Vastuullisuus

Suuri suomalainen työn merkityksellisyys -tutkimus

Suuri suomalainen työn merkityksellisyys -tutkimus

Suuri suomalainen työn merkityksellisyys -tutkimus on ensimmäinen Suomessa tehty tutkimus, joka keskittyy työn merkityksellisyyden kokemukseen.

Tutkimus avaa työn merkityksellisyyden roolia neljällä eri tasolla: yksilötasolla, sosiaalisella tasolla, organisaatiotasolla ja yhteiskunnallisella tasolla.

Tutkimuksesta ilmenee että työpaikan valinnassa lähes kaksi kolmesta pitää työn merkityksellisyyttä yhtenä tärkeimmistä kriteereistä. Yhteenkuuluvuuden tunne ja oman roolin selkeys työyhteisössä luovat tyytyväisyyttä, myös yksilötasolla on tärkeää saada toteuttaa itseään. Tutkimuksessa on tarkasteltu myös miten työn merkityksellisyys ilmenee eri toimialoilla – näistä löytyykin suuria eroja.

Jätä tietosi ja lataa tutkimus