asioista nauttii ja minkä parissa voi keskittyä tekemään vain yhtä asiaa. Se voi olla kirjan lukemista riippumatossa, mutta yhtä hyvin vaikkapa uuden kielen opettelemista. Varsinkin työstressistä palautumisessa hyödyllisintä ei itseasiassa ole löhöily, vaan jonkin vaativankin kognitiivisen tehtävän tekeminen.

Tutkimusten mukaan yksi yhtäjaksoinen pidempi loma edistää työhyvinvointia paremmin kuin loman pätkiminen osiin. Lisäksi olisi hyvä, jos pitkää kevättä ja syksyä voisi katkoa minilomilla, esimerkiksi pidennetyillä viikonlopuilla, sillä pienet irtiotot tekevät ihmiselle hyvää. Palautumisesta täytyy kuitenkin pitää huolta työn ohella jatkuvasti, Heikkilä muistuttaa.

Helpota loma-ahdistusta

- Työpaikalla lomaan voi valmistautua parantamalla oman työn hallintaa.

- Keskeneräiset työt kannattaa kirjata ylös.

- Listan avulla voi huolehtia siitä, että välttämättömät työt saa valmiiksi ja loman aikana edistämistä vaativat tehtävät delegoitua eteenpäin.

- Lomalle jäämistä helpottaa myös, että suunnittelee mihin asioihin ryhtyy töihin palatessaan.

- Kotona kannattaa pitää ennen lomaa perheen tai puolison kanssa yhteinen suunnittelupalaveri, jossa kaikkien toiveet otetaan ensin esille ja sen jälkeen mietitään, miten niiden toteuttaminen olisi mahdollista.

- Omat odotukset on hyvä pitää maltillisina, jotta välttyy ylimitoitetuilta tai epärealistisilta tavoitteilta.

Lähde: Terveystalo