Säteilyturvakeskus STUK logo

Säteilyturvakeskus STUK - Tietoa työnantajasta

Tietoa työnantajasta

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijaorganisaatio, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Tehtäväkenttämme on laaja, ja sillä menestyminen vaatii monialaista osaamista ja yhteistyötä. STUK valvoo ydinvoimalaitoksia, ydinmateriaaleja ja -jätteitä sekä säteilyn käyttöä terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. STUKin toimenkuvaan kuuluu myös ionisoimattoman säteilyn, esimerkiksi solariumien, matkapuhelinten ja laserien valvonta.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti turvallisuuden, laadun ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Koemme työmme merkityksellisenä ja ymmärrämme sen vaikutuksen yhteiskunnan turvallisuuteen. Tavoitteenamme on maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat – säteilyturvallinen Suomi.

Millasta osaamista arvostamme?

STUKin vakinaisesta henkilöstöstä yli 80 prosenttia on suorittanut korkeakoulutason tutkinnon. Työllistämme säteily- ja ydinturva-alan ammattilaisten lisäksi myös kymmeniä muiden alojen ammattilaisia; yleisin koulutustausta on teknillistieteellinen tai luonnontieteellinen.

Asiaosaamisen lisäksi arvostamme työn kannalta keskeisiä taitoja, kuten tietojärjestelmä- ja viestintäosaamista. Meillä arvostetaan myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua ammatilliseen kehittymiseen.

Vuosittain meillä on avoinna lukuisia harjoittelupaikkoja eri aloilta, ja tarjoamme myös mahdollisuuksia opinnäytetyön tekemiseen. Järjestämme siviilipalveluspaikkoja edellyttäen, että henkilöllä on STUKin toimialaan liittyvää koulutusta tai osaamista.

Mitä tarjoamme työnantajana?

STUKissa osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja tuemme työhyvinvointia mm. kattavalla työterveyshuollolla, joustavilla työajoilla sekä liikunta- ja kulttuurieduilla.

Olemme asiantuntijayhteisö, jossa käydään kiinnostavia keskusteluita, jaetaan asiantuntemusta ja tehdään mitä luvataan. Me uudistamme, kyseenalaistamme ja kehitämme toimintaamme aktiivisesti.

Työskentelemme uudessa, modernissa ja meille suunnitellussa toimitilassa Vantaalla (Jokiniemenkuja 1). Läsnätyön ohella teemme myös etätyötä, josta sovitaan tehtäväkohtaisesti

Tutustu verkkosivuillamme, millainen työpaikka ja virasto olemme.

Yhteystiedot

  • Puhelin +3589759881
  • Käyntiosoite Jokiniemenkuja 1, 01370, Vantaa
  • Postiosoite Jokiniemenkuja 1, 01370, Vantaa
  • Työnantajan verkkosivut stuk.fi
Avoimet työpaikat
Säteilyturvakeskus STUK on VALT jonka päätoimiala on Yhdyskuntasuunnittelu. Työnantajan kotipaikka on Vantaa ja käyntiosoite JOKINIEMENKUJA 1, 01370, VANTAA. Säteilyturvakeskus STUK käyttää y-tunnusta 0245869-9.