Työllisyysnäkymät

Vapaaehtoistyö antaa sisältöä elämään

Vapaaehtoistyö on monelle hyvä lisä päivätyön oheen tai sillä voi saada sisältöä myös työttömän elämään. Kysyimme Mia Nygårdilta Naisten Pankin toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä.

Miksi vapaaehtoistyö?

Koulutettuna naisena minulla on ollut pitkään halu edesauttaa tyttöjen ja naisten koulutusta. Autan siksi, koska minulla on mahdollisuus auttaa. Haaveenani on vaikuttaa ja auttaa mahdollisimman monia tyttöjä ja naisia: kouluun ja kiinni yrittäjyyteen sekä työelämään.

Milloin aloitit vapaaehtoistyön tekemisen?

Olen ollut mukana Naisten Pankin toiminnassa syksystä 2015 lähtien ns. businessenkelinä. Perustin myös ’oman keräyksen’, jonka yhteydessä bloggasin naisten koulutuksen tärkeydestä.

Tammikuussa 2016 aloitin Naisten Pankin valtakunnallisen tapahtumatiimin vetäjänä sekä johtoryhmän jäsenenä.

Miksi Naisten Pankki?

Naisten Pankki on toimija, jolla on selkeä keskittyminen ja kärki kehitysmaiden tyttöjen ja naisten koulutukseen sekä yrittäjyyteen. Naisten auttaminen on tutkitusti yksi tehokkaimmista keinoista kasvattaa hyvinvointia kestävästi.

Erityisesti tyttöjen koulutuksella voidaan katkaista köyhyyden kierre tulevaisuudessa: koulutettu tyttö tai nainen kerryttää todistetusti hyvinvointia koko perheelleen ja tätä kautta koko yhteisölle.

Naisten Pankilla on monia tarinoita, joissa naiset ovat kertoneet, miten ensisijainen haave heillä on työllistymisensä jälkeen saada omat lapsensa, myös tytöt, kouluun. Koulun käyneet tytöt menevät myöhemmin naimisiin, ja tällöin myös nämä tytöt/naiset eivät ole yhtä riippuvaisia miehistä elättäjinään.

Lisäksi tyttöjen ja naisten koulutuksella on merkittävin vaikutus ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi voisimme kouluttaa kehitysmaiden naiset asiantuntijoiksi aurinkoenergiassa, ja tätä kautta auttaa heitä sähköistämään omat kotikylänsä ekologisemmin.

Mitä toimenkuvaasi kuuluu Naisten Pankissa?

Toimin tällä hetkellä Naisten Pankin Yritysyhteistyötiimin vetäjänä sekä johtoryhmän jäsenenä. Yritysyhteistyö-ryhmä vastaa Naisten Pankin valtakunnallisesta varainhankinnasta ja yhteistyöstä erilaisten yritysten kanssa. Ryhmä kehittää uusia sekä tarvittaessa räätälöi erilaisia yhteistyövaihtoehtoja yritysten omiin tarpeisiin. Tässä ryhmässä vastataan myös Naisten Pankin tuotehankinnoista.

Mitä hyötyä vapaaehtoistyöstä on urallesi, entä itsellesi?

Vapaaehtoistyössä on mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeisiin ja merkityksellisiin asioihin, joiden kanssa ei välttämättä ole omassa ’leipätyössään’ päivittäin tekemisissä. Vapaaehtoistoiminta tuottaa monikertaisesti iloa: minulle itselle, avunsaajille, ympäristölleni. Positiiviset vaikutukset ovat moninkertaiset: kun ilo ja energia heijastuvat omaan tekemiseen, innostaa se myös muita.

Naisten Pankki vastaa ja kuvastaa hyvin arvomaailmaani. Kekseliäisyyttä ja sitkeyttä tarvitaan vaikeuksien keskellä, ilo rohkaisee jatkamaan, keskinäinen kunnioitus ja yhteenkuuluvuus auttavat eteenpäin, toivo muuttuu todeksi tekojen kautta ja läpinäkyvyys synnyttää luottamusta.

Juuri nämä samaistuttavat arvot on mainittu myös monen yhteistyökumppaneidemme taholta. Uskon myös siihen, että aktiivisuus ja asenne kantavat. Vapaaehtoistyö ei ole pelkkää puhetta, vaan aitoa tekemistä arvopohjansa puolesta.

Miten työnantaja suhtautuu vapaaehtoistyöhösi?

Monet työnantajat suhtautuvat varsin positiivisesti vapaaehtoistyöhön: on esimerkkejä, joissa työnantaja tukee lahjoittamalla työaikaa vapaaehtoistyöhön. Moni yritys/työnantaja pystyy samaistumaan Naisten Pankin arvomaailmaan, ja useille yrityksille on tärkeää tukea yrittäjyyttä.

Suosittelisitko vapaaehtoistyötä muille? Kenelle se sopii?

Kyllä suosittelen! Mielestäni vapaaehtoistyö sopii lähes kaikille. Eikä Naisten Pankki ei ole ainoastaan naisten juttu!

Vapaaehtoistoiminnalla voi olla vaikutusta avunsaajan ohella myös omaan hyvinvointiin, pääsee osaksi omia arvoja vastaavaa yhteisöä, kerryttää merkityksellisyyden tunnetta ja tätä kautta myös lisää itsevarmuutta, tapaa uusia, yhteisen arvomaailman omaavia ihmisiä ja solmii uusia ihmissuhteita. Vapaaehtoistyö voi olla joillekin ratkaisu jopa yksinäisyyteen.

Miten yritykset / yksityishenkilöt voivat tukea apua tarvitsevia?

Yksityishenkilö voi tehdä yksittäisen lahjoituksen www.naistenpankki.fi sivujen kautta, tai esimerkiksi ostaa eettisenä lahjana stipendin tytölle koulua varten.

Näiden lisäksi voi toimia kuukausilahjoittajana eli ns. bisnesenkelinä, osallistua aktiivisesti (somessa ja/tai livenä) Naisten Pankin tapahtumiin, aloittaa sähköisesti oman keräyskampanjan. Naisten Pankille voi tehdä myös merkkipäivä- tai testamenttilahjoituksen ja yksityishenkilönä tai yrityksenä voi ostaa myös Naisten Pankin osakkeen.

Hankelahjoituksesta puhutaan silloin, kun yritys lähtee 10 000 euron vuosilahjoituksella tukemaan korvamerkittyä Naisten Pankin hanketta kehitysmaassa. Muita yritysyhteistyön muotoja ovat kertalahjoitus, oma-kampanja, osakkuus ja osakesalkut joko liikelahjana tai itselleen, räätälöitävä tuoteyhteistyö, bro-bono yhteistyö sekä yhteistyö ja sponsorointi tapahtumissa.

Naisten Pankin suurin valtakunnallinen varainkeruutapahtuma on vuosittain järjestettävä Kävele Naiselle Ammatti, jossa kävellään ympäri Suomen sekä Suomen rajojen ulkopuolella ammatteja naisille. Tämän lisäksi Naisten Pankki järjestää Suomen suurimman hyväntekeväisyysgolfkiertueen kesäisin, Golfaa Naiselle Ammatti -kiertueen.

Miten saat aikasi ja energiasi riittämään vapaaehtoistyöhön?

Vapaaehtoistyön vaikutukset ovat ideaalisti ja pääasiassa todellisuudessakin energiaa antavia, eivät energiaa vieviä. Vapaaehtoistyössä pystyy itse määrittelemään käytetyn ajan, ja Naisten Pankissa olemme hyvin avoimia, joustavia ja toisiamme tukevia sen suhteen, mihin jokaisen vapaaehtoisen ajankäyttö ja halut sopivat. Vapaaehtoistyöhön pätee vastaava, kuin liikkumiseenkin: jo tunti antaa moninkertaisesti takaisin!

Kuka Mia Nygård?

Mia Nygård, @miangrd on työskennellyt viimeiset 16 vuotta liike-elämän parissa erityisesti markkinointi- ja liikkeenjohdollisissa tehtävissä, viimeisimpänä Cloettalla kansainvälisenä kategoriajohtajana. Tällä hetkellä Mia pyörittää omaa yritystä.