Vastuullisuus

Vastuullisen työnantajamielikuvan luominen ja oman uran johtaminen

Oikotie oli mukana 3.12.19 Markkinointikollektiivin tilaisuudessa, jossa pureuduttiin vastuullisen työnantajakuvan luomiseen ja oman uran johtamiseen liittyviin puheenvuoroihin.

Vastuullisen työnantajamielikuvan luominen ja oman uran johtaminen ovat nyt kaikkien huulilla. Hyvä työnantajamielikuva on kuumaa valuuttaa yrityksille tämän hetken työmarkkinoilla, mutta mitä sanan taakse oikeastaan kätkeytyykään?

Tilaisuudessa pohdittiin vastuullisen työnantajakuvan luomisen haasteita ja heräteltiin huomaamaan minkälaisiin tekijöihin yritys voi itse toiminnallaan vaikuttaa. Tilaisuudessa puhuivat Oikotien Joonas Pihlajamaan lisäksi DNA:n, Solitan ja MPS:n edustajat.

Oman uran johtaminen keskiössä

Työnhakijaa ajatellen kiinnostavaa on se, miten voi itse johtaa omaa uraansa ja tehdä  työnhakijana valintoja, jotka tuovat hallinnan tunteen ja avaimet onnelliseen työelämään.

Joonas Pihlajamaa alusti muita puhujia tuomalla esiin vastuullisuusviestinnän nelikenttää ja toi esiin, että hyvä työnantajaviestintä korostaa aitoja vahvuuksia. DNA jatkoi esimerkein, joista nousivat esiin vapaus ja vastuu - kun ihmisille annetaan vapautta ja tavoitteet, työ sujuu ja jokainen tekee työtä tavoitteiden pohjalta vaikka vapautta onkin.

Solitan puheenvuorossa korostuivat sosiaalinen pääoma ja osaaminen. MPS Lifeworksin esityksessä korostettiin elämänhallintaa ja sitä kuinka tärkeää on että ei joutuisi valitsemaan työn ja vapaa-ajan tai esimerkiksi perheen välillä, vaan työ on oma osa-alueensa ja lisäksi on muuta elämää.

Matkalla Suomen parhaaksi työpaikaksi

DNA:lla on jo pitkään tehty matkaa Suomen parhaaksi työpaikaksi. Tilaisuudessa kuultiin miten työskentelykulttuurin muutoksen eteen tehty työ kantaa nyt hedelmää ja vaikuttaa DNA:n henkilöstön hyvinvointiin ja ulospäin näkyvään työnantajamielikuvaan. 

– DNA muutti uuteen pääkonttoriin Helsingin Käpylässä vuonna 2012. Vastaava toimitilauudistus tehtiin seuraavien vuosien aikana myös DNA:n 16 toimipisteeseen ympäri Suomea. Muutto uusiin tiloihin, joissa ei ollut työhuoneita tai edes omia työpisteitä - ylimmästä johdosta alkaen, pakotti DNA:n miettimään työn tekemisen tavat ja ennen kaikkea johtamisen kokonaan uusiksi, Vilhelmiina Wahlbeck DNA:lta sanoo.

Vuonna 2012 yritys otti myös käyttöön kehittämänsä Mutkaton työ -konseptin. Mallin keskeinen ajatus on, että työntekijä voi tehdä etätöitä niin paljon kuin haluaa ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa.

– Ajatus ei ollut kannustaa etätöihin, vaan valitsemaan sopiva työympäristö kulloisenkin työtehtävän mukaan. Olennaiseksi tuli ajatus siitä, että vain tuloksilla on merkitystä, ei työtunneilla.

Vuonna 2016 DNA lähti mukaan myös Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -pilottiin. Seuraavana vuonna otettiin käyttöön palkallinen isovanhempainvapaa ensimmäisenä maailmassa, mistä DNA sai Ilmarisen Vuoden työelämäteko -palkinnon.

– Tänä vuonna DNA valittiin Great Place to Work -tutkimuksessa Suomen parhaaksi työpaikaksi suurten yritysten sarjassa (ja Euroopan 13. parhaaksi). Tärkein onnistumisen mittari on kuitenkin ollut se, että ihmiset kokevat työn ja vapaa-ajan olevan tasapainossa. Työ on vain yksi osa elämää, Wahlbeck sanoo.

Työnantajamielikuva - osa kokonaisbrändin mielikuvaa

Solitalla työnantajamielikuva on tärkeä osa kokonaisbrändin mielikuvaa eli miten ulospäin näkyvää ja kuuluvaa kulttuuria kehitetään jatkuvasti sisältäpäin siten, että se on totta firman työntekijöille. Mikä vaikutus sparrauksella ja talon hyvällä sisäisellä hengellä on?

– Sparraus arjessa kollegan kanssa tuo parhaimmillaan omaan ajatteluun uusia näkökulmia ja mahdollistaa oman osaamisen kehittymisen. Eri asioita hallitsevan seuraan halutaan hakeutua ja tämä luo myös organisaation osaamisen kehittymiselle hyvän lähtökohdan. Kollegatuki on Solitassa tutkitusti työtyytyväisyyttä ja sitoutumista merkittävästi lisäävä tekijä. Hyvä henki syntyy juuri tästä kollegaulottuvuudesta, Outi Sivonen Solitalta sanoo.

Miten työstään ylpeät ja merkitystä kokevat ihmiset toimivat Solitan parhaana markkinointimediana?

– Tekemällä työssään merkityksellisiä ja vaikuttavia juttuja, joista on asiakkaalle hyötyä. Tämä on parasta markkinointia. Lisäksi  hyvin arkisetkin asiat tuottavat arvokasta ja rehellistä markkinointia. Tarinat voivat olla joko niitä hyviä ja merkityksellisiä asioita tai niitä, joissa meillä on kehittymisen varaa. Mikään yhteisö ei ole täydellinen, jokaisen vaan pitää löytää itselleen sopivin.

Mukana ihmisten ja työurien muutoksessa

MPS Lifeworks on mukana ihmisten ja työurien muutoksessa ja tietää miten saada hallinnan tunne työelämästä ja oman uran johtamisesta.  Miten valjastan tärkeimmän kompassin, eli itseni, oikeaan suuntaan onnellisen työelämän etsinnässä?

– Uran johtamisen tärkein kompassi olet sinä! Panosta itsetuntemukseesi; Mitkä ovat sinun persoonasi vahvuudet, mitä jo osaat ja mikä saa intohimosi syttymään. Näiden kolmen asian yhtymäkohdasta on mahdollisuus löytää työ, jossa tuot menestystä itsellesi ja ympäristöllesi sekä voit elää täyttä ja monipuolista elämää, Elina Koskela MPS Lifeworksilta kannustaa.

 

 

Kuvaaja: Charlotta Forsberg