Talous ja raha

Työttömyysturvan etuusmenot pienenivät 10 %

8.3.2018 klo 11:37

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuonna 2017 työttömyysturvaetuuksia yhteensä 4 491 miljoonaa euroa eli lähes 500 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Laskun taustalla on erityisesti ansiopäivärahan etuusmenojen pienentyminen.

Työttömyyskassat maksoivat ansiosidonnaisia työttömyysturvaetuuksia 2 366 miljoonaa euroa eli 16 % vähemmän kuin vuonna 2016. Kelan maksaman työttömyyden perusturvan etuusmenot pienenivät 2 % edellisvuodesta 2 125 miljoonaan euroon.

Kelan tutkimusryhmän tutkija Viveka Tschamurovin mukaan työllisyyden paranemista todennäköisemmin etuusmenojen pienenemistä selittävät useat vuonna 2017 voimaan tulleet lakimuutokset, joista suurin vaikutus on ollut kansaneläkeindeksin jäädyttämisellä ja leikkaamisella.

Perusturvan etuusmenot laskivat ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011, mutta perusturvan osuus työttömyysturvasta jatkoi kasvuaan. Kelan maksamien etuuksien osuus työttömyysturvamenoista oli 47 % vuonna 2017, kun vuonna 2008 osuus oli 36 %. Perusturvaetuuksien osuus korvatuista päivistä oli 62 %.

Kelan työttömyysetuuksien saajista runsaat 40 % ja ansiopäivärahan saajista noin joka kolmas täytti vuoden 2018 alussa voimaan tulleen työttömyysturvan aktiivimallin ehdot jo vuonna 2017. Ansiopäivärahan saajilla aktiivisuusvaatimus täyttyy useimmiten palkkatulojen myötä.

Joulukuussa 2017 ansiopäivärahan saajista 23 % ja Kelan työttömyysetuuksien saajista joka kymmenes sai työttömyyspäivärahan työtulojensa kanssa soviteltuna. Työllistymistä edistävä palvelun ajata etuuden sai 34 % Kelan työttömyysetuuden saajista ja 12 % ansiopäivärahan saajista.

Lähde: Kela