Työuran alussa

Uusia käytäntöjä luomassa

Mainos

Mikko Poranen, Suunnittelija, ohjelmistorobotiikka Fingrid Oy

"Fingridin missio on innostava, sillä olemme kriittinen osa infrastruktuuria. Suuri yleisö ei meitä yhtiönä aina tunne, mutta vaikutamme jokaisen suomalaisen arjessa. Kantaverkkoyhtiönä valvomme sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainoa eli pidämme niin sanotusti valtakunnassa valot päällä.

"Ammatillinen itseluottamukseni vahvistui ja sain kehittää itseäni erilaisissa tehtävissä."

Valmistuin sähkötekniikan diplomi-insinööriksi keväällä 2018 ja aloitin nykyisessä tehtävässäni viime kesäkuussa. Ohjelmistorobotiikan suunnittelijana automatisoin liiketoimintaprosesseja. Tehtävä on uusi, ja saan itse vaikuttaa paljon siihen, kuinka työtä tehdään. Työparini kanssa pallottelemme ja jalostamme ideoita ja luomme uusia toimintamalleja yhteistyössä Fingridin robotiikkatiimin kanssa. 
 
Ennen vakituista työtä olin Fingridilla harjoittelijana useana vuonna. Näinä vuosina ammatillinen itseluottamukseni vahvistui ja sain kehittää itseäni erilaisissa tehtävissä. Eteenpäin on hyvä mennä ja se on valtavan palkitsevaa, niin työelämässä kuin muutenkin."

Fingrid

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, joka turvaa asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön. Muovaamme tulevaisuuden puhdasta sekä markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Olemme sähköverkkotoiminnan esikuva, uudistumiskykyinen ja muutoksiin rohkeasti tarttuva toimija. Yritysarvomme – avoimuus, tasapuolisuus, tehokkuus ja vastuullisuus – ohjaavat käytännön toimintaa ja valintoja joka päivä.