Työ & Laki

Työnantaja voi hakea uutta perhevapaakorvausta

Työnantaja voi hakea toukokuusta alkaen Kelasta 2 500 euron kertakorvauksen, kun naispuolinen työntekijä jää palkalliselle äitiysvapaalle.

Perhevapaakorvaus on uusi etuus työnantajalle, joka maksaa kokoaikaiselle työntekijälleen palkkaa vähintään kuukauden äitiysvapaan ajalta. Korvausta voi saada myös adoptioäidin työnantaja, joka maksaa palkkaa vanhempainvapaan ajalta.  Perhevapaakorvauksen edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt 3 kuukautta ennen äitiys- tai adoptioäidin vanhempainvapaan alkamista ja että työsuhde kestää vähintään vuoden.

Aluksi perhevapaakorvausta voi hakea vain paperilomakkeella (SV 18). Samalla lomakkeella voi tarvittaessa hakea myös vuosilomakustannuskorvausta. Perhevapaakorvauksen verkkoasiointi avataan 20.5.2017.

Perhevapaakorvauksen tarkoituksena on vähentää erityisesti naisvaltaisilla aloilla kustannuksia, joita työnantajalle tulee perhevapaista. Näin pyritään tukemaan naisten työllistymistä ja tasa-arvoista kohtelua työmarkkinoilla.

Lisätietoja työnantaja-asiakkaille:
www.kela.fi/perhevapaakorvaus
www.kela.fi/vuosilomakustannuskorvaus
Työnantajalinja palvelee arkisin klo 9-16 numerossa 020 692 235.

Lähde: Kela