Työnantajakuva

Hyvän mielen kesätyönhakukokemus

Työnantaja tarjoa nuorelle kesätyönhakukokemus, josta jää hyvä fiilis!

Kesätyö on ensimmäinen merkittävä askel kohti itsenäistä elämää. Kesätyön esimiehellä on suuri vastuu ja vaikutus nuoren elämään ja tulevaisuuteen. Esimies opettaa työelämän pelisääntöjä ja muovaa nuoren käsityksiä työelämästä.

Hyvä esimies kannustaa, motivoi ja antaa tarpeeksi vastuuta ja haasteita. Nuoret odottavat runsaasti kehittävää palautetta erityisesti kasvotusten. Esimiestyöhön onkin varattava riittävästi aikaa: panosta kohtaamiseen, ohjaamiseen ja palautteen antamiseen.

Työnantajamielikuva alkaa hakijakokemuksesta

Työnantajamielikuva alkaa hyvästä hakijakokemuksesta – ja se koskettaa myös heitä, joita ei valita kesätyötehtävään. Nuoret kaipaavat tietoa kesätyöpaikoista. He haluavat saada enemmän tietoa itse kesätyöstä, työilmapiiristä, organisaatiokulttuurista, siitä milloin valinnat tehdään, kehen voi ottaa yhteyttä ja kysyä tehtävästä lisää jne.

Kesätyö on yhteiskunnallisesti vastuullinen teko. Se vaikuttaa positiivisesti työnantajakuvaan ja koko organisaation maineeseen.

Vinkkejä työnantajalle kesätyöntekijän rekrytointiin:

- Kerro yrityksen perustiedot kattavasti: Montako työpaikkaa on tarjolla, paljonko palkka on, työpaikan sijainti, selkeä työnkuvaus ja vaatimukset, muun muassa ikä ja työkokemus.

- Nuoret haluavat saada tarpeeksi tietoa rekrytoinnin etenemisestä, sillä vain puolet kesätyöntekijöistä saa tiedon hakuprosessin etenemisestä. Pidä hakijat ajan tasalla!

- Personoi sähköiset hakulomakkeet palvelemaan kesätyöntekijöitä.

- Luo työhaastattelutilanteesta rento ja ole rohkaiseva.

- Tuo haastatteluun mukaan tulevia työkavereita, kuten lähin esimies tai tuleva työkaveri.

- Pidä haastattelun päätteeksi lyhyt palautesparraus ja kerro mikä meni hyvin ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota tulevissa haastatteluissa.

- Kesätyönantajan kannattaa hyödyntää nuorten ideoita ja näkökulmia sekä päivittäisessä toiminnassaan että liiketoiminnassa.

- Nuoret myös toivovat, että heidät otettaisiin mukaan johtoryhmän kokouksiin. Nuoret haluavat osallistua ja vaikuttaa.

- Selvitä nuorelle mikä kirjallinen työsopimus on ja mihin se perustuu.

- Panosta kesätyöilmoituksissa visuaalisuuteen ja toimi aktiivisesti some-kanavissa.

Tiesitkö?

Vain 15 % yläkoululaisista ja 17 % lukiolaisista tietää varmasti, mille alalle haluaa suuntautua tulevaisuudessa.

Mielekkäät kesätyökokemukset kehittävät nuoren työelämätaitoja ja tukevat urasuunnittelua.

Lähde: T-Median Luottamus & Maine 2016 -tutkimus. Korrelaatioanalyysi maineen osa-alueiden vaikutuksesta suomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän saamaan sidosryhmätukeen. Tutkimukseen vastasi 4264 suomalaista, jotka antoivat yhteensä 12 155 yritysarviota.

67 % nuorista sanoo, etteivät esimiehet anna tarpeeksi palautetta.

Lähde: T-Media Nuoret ja Johtaminen 2012.

Lue lisää Esimiehen kesätyöoppaasta. Esimiehen kesätyöopas on luotu yhdessä nuorten ja työnantajien kanssa. Siinä on hyödynnetty myös T-Median nuorten keskuudessa toteuttamia tutkimuksia: kuten Työnantajakuvatutkimukset, Nuoret ja johtaminen sekä Vastuullinen kesäduunitutkimus, johon vastasi kesällä 2017 yli 6000 kesätyöntekijää 128 organisaatiosta.

Lähde: T-Media, Vastuullinen kesäduuni

Tutustu Taito-rekrytointijärjestelmään