Työnhaku

Vinkkejä haastattelutilanteeseen

Jokainen on ollut haastattelutilanteessa, jossa olo ei ole ollut kovin luonteva. Erilaiset haastattelukokemukset voi kääntää kuitenkin edukseen ja niistä voi oppia.

Usein puhutaan haastateltavan jännityksestä, mutta myös haastattelija voi jännittää tilannetta. Kokemus lisää varmuutta kaikkeen tekemiseen - myös haastattelutilanteisiin.

Ylikunto ei kannata

Monet valmistautuvat haastatteluun hyvin ja miettivät etukäteen hyvinkin tarkasti, miten kysymyksiin olisi kannattavinta vastata. Hyvä valmistautuminen kannattaa ja johtaakin usein parhaaseen lopputulokseen. Joskus valmistautuminen saattaa  kääntyä itseään vastaan, jos haastateltava on etukäteen miettinyt asioita joita haluaa sanoa, ja ne ovat niin vahvasti mielessä, että ne haittaavat kuuntelemista ja ohjaavat vastauksia ehkä ihan toiseen suuntaan kuin mitä haastattelija yrittää kysyä.

Tällaisessa tilanteessa haastattelijalle voi jäädä käsitys, että haastateltava ei kuunnellut tai ymmärtänyt kysymystä. Kannattaa siis olla valmis reagoimaan asioihin aidosti sekä luontevasti tilanteen mukaan ja hyväksyä se, että kaikkeen ei voi valmistautua.

Varmuus huomataan

Joskus voit haastattelussa joutua vastaamaan kysymykseen, johon et tiedä hyvää vastausta. Tilanne voi olla hankala, koska haluat antaa itsestäsi mahdollisimman hyvän kuvan ja vakuuttaa haastattelijan siitä, että olet juuri oikea valinta työtehtävään. Haastattelija ei kuitenkaan odota, että kaikkiin asioihin tulee vastaukset kuin apteekin hyllyltä. Haastattelutilanne on vuorovaikutusta ja sen seurauksena syntyy pohdintaa.

Joskus voi olla hyvä myöntää, että ei tiedä vastausta kysymykseen, ja kertoa avoimesti miten näkee asian ja miten aikoo perehtyä aiheeseen.

Haastattelussa ei odoteta, että hakija esiintyy viilipyttymäisen rauhallisesti ja vastaukset kaikkiin kysymyksiin ovat selkärangassa; myös omissa vastauksissa voi pohtia erilaisia aiheita ja teemoja. Haastattelutilanteessa kannattaa aina keskustella myös sellaisista asioista, jotka eivät ole itselle täysin selviä.

Epävarmuus on normaalia

Haastattelutilanne saattaa joskus tuntua keinotekoiselta ja teennäiseltä. Tilannetta vaikeuttaa se, jos haastattelussa tulee eteen hankalia hetkiä, joissa tunnet olosi ahdistuneeksi ja jännittyneeksi. Muista, että jännitys on normaalia ja kertoo siitä, että tilanne on sinulle tärkeä. Jännityksestä ei tarvitse pyrkiä eroon, vaan oppia hallitsemaan sitä.

On hyvä muistaa, että haastattelija toivoo haastateltavalle aina parasta mahdollista onnistumista tilanteessa. Yksi haastattelijan tärkeimpiä tehtäviä onkin luoda luottamuksellinen ilmapiiri haastattelutilanteeseen.

Perfect is boring

Haastateltava saattaa ajatella, että haastattelutilanteessa ei saa näyttää omia kehityskohteita ja oppimisen paikkoja. Väärin.

On houkuttelevaa pyrkiä näyttämään itsestään vain hyvät puolet. Silti myös kehityskohteita saa tuoda esiin. Jos et halua tai osaa kertoa mitään kehittymistä tai oppimista vaativaa itsessäsi, voi haastattelijalle välittyä kuva, ettet tunnista, mikä on työssä menestymisen kannalta merkityksellistä tai että et kykene arvioimaan omaa osaamistasi realistisesti.

Ole rehellinen ja uskalla kertoa myös kehitystä vaativia osaamisalueitasi. Se on paljon kiinnostavampaa, kuin virheettömän korostaminen. Tämä siksi, koska täydellistä ei ole olemassakaan!

Ole oma itsesi

Yhteensopivuus työnantajan ja työntekijän välillä on kaiken juju. Toisinaan se voi vaatia rohkeutta näyttää itsensä aidoimmillaan tilanteessa, jossa ratkaistaan tulevaisuus jopa vuosiksi eteenpäin. Realistinen suhtautuminen itseen, omiin vahvuuksiin/heikkouksiin ja työnantajan esittämiin vaatimuksiin kannattaa.

On myös hyvä muistaa, että erilaisiin työtehtäviin tarvitaan erilaisia ihmisiä. Olemme kaikki omanlaisiamme persoonia ja myös työyhteisöissä tarvitaan erilaisia ihmisiä. Kaikkien ei tarvitse olla dynaamisia, positiivisia ja energisiä – sopiva henkilö valitaan tehtävään aina tiimin ja organisaation tarpeet sekä tehtävän vaatimukset huomioiden.

Asiantuntijana: Senior Consultant, Milla Kansonen, Psycon.