Äänestä nyt vuoden 2021 paras työelämän vastuullisuusteko!

Vastuullinen työnantaja -kampanja palkitsee vuosittain työelämän parhaan vastuullisuusteon, tänä vuonna kymmenen työnantajaa kilpailee himoitusta tittelistä. Vuonna 2020 työelämän parhaan vastuullisuusteon voitti Helsingin kaupunki, miten käy tänä vuonna? Äänestä alla olevalla lomakkeella mielestäsi parasta työelämän vastuullisuustekoa ja osallistu samalla Finnish Design Shopin 500 € lahjakortin arvontaan.

Äänestys on päättynyt. Voittaja julkistetaan Vastuullinen työnantaja -kampanjan palkintoseremoniassa 27.5.2021.

1. Dagmar

"Työnantajamme haluaa tukea yksinasuvien työntekijöiden jaksamista korona-aikana, ja jo eläkkeelle jäänyt aiempi toimitusjohtajamme tarjoaa omaa kesäasuntoaan työntekijöiden etätyö- ja virkistyskäyttöön. Mökkiä on mahdollista varata yhdessä kollegan kanssa ja työnantaja tarjoaa firman auton käyttöön mökkireissun ajaksi."

Lue lisää

2. Vincit

"Organisaatiossa jota äänestän, on palkka-avoimuus, ja se on minusta äärimmäisen hienoa. Ainahan ihmiset miettivät onko palkka oikeudenmukainen/reilu ja että arvostaako työnantajan työtä tarpeeksi palkan muodossa. Heillä tämä kaikki on tehty läpinäkyväksi ja palkat perusteltu kaikille. Arvostan."

Lue lisää näin palkka-avoimuus toteutuu Vincitillä, palkka- turhaan tabu

3. Castrén & Snellman

"Castrén & Snellmanilla on käytössä yhteiset johtamislupaukset, joihin jokainen meistä esihenkilöistä ja projektinvetäjistä sitoutuu. Itse toimin yhden harjoittelijatiimin esihenkilönä. Johtamislupausten pohjana oli laaja kyselyaineisto työntekijöiden odotuksista esimiestyölle. Tämän pohjalta on muodostettu kuusi johtamislupausta, jotka ohjaavat jokaisen esihenkilön ja tiiminvetäjän päivittäistä esihenkilötyötä.

Me kaikki esihenkilöt saimme lupauksista huoneentaulut seinälle, jotta ne pysyvät kirkkaina mielessä. Johtamislupaukset ovat selkeyttäneet käsitystäni siitä, mitä minulta odotetaan esihenkilönä. Koen tämän tärkeäksi selkänojaksi, sillä olen ensimmäistä kertaa esihenkilötehtävässä. Saan säännöllisesti palautetta kunkin johtamislupauksen toteutumisesta harjoittelijoilta kerättävän palautteen yhteydessä, mikä auttaa hahmottamaan, missä osa-alueissa olen onnistunut, ja mihin voisin esihenkilönä kiinnittää vielä enemmän huomiota."

Lue lisää

4. Siili

"Siili haluaa kantaa kortensa kekoon ilmastokriisin selättämisessä. Tämän vuoksi otamme tavoitteeksemme istuttaa yhteistyössä Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamallin kanssa vuosittain 43 puuntaimea jokaista työntekijäämme kohti.

Istutetuista puista muodostuu SiiliMetsä, joka toimii tehokkaana hiilinieluna sitoen hiilidioksidipäästöjä itseensä.

SiiliMetsän istutukset aloitettiin keväällä 2020, ja joka vuosi Siili ja 4H istuttavat yhteensä yli 30 000 puuntaimea, joka vastaa noin 15 hehtaaria metsää. Istutusten avulla jokaisen Siilin työntekijän hiilijalanjälki kompensoidaan täysimääräisesti."

​​​​​Lue lisää

5. S-ryhmä

"S-ryhmässä on edistetty mielenterveyttä systemaattisesti jo muutaman vuoden ajan. Satsaukset alkoivat Nuori Mieli Työssä -hankkeessa, jossa pureuduttiin nuorten kasvavaan mielen oireiluun. S-ryhmälle luotiin Mielen tuki -malli, jossa on kuvattuna s-ryhmäläiset toimintatavat ja linjaukset. Mielen tuki -malliin kuuluu nopea hoitoon pääsy ja lyhytpsykoterapian tarjoaminen. Myös nopea töihin paluu työn muokkauksen turvin on mallinnettu.

Mielenterveyspoissaoloissa on tapahtunut suotuisaa kehitystä, ja data viime vuodelta kertoo, että huolimatta koronavuodesta, pitkät mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot ja esimerkiksi masennus ovat edelleen laskussa S-ryhmässä.

Erityisen vastuullisen teosta tekee se, että se vähentää inhimillistä kärsimystä ja on tarjonnut mielenterveyden oireilusta kärsiville henkilöille tärkeää tukea, jota he eivät välttämättä olisi ilman työnantajaansa saaneet."

Lue lisää

6. IKEA Suomi

"IKEA Suomi aloittaa Suomen Pakolaisavun kanssa pitkäaikaisen yhteistyön, jonka tavoitteena on auttaa pakolaisia työllistymään ja pääsemään osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Yhteistyössä IKEA Suomi järjestää tuetun ohjelman, jossa pakolaiset oppivat työelämätaitoja ja saavat työelämäkokemusta IKEA-tavarataloissa.

IKEA Suomi rekrytoi hankkeen piiristä työelämävalmennettavia pienryhmiin, jotka aloittavat työskentelyn eri IKEA-tavaratalojen toiminnoissa.

Työllä on suuri merkitys pakolaisten sopeutumisessa yhteiskuntaan. Pakolaisilla työllistyminen on kuitenkin hankalampaa kuin muilla, sillä heillä ei samalla tavalla ole yhteiskuntamme tuntemusta, verkostoja tai paikallista kielitaitoa. Yhteistyö IKEA Suomen ja Suomen Pakolaisavun välillä on laajuudessaan ensimmäinen laatuaan ja IKEA haluaa kannustaa sen avulla myös muita työnantajia kehittämään uusia tapoja työllisyyden ja työelämätasa-arvon rakentamiseksi."

Lue lisää

7. Lapin yliopisto

"Lapin Yliopistolla on yliopistolaisille kuuluva liikuntailtapäivä 2 kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, jossa työnantaja tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden ottaa pieni hetki itselleen liikunnallisen suorituksen parissa ja kehittää näin työn ja hyvinvoinnin tärkeää tasapainoa.

Vastuullista on huomioida työntekijöiden hyvinvointi ja sen tasapainottaminen, hyvinvoiva työntekijä on tehokas työntekijä. Tällainen pitäisi kuulua jokaiselle työntekijälle, siitä hyötyy varmasti kaikki. Tosin vielä parempi ja tehokkaampi olisi, jos tämän voisi venyttää kerran kuukaudessa -tapahtuvaksi. Siitä saattaisi vaikka joku työntekijä innostua enemmänkin ja aloittaa vaikka uuden liikunnallisen harrastuksen."

8. Lidl

"Lidlissä vaalitaan välittämisen kulttuuria, ja sen takia työntekijät voivat entistä paremmin. Välittämisen kulttuuri tarkoittaa sitä, että pidämme ennakoivasti huolta työntekijöidemme hyvinvoinnista. Otamme hyvinvoinnin rohkeasti puheeksi silloin, kun siitä meinaa tulla haaste. Näillä pehmeiltä kuulostavilla arvoilla tehdään kovia tuloksia: ennaltaehkäisevällä työkykyjohtamisella lidliläisten sairauspoissaolot ovat laskeneet 16 prosentilla viiden viime vuoden aikana.

Kun lidliläisen elämässä tapahtuvat asiat vaikuttavat mielen hyvinvointiin, tarjoamme matalalla kynnyksellä apua erilaisten työkalujen avulla. Lidliläisellä on esimerkiksi mahdollisuus päästä lyhytpsykoterapiaan, joka on tutkimuksissakin todettu tehokkaaksi ja vaikuttavaksi."

Lue lisää

9. DNA

"DNA on toiminut esimerkillisesti korona-ajan hyvinvoinnin edistämisessä, niin henkilöstön työ- kuin vapaa-aikaakin tarkastellessa. Vuosia kestäneestä Mutkattoman työn -mallista oli DNA:lle huomattavaa etua, kun etätyönteon käytännöt olivat jo selvillä. Laajat perheystävälliset käytäntömme havaittiin toimiviksi myös jatkuvan etätyön aikana. Lisäksi DNA:n valmentava esimiestyö tukee korona-ajassa, jossa kasvokkain tapaamiset ovat harvassa.

Valmentavassa esimiestyössä työntekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa esimiestensä kanssa catch-up -keskusteluiden kautta. Myös työhyvinvoinnin seuraamista on lisätty epidemian aikana. Korona-aikana tietoa henkilöstön hyvinvoinnin tilasta on kerätty jatkuvilla uusilla pulssikyselyillä. Kyselyistä saadun tiedon avulla DNA on onnistunut kohdistamaan oikein DNA:laisten tarvitsemia tukitoimia ja koulutuksia.

DNA on muun muassa helpottanut huomattavasti työpsykologin vastaanotoille pääsemistä ilman lääkärikäyntiä. Lisäksi DNA tarjoaa henkilöstölle viisi videotapaamista ammattilaisen kanssa, oli kyse sitten stressistä, unensaamisesta tai ongelmista parisuhteessa. Tämän lisäksi DNA on tarjonnut työntekijöilleen koronatilanteessa liikuntapalveluita netin kautta niin työpäivän taukojumpaksi kuin vapaa-ajalle."

Lue lisää henkilöstön hyvinvointi, korona muutti työntekoa, perheystävällinen työnantaja, tasa-arvopalkinto

10. Hanken & SSE Executive Education

"Työnantajani Hanken & SSE Executive Education on vuodesta 2016 järjestänyt Business Lead integraatio-ohjelman. Ohjelman tarkoitus on avustaa pakolaisia ja maahanmuuttajataustaisia Suomessa ja avaamaan ovia heille löytämään työpaikan. Tämän johdosta heidän kotouttaminen ja sulautus suomalaiseen yhteiskuntaan on parantunut. Ohjelman syrjimättömyys antaa tasapuolisen mahdollisuuden kaikille ja on jopa kohottanut monien osallistujien ihmisarvoa. Kommentteja ohjelmasta ovat esim. life changing, equality, no different than any other professional jne.

Business Lead-ohjelma edesauttaa Suomen työyhteisön monimuotoisuutta. Ohjelman osallistujat koostuvat 40 kansallisuudesta, ohjelmassa on tasaisesti ollut 50/50 naisia sekä miehiä. Ohjelman ikäjakauma on ollut 24 vuodesta aina 55 vuotiaisiin.

Meidän tulisi Suomessa paremmin hyödyntää jo täällä asuvia eri alojen työttömiä ammattilaisia, sekä ammattilaisia jotka ovat työssä joka ei vastaa heidän ammattitaitoaan ja kokemusta. Siksi olen ylpeä että työantajani tarjoaa tämänkaltaista ohjelmaa sitä tarvitseville."

Lue lisää