Työuran alussa

VKD18 – Vastuullinen kesäduuni 2018 alkoi

Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanja startattiin aloitusseminaarilla 24.1.2018 Helsingissä.

Seminaarissa olivat puhumassa Ilkka Oksala Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, Sanna-Mari Myllynen S-ryhmästä, Taru Salo Destialta ja Matti Simula Metsä Groupilta.

Tilaisuudessa pohdittiin miten nuoren saa kesätyöllä kiinni työelämään ja millaisia konkreettisia työkaluja ja innovaatioita nuorten työelämätaitojen kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi on tarjolla. Puheenvuoroissa todettiin myös, että työ – myös kesätyö – rakentuu aina luottamukselle. Lisäksi painotettiin kesätyöntekijän työturvallisuutta. Kesätyöntekijän tulee voida työskennellä turvallisesti kaikissa tilanteissa. Työn merkityksellisyys nousee myös voimakkaasti esiin kesätyöntekijöiden puheissa ja toiveissa työpaikan suhteen. EK:n ja sen jäsenyritysten tavoitteena on tarjota tänä vuonna 130 000 kesätyöpaikkaa!

”Luodaan merkityksellisiä ensikokemuksia työelämässä.” -Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

VKD18 Vastuullinen kesäduuni painottaa kuutta kesätyön periaatetta. Ne ovat:

1. Hakijakokemus

Nuoret haluavat tietoa rekrytointiprosessin etenemisestä.

Palautteen antamiseen tulee panostaa edelleen.

Palautteen saamiseen liittyvän hyvän ilmapiirin luominen työpaikalla on erityisen tärkeää.

82 % nuorista kesätyöntekijöistä haluaa palautetta omista kehityskohteista ja 79 % haluaa kehuja omista vahvuuksistaan. Palautteella on siis suuri merkitys kesätyöntekijälle!

2. Mielekäs työ

Toimenkuvan tulee olla selkeä ja työn mielekästä, innostavaa ja kannustavaa.

3. Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämisen merkitystä ei voi vähätellä. Perehdyttämiseen tulee ottaa tarpeeksi aikaa.

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Kesätyöntekijä on osa työporukkaa. Osoita, että kesätyöntekijä on tervetullut taloon.

5. Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijän palkan tulee olla kohtuullinen korvaus tehdystä työstä.

6. Kirjallinen työsopimus ja todistus

Muista aina kirjallinen työsopimus ja työtodistus kesätyösuhteen päätyttyä!

Nuori mieli työssä

S-ryhmän Sanna-Mari Myllynen työhyvinvointipalvelut, HR-ketjuohjaus kertoi Nuori mieli työssä -kampanjasta.

Hänen mukaansa nuorelle palaute on sitä, että hän saa itse reflektoida tekemisiään. Nuori siis analysoi itse omaa tekemistään/osaamistaan.

Nuori mieli -kampanjan osa-alueet:

- Työelämään kiinnittyminen ja hyvät työelämätaidot

- Hyvä ja merkityksellinen kokemus työelämästä

- Nuorten hyvinvointi ja työkykyisyys

S-ryhmällä 25 % työntekijöistä on alle 25-vuotiaita. Tänä päivänä nuoret ovat huonokuntoisempia ja liikkuvat vähemmän kuin ennen. Nuorten liikkuminen on polarisoitunut: toiset liikkuvat paljon, toiset eivät lainkaan. Nuoret luottavat enemmän itseensä kuin yhteiskuntaan. Ahdistuneisuus ja masentuneisuus ovat yleisin alle 40-vuotiaiden työkyvyttömyyden syy.

Luottamus rakentuu jo kesätyössä

Destian henkilöstöjohtaja Taru Salo painotti puheenvuorossaan sitä, että luottamus rakentuu jo kesätyössä. Luottamus on ihmisen perustarve: rehellisyys, avoimuus ja osallistaminen luovat luottamusta.

Luottamus luo pohjan sitoutuneisuudelle (Otala & Ahonen 2005)

Nuorten pitää rohkaistua kysymään kesätyössä. Esimiesten tehtävänä on rakentaa luottamus kesätyöntekijän ja muun henkilöstön välille. Kesätyöntekijälle tuleekin antaa alusta asti aikaa.

Vinkkejä luottamuksen rakentamiseen kesätyössä:

- Turvallinen työilmapiiri syntyy kattavasta perehdytyksestä

- Kokemus kuulluksi tulemisesta ja työstä, jolla on merkitys

- Anna palautetta

- Kuuntele ja keskustele

- Selitä tehtävän merkitys kokonaiskuvassa

- Anna yleistä palautetta vähintään kerran viikossa ja syvällisempää palautetta kerran kuukaudessa!

MUISTA! Mitä nuorempi kesätyöntekijä on, sitä enemmän palautetta tarvitaan. Syvällistä palautetta pitää tärkeänä 70 % kesätyöntekijöistä. (VKD-tutkimus)

#VKD18