Työnantajakuva

Vastuullinen kesäduuni -tutkimus 2018 julkaistiin jälleen

6.9.2018 klo 12:00

Kesätyö vahvistaa nuorten luottamusta tulevaisuuden työllistymiseen.

Suomalaisten nuorten kesätyökokemukset ovat tutkimuksen mukaan huippuluokkaa ja kesätyöprosessi on viritetty korkealle tasolle. Kesätyökokemus rakentaa vahvasti nuoren pystyvyyskäsitystä työntekijänä.

Yli 80 prosenttia Vastuullinen kesäduuni -kampanjan kesäduunikyselyyn vastanneista nuorista sanoo kesätyökokemuksen lisänneen luottamusta tulevaisuuden työllistymiseen. Kesätyötehtävät koetaan mielekkäinä ikäryhmästä riippumatta, mutta alle 18-vuotiaat kesätyöntekijät kokevat kohdanneensa epäoikeudenmukaista kohtelua muita ikäryhmiä useammin.

– Nuoria kesätyöntekijöitä ei saa aliarvioida. On huolehdittava, että heidät otetaan tosissaan, jotta he kokevat saavansa äänensä kuuluviin, Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen sanoo.

Myös perehdytyksessä parantamisen varaa

Kesätyöhön perehdytyksessä on pientä parantamisen varaa. Erityisesti vanhemmat ja useamman vuoden samassa yrityksessä työskennelleet kesätyöntekijät toivoivat kattavampaa perehdytystä, samoin naiset. Toisaalta henkilökohtaiseen ohjaamiseen on panostettu ja kesätyöntekijät kokevat pääsevänsä kehittymään kesätyössään enemmän kuin aiempina vuosina.

– Tutkimustulosten mukaan tulee kiinnittää huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon erityisesti ohjauksen kohdalla, nuorimpien kesätyöntekijöiden kuuntelemiseen ja vanhimpien kesätyöntekijöiden perehdytykseen. Kaiken kaikkiaan kesätyöprosessin on pystyttävä huomioimaan yksilölliset tarpeet yhä paremmin, Salminen-Kultanen painottaa.

Tulokset ilmenevät Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanjaan liittyvästä kesätyötutkimuksesta. Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tutkimukseen osallistui 128 yritystä ja vastasi 7790 14–29-vuotiasta nuorta.

Lähde: VKD Vastuullinen kesäduuni -tutkimus