Työuran alussa

Vapaaehtoistyö ja ulkomailla vietetty vaihtovuosi meriittejä työnhaussa

Vaihto-oppilastoiminta on vapaaehtoistyötä parhaimmillaan – ja se kannattaa mainita myös työnhaussa.

Vielä 60 vuotta sitten nuorten maailmanmatkailu oli melko vähäistä, eikä tietoliikenneverkkoja ollut. Kulttuurien väliset sillat alkoivat rakentua vaihto-oppilastoiminnan avulla. Toiminnalla haluttiin lisätä kansojen ja kulttuurien välistä yhteisymmärrystä, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä.

– Vuosi vaihto-oppilaana perheessä asuen ja paikallista koulua käyden on nuorelle edelleen turvallinen tapa kansainvälistyä ja oppia uusi kieli. Kielitaidon lisäksi nuori saa roppakaupalla taitoja joista on hyötyä läpi elämän ja jotka ovat hyödyksi työelämässä sekä auttavat myös työnhaussa, tänä vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan viettävän Suomen YFU:n toiminnanjohtaja Elina Talonen-Lintunen sanoo.

Maailmalta saa hyödyllisiä työelämäntaitoja

Suomi tarvitsee globalisoituvassa maailmassa entistä enemmän muita kulttuureja ymmärtäviä ja vieraalla kielellä sujuvasti kommunikoivia kansainvälisiä osaajia. Heille on tarvetta monikulttuurisen työympäristön johtamisessa, kilpailukyvyn vahvistamisessa, rauhantyössä konfliktien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa sekä väestön asennekasvatuksessa.

Kielitaidon lisäksi itsenäisyys, ongelmanratkaisukyky, luovuus, joustavuus sekä eri asioiden sietokyky ovat taitoja joita tarvitaan työelämässä. Nämä taidot vahvistuvat ulkomailla vietetyn vuoden aikana. Myös vaihto-oppilasaikana solmitut kansainväliset suhteet säilyvät yleensä läpi elämän. Nuori saa tuliaisiksi myös valmiin verkoston jota voi hyödyntää.

–  Vapaaehtoistyössä korostuvat usein yhteiskuntavastuu, ympäristöasiat ja ”aatteen palo”. Näitä kaikkia voi hyödyntää myös työelämässä, Elina Talonen-Lintunen toteaa.

Vaihto-oppilasvuosi on niin oppilaalle kuin isäntäperheellekin antoisa katsaus vieraaseen kulttuuriin ja sen suomiin mahdollisuuksiin, kansainvälistymiseen, kielitaitoon ja uuden oivallukseen

YFU haastaa kansainvälistämistyöhön

YFU haastaa juhlavuotensa aikana eri toimijoita mukaan yhteiseen kansainvälistämistyöhön. Vapaaehtoistyö on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa.

– Jokainen voi omalta osaltaan olla mukana kansainvälistämistyössä. YFU:lle voi tulla vapaaehtoistyöhön esimerkiksi ulkomaisen vaihto-oppilaan ja isäntäperheen tukihenkilöksi. Isäntäperheenä toimiminen on myös vapaaehtoistyötä parhaimmillaan. Vapaaehtoistyössä pääsee vaikuttamaan ja pystyy kehittämään osaamistaan myös työelämää ajatellen, Elina Talonen-Lintunen vinkkaa.

Talonen-Lintusen mukaan Suomi ei tulisi toimeen ilman kolmannen sektorin toimintaa. Myös vapaaehtoistyön hyödyt työelämää ajatellen unohdetaan helposti.

– Vapaaehtoisten johtaminen on taito, jota voi hyödyntää myös työelämässä. Oman työn johtaminen, esimiestaidot, tiimityö ja ketterä tapa toimia kehittyvät vapaaehtoistyössä, Elina Lintunen-Talonen sanoo.

Mainitse vapaaehtoistyö CV:ssä

Vapaaehtoistyö on asia, joka kannattaa dokumentoida työnhakua ajatellen. Se kannattaa mainita CV:ssä.

– Vapaaehtoistyötä voi tehdä hyvin monella tavalla. Palvelujaan voi myös tarjota vapaaehtoisjärjestölle. Se voi olla Excel- tai esiintymiskoulutusta, mentorointia, raportointia, tukihenkilönä tai isäntäperheenä toimimista. Aina kannattaa kysyä, miten voisi olla avuksi. Koskaan ei voi tietää millainen urapolku voi avautua vapaaehtoistyön kautta, Elina Talonen-Lintunen kannustaa.

Myös järjestön koulutukset ja kansainväliset seminaarit ovat vapaaehtoisen käytettävissä.

Suomen YFU:n toiminnanjohtaja, ekonomi Elina Talonen-Lintunen on itse hyvä esimerkki henkilöstä, jolle harrastuksesta tuli työ. Hän työskenteli aiemmin liike-elämässä kansainvälisisten yritysten markkinoinnin johtotehtävissä ja toimi vapaa-ajallaan vaihto-oppilastoiminnassa vapaaehtoisena. Talonen-Lintunen on myös itse ollut vaihto-oppilas.

– Halusin antaa järjestölle markkinointi- ja viestintäosaamiseni sekä sopivalla tavalla myös kaupallisen ajattelun YFU:n toiminnassa yhteiskunnallista vaikuttamista unohtamatta. Omat ja järjestön arvot sekä työn merkitys yhteiskunnan ja maailman hyväksi kohtasivat. On hienoa, että voin työskennellä järjestössä, jossa osaamisalueeni yhdistyvät luontevasti innokkaaseen tekemiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Mikä YFU?

Kansainvälistämisen edelläkävijä, Youth For Understanding (YFU) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kaupallista voittoa tavoittelematon kansainvälinen vaihto-oppilas- ja kansainvälisyyskasvatusjärjestö, joka viettää tänä vuonna 60. juhlavuottaan. YFU toimii yli 50 maassa. Suomen YFU on perustettu vuonna 1958. Sen kautta on lähtenyt kansainvälistymään yli 14 500 ja Suomeen on saapunut yli 5500 lukioikäistä nuorta. Vaihto-oppilaista monet työskentelevät nykyisin asiantuntija- ja johtotehtävissä eri toimialoilla Suomessa ja maailmalla. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoisia yhdistää halu toimia nuorten kanssa ja rakentaa yhdessä suvaitsevampaa maailmaa. Nuoret asuvat vaihtoajan perheissä. Isäntäperheet eivät saa tästä korvausta, mutta toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.  www.yfu.fi

Haluatko töihin ulkomaille? Katso avoimet työpaikat ja hae nyt!